30.4.21

Borger information: De Gamles By lokalplansforslag, høring indtil 5 maj.

Kommunen har besluttet at udarbejde en ny lokalplan for De Gamles By på Nørrebro. Det sker for at opføre flere store kommunale byggerier på arealet. En trefaget skole og et diabetes center der også skal tage imod hjertepatienter, og betjene hele byen. Med al den trafik og parkering på terræn der følger. 
 
De Gamles By fungerer som hele Nørrebros sparsomme åndehul, ingen lokale ønsker hele to megabyggerier i netop det område. Men kommunen konkluderer selv at de to byggerier "ikke vil udgøre en væsentlig ændring af det eksisterende miljø". Lige nu og indtil d. 5 maj, har man muligheden for at afgive høringssvar på lokalplanen. Man kan gøre det så kort eller langt som man vil, og alle svar indgår i den videre behandling af planforslaget.
 
Skriv dit høringssvar her: De Gamles By - lokalplanforslag
 

 

9.4.21

Ødelagte vejtræer i Stevnsgade

En af grundene til at vores vejtræer bukker under: hensynsløs omgang med deres bark, grene og rødder. Tre usædvanligt store (for København) vejtræer i Stevnsgade flåede og alvorligt skadede af et stilladsfirma, der er åbenlyst rygende ligeglade og ikke retter ind.

Hvor er kommunen i beskyttelsen af vores vejtræer, her? Hvis man er glad for træer og har brug for et stilladsfirma, så skal man nok overveje at springe Herlev Stillads APS over. Og hvad siger bygherren KEA Københavns Erhvervsakademi?
 
Delt indlæg:
KEA har haft et byggeri på deres ejendom i Stevnsgade 17. Stevnsgade er i den ende karakteriseret af en flot række træer. Desværre har opsætningen af stillads og arbejdet på bygningen betydet store skader på i hvert fald 3 af vejtræerne. Jeg har tidligere haft fat i kommunen - men de har ikke rigtig interesseret sig for det. I dag er de i gang med at pille stilladset ned og jeg kan se at endnu en stor gren er ødelagt. Jeg spurgte arbejderne - og de var ligeglade - de sagde at "det er hvad der sker".
  Opdatering 14 april 21, et svar fra bygherre KEA: 
 
Vi er rigtig kede af og ærgerlige over de skader, der er kommet på træerne, og vi tager dem meget alvorligt. Det har vi påpeget over for både byggerådgiver, hovedentreprenør og stilladsfirma. Vores lokalmiljø – også træerne – betyder meget for KEA og vores studerende, og vi er bestemt ikke ligeglade med skaden. KEA tager via vores byggerådgiver kontakt til Københavns Kommune – det er kommunens træer – for at afklare og koordinere opfølgning.
 
Med venlig hilsen
Københavns Erhvervsakademi

5.4.21

Et højdepunkt mindre

På Dr. Louises Bro fortæller skilte at det smukke rækværk om brohjørnerne skal repareres. Hjørner med store træer og frodige blomsterende buske. Processen indebærer at man nænsomt graver ca ti cm ud fra de brede sten af granit, og holder al tung trafik nede på grusarealet. Så vidt, så lettet. Men kommunen har på eget initiativ besluttet at den store og smukke syrenbusk på Tiberen’s hjørne, måtte flyttes. Ikke fordi det var strengt nødvendigt, man kunne sagtens komme til og udføre arbejdet, men fordi dens rødder skubbede en anelse til stenene. Så væk med den.

Syrenbuske kan blive 200 år gamle, den var så godt på vej. Nu ligger dens vildskab amputeret, med alle de små knopper på spring. Det rolige rum den skabte er væk. Det store partikelfilter mod den tunge trafik er fjernet. Insekter og fugle har et sted mindre at være og et af broens absolutte højdepunkter skal nu bruge flere år på at overleve og (forhåbentlig) komme tilbage med sit magiske flor. 
 
De har dog besluttet at den ikke skulle dø, men for at den skal have en chance for at overleve flytningen, har man skåret den helt i bund så rødderne kan koncentrere sig om at reetablere sig. Spørgsmålet er, hvordan kan man overhovedet finde på at træffe så ulykkelig og totalt unødvendig beslutning? Endda midt i et fokus på manglende biodiversitet? Busken udgjorde også en beskyttelse for træerne, ved at blokere for trafik, nu er der græsplæne hele vejen ind. Byens buske er ikke kun vigtige for byens udforming, men også for træerne, insekterne og dyrelivet. Og for os. Øv, København.
 
Fotos af ødelæggelsen, resterne, et fra google streetview der viser fylden som den var og det marginale pres på kantstenene og det flor vi kun kan håbe på genopstår en dag om mange år.
 
PS! Det her er ikke skrevet med had til nogen, mindst af alt gartnerne, der hver dag pusler om vores træer, forlænger deres liv og vander dem når de er tørstige. Det er for at vise dem og kommunen hvor kede af det vi bliver, og at der bør ændres praksis i de her sager. Lad naturen brede sig på egne præmisser, så må driften koste det mere og belægning rykke sig den smule.
 

24.3.21

Blomsterbede i træbede? Spørgsmål til kommunen/OPDATERES

For at imødekomme borgernes sult efter bynatur, biodiversitet og bare noget grønt, har kommunen lavet en biopulje. Her har man afsat hvad der i et kommunalt budget udgør de rene pebernødder, til at støtte forskellige tiltag. Et af dem er, overfladisk beskrevet: "planter og frø til at etablere bede omkring gadetræer".

Gadetræer har ekstremt trange kår og i forvejen alt for små plantehuller. Finrødderne som de får næring igennem, bor i overfladen af jorden. Hvis man graver dem over, graver for tæt på stammen, graver for dybt eller skovler for meget jord på bagefter, så rødderne ikke får ilt, så er der overhængende fare for at træet tager skade eller ligefrem går ud. Det er ingen jo interesserede i. Så for at ingen gør skade på vores dejlige bytræer, er spørgsmålene til kommunen nu: 
 
Hvordan graver man korrekt i et gadetræs bed, uden at skade træet? Afstand til stammen, dybde og max jordlag? Er der en grænse for, hvor gamle træerne må være, når man graver under dem? Hvilke instruktioner gives? Er retningslinjerne udarbejdet med en arborist?

Dette indlæg opdateres når der kommer konkrete svar (udenomssvar deles ikke). Og når vi får svar, så skal de bare deles så vidt og bredt som muligt, så vi ikke får gjort skade i vores forsøg på at gøre noget godt.
 
Opdateret: Der er ikke kommet svar på de konkrete spørgsmål, vi er blevet anbefalet at læse en bog om emnet, og at "eventuelle instrukser udarbejdes ...målrettet et konkret projekt og fremsendes sammen med tilsagnet om støtte – naturligvis såfremt der er opnået støtte og såfremt det vurderes, at en instruks er påkrævet."

Ved en gentagelse af spørgsmålet er seneste svar pr. 24 marts: "du får alene svar, hvis jeg vurderer, at henvendelsen tilfører væsentligt nyt med henblik på en eventuel videre dialog."

Altså ingen svar på vores spørgsmål. Men det er også en slags svar: Man har ikke tænkt planen igennem og udarbejdet kriterier for forstyrrelse af træbede. Fortsættelse følger.
 
 

 

21.3.21

Hjørnebøgen opdatering

Så skete det omsider: Hjørnebøgen fik sin beskyttelse! Sikker (hvis respekteret) under de næste 3+ års megabyggeri af Sølund. Hurra!


 

12.3.21

Sølund Hjørnebøgen i fare!

Hjørnebøgen på Sølund grunden ved søerne er lige nu i overhængende fare! Alle de andre træer der skal bevares i byggeriet har fået fine afspærringer, men den 150 år gamle bøg på hjørnet fik bare et stykke plastik bånd og en formaning med på vejen. Og nu sker ulykkerne hurtigere end nogen kan nå at bremse dem.

Hele området under bøgen skulle jo være spærret helt af. Den har kun det lille lod jord at gro på, og bøgetræer er særligt følsomme med deres jord og rødder. Især de gamle. I dag er der så smidt byggeaffald under det og der er dybe spor efter tung trafik med larvefødder, der komprimerer rødderne netop som de gør sig klar til foråret. De har gravet alt for tæt på, knækket grene af og fjernet hele den naturlige beskyttelse som busken og hegnet ud mod søerne gav. Og den sølle "beskyttelse" af et plastikbånd er pillet af.

Det er en katastrofe. Én ulykke var ellers allerede afværget på grunden for nylig, men fordi der *stadig ikke* er sat den fjerneste form for beskyttelse op udefra, anser de forskellige arbejdshold området som ubenyttet. Seniorprojektlederen og kommunikations afdelingen er orienteret og håbet er at der nu endelig bliver sat ordentlig beskyttelse op.

Vores dejlige hjørnebøg! Åhnej.
 
 

 (Fortsættelse følger)
 
 
 

6.3.21

46 vejtræer fældes, 2 min og 44 sek spares

Så er der revideret forslag til Tagensvej udvidelse, "for bedre bus og cykelfremkommelighed". Hvor 46 træer fældes, 2 stoppesteder nedlægges og cykelsti og fortov flere steder indsnævres. Gevinst: anslået tidsbesparelse på 2.44 min. morgen/1.35 min. eftermiddag.

Hvor meget af den gevinst kunne man opnå ved at nøjes med at nedlægge de to stoppesteder og lade resten være? Eller måske reducere plads til biler på strækningen? Det er som om vi ligefrem søger efter grunde til at fælde vejtræer i Kbh.
 
Fra mødematerialet, linket flyttes straks efter mødet til referat, i skrivende stund virker det.


 Bilag til mødematerialet, med fuld oversigt over alle træer der fældes. (Linket ændres efter mødet)

OPDATERING:
 
Sagen blev udsat.
 
ENDELIG OPDATERING, 16 marts 2021:
 

(Tak til Å for forslag om at redde 18 vejtræer i projektet)

Ændringsforslaget (ÆF1) blev godkendt med 10 stemmer mod 1. Ingen undlod at stemme.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø. Imod stemte: Å.


15.2.21

Forsvar og angreb

Nu bliver der omsider sat ord og tal på, hvor grelt det står til med bynaturen i København. SMV Danmark har i samarbejde med Danske Anlægsgartnere udarbejdet en analyse af de grønne områder i bl.a. København, og den viser et drastisk fald på 14% pr indbygger, i perioden 2011 til 2018. Og også Danmarks Naturfredningsforening tager nu vores trængte bynatur i forsvar, med henvisning til de sorte tal.

Sådan en analyse er jo en gave og et værktøj for en sort kommune på afveje, og burde fungere som en øjenåbner. Men i stedet sker der nu det utrolige, at flere partier i Kbh går til angreb på budbringeren. Fremfor at forholde sig til problemet, går de altså i spinkrig mod DN for at tale bynaturens sag. 


Første artikel i Berlingske fra 4 feb. (ikke låst) fulgt op med en ny d 14 feb. (låst).

Blandt de helt uvirkelige kommentarer fra Socialdemokratiet finder vi: “Der er nemlig – stort set – ikke i perioden blevet mindre bynatur i København.” Man forholder sig slet ikke til den virkelighed som alle andre borgere i København lever i. Den hvor man masseaffreder naturreservater for profit, giver dispensation til afskovning af hele bydele (som pensionskasserne i Carlsberg Byen), hvor man udhuler vores parker for at lave beton klimaløsninger og bebygger haver over hele byen (Amager, Emdrup, Brønshøj, Nørrebro). Hvor den politiske prioritering går ud på at fælde vejtræer på stribe for at udvide veje og anlægge parkeringspladser. Senest har de ignoreret den massive folkelige modstand og vedtaget at bygge på Amager Fælled og at placere en indhegnet kunstgræsbane i den fredede Nørrebroparken (sidste håb: Fredningsnævnet).

Det er helt vanvittigt. Vi skal til valg til november og borgerne beder om at der kommer fokus på bynaturen i valgkampen. Og så vælger de at angribe?

Analysen kan både downloades og læses online her, og det er godt stof: Færre grønne områder til beboerne i hovedstaden.

30.1.21

Sidste chance i Nørrebroparken

De sidste grønne rester forsvinder på Nørrebro, hurtigere end borgerne fatter. Parkerne bliver til klimasikrings bassiner og bebygges og de grønne arealer bliver til parkeringspladser. 
Fordi man har sovet i timen under byplanlægningen, er der ikke reserveret arealer til sport, og nu tager man dem så fra parkerne. Der er planlagt to kunstgræsbaner til fodbold. En i Hans Tavsens Park (på gråt areal) og en mere i Nørrebroparken, på den sidste solbeskinnede plet. Et fælles åndehul på 3800 m2 delt af over 80.000 borgere, forsvinder. Hvis københavnerne ikke slår ring om Nørrebroparkens sidste træer og frie grønne areal lige nu, så har vi fortjent den betonørken vi får. Man kan sende sit budskab med så lidt som en underskrift. Vise politikerne at det her er *ikke* hvad vi ønsker.
Til politikerne: Start med den planlagte bane i Hans Tavsens Park, og find en bedre placering til den anden. Et tag, en P-plads eller et gråt areal lidt derfra. En cykeltur på 5-10 min. til bold, slår vel ingen spiller ud?

Skriv under her og spred ordet til alle der godt kan lide at trække vejret:  

 


Borgerfoto af parken på en aprildag.

OPDATERET:

Indstillingen blev godkendt med 53 stemmer mod 1. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F, V, Å, C, O, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen

Imod stemte: Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen

Undlod at stemme: Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

 


Det vil sige at Fredningsnævnet nu er den sidste chance for at redde Nørrebroparken.
 
 

23.1.21

En lydhør bygherre

Det var lige ved at skride på Sølund grunden, med Dametræet og den gamle bøg. 150+ år gamle træer skal nemlig have meget mere end et par køreplader og gode intentioner. Deres rødder må ikke mases eller graves over og man må slet, slet ikke komme nær nok til at kunne skade barken. Derfor skal der en arborist (specialist i træer) med helt fra start. *Før* man indretter byggepladsen. 
 
Heldigvis lyttede bygherre på Sølund grunden til vores nødråb, en arborist blev tilknyttet og byggepladsen tegnet helt om. De tunge containere på den oprindelige plan (foto) blev flyttet væk fra træernes drypzoner og der er nu sat hegn op i et stort område om alle de træer man vil bevare.
 Katastrofe afværget.


Se Dametræet i P1 Natursyn’s lille video her (link).

Tidligere indlæg om Sølund, med de nyeste øverst:
Sølund og Dametræet, 4 december 2020
Endelig fri!, 10 maj 2016
Hvad vi har lært, 22 februar 2016
Jaaaaaaaaaaaa, 17 februar 2016
Skæbneafgørelsen, 16 februar 2016
Ikke godt nok!, 12 september 2014
Må ikke fjernes, 24 maj 2013
Må vi bede om en ommer?, 23 marts 2013
Sølund, 26 februar 2013
 
 

31.12.20

Dronningens nytårstale

Denne gang satte vores Dronning altså en virkelig tyk streg under vigtigheden af vores natur. Og også den nære. Selv træerne blev nævnt. Royal støtte, det bliver hverken finere eller mere påskønnet. ♥

Jeg tror at mange har fået øjnene op for vores dejlige natur - og for den ro, den kan give os i en presset situation. Sommetider “lige om hjørnet”.

 


Rigtig godt nytår!

 

 

27.12.20

En enkel løsning

Syv år med konstruktive forslag og forsøg på dialog er slut. Der er simpelthen grænser for, hvor mange gange man kan løbe hovedet mod den samme mur. Så den her er til borgerne. En simpel søgning på "rooftop soccer fields".

Og bum: tage over hele verden omdannet til sportsarealer, til især børn og unge.


Så enkelt kan det løses, man bruger uudnyttet plads og grå arealer. Der er ingen undskyldning for at smadre en fredet park, og for at frarøve en i forvejen grå bydel grønt areal.

De har timet det dygtigt, vores politikere. Kortsluttet en demokratisk proces og presset ødelæggelsen af Nørrebroparken igennem på sidste møde før ferien. Samtidig med de små donationer til lokaludvalgene, så er skuffen nemlig lukket på dem.

De fatter endnu ikke, at det her var dråben.

25.12.20

I frit fald

Med den seneste  beslutning (på initiativ af Alternativet) om at indhegne den fredede Nørrebroparken, slå de tilstødende træer ihjel og fylde den med plastik, siger man til alle byens børn, at de ikke har krav på adgang til bynatur. Og man siger til dem at en lille gruppe børn, har mere ret til vores fælles areal, end de har. For at få adgang til det område fra nu af, skal de altså være med i en klub og dyrke en bestemt slags sport.

Hvem siger det? Det gør alle vores politikere i kor. Og til de voksne siger de, at fredninger ikke længere gælder. Efter at de sidste år fik haste- og masseophævet fredninger for profit, har de mistet al respekt for det urørlige. Fredet betyder ingenting, det er noget man i flæng ophæver og giver sig selv og andre dispensation fra.

Vi ser en Teknik og Miljøforvaltning i frit fald. Anført af en borgmester (Enhedslisten), der handler som om hun hellere ville have været borgmester for Kultur og Fritid. Tre år uden en person ved roret, der varetager bynaturens interesser, har sat sine sorte spor og allerede forvoldt uoprettelig skade. Vi har set kommunen anbefale at man fælder beskyttede træer, for at spare bygherre omkostningerne ved at beskytte dem (Carlsberg og pensionskasserne igen). I Brønshøj har vi set kommunen købe en hel have af 100 år gamle træer plantet i en arkitektonisk forlængelse af et vartegn, med det ene formål at fælde den for nybyggeri. Som manden med saven sagde: “Jeg har aldrig skulle fælde så mange gamle og raske træer på én gang”. Lad det synke ind. På kommunens grund.

Det har faktisk aldrig stået værre til. Og det gør det også klart, at den her kamp skal kæmpes på en helt anden måde end hidtil. Så de sidste 11 måneder op til næste valg, bliver noget andet. Og forhåbentlig meget mere effektivt.

Rigtig god jul til alle der elsker og passer på træerne. ♥18.12.20

Alarm i Nørrebroparken!

Indstillingen om at anlægge kunstgræs, boldbure og grave ud til lysmaster i den fredede Nørrebroparken?
Det er ikke bare tragedien af en offentlig park i en svært underbegrønnet bydel, der inddrages, det bliver også dødsstødet for begge tilstødende rækker af de gamle og fredede træer, som får skåret rødderne over. Billedet viser hvordan det går i den ende, hvor der allerede er etableret boldbur. De er færdige.
 
En der har ledet en borgerkamp imod, og bl.a. udpeget alternative placeringer til burene, skriver: "Naboer og brugere af parken er blevet ignoreret 100%. Lokaludvalg, Naturfredningsforening, Grønne Råd, Miljøpunkt Nørrebro og 100-vis af naboer har talt imod, men for døve ører."
 
Det eneste håb er nu, at fredningsnævnet sætter ind og beskytter træerne og den fredede park. Ellers kan København vinke farvel til endnu et åndehul. Og så skal vi ellers alle bare lære at stille krav til den politiker og det parti som vi stemmer på næste gang. Det her er vi ikke tjent med.
 
(Og på Twitter er der high-fives til projektet fra landets Boligminster, det er så op ad bakke som det overhovedet kan blive!)
 

 
Links:
 

4.12.20

Sølund og Dametræet

Nu sker det. Plejehjemmet Sølund, de tre kæmpe boligblokke ud til søerne, skal rives ned i næste måned og et nyt rejses, i et projekt der kommer til at strække sig over tre år. Oprindeligt havde man valgt en anden vinder, et kantstens byggeri der ville have ryddet hele grunden for træer, men massiv borgermodstand fik i sidste ende konkurrencen til at gå om. Den nye vinder blev valgt på en helt anden måde, og med en seriøs borgerindragelse. Vi vandt den 150 år gamle ginkgo Dametræet og den jævnaldrende bøg, og endnu flere træer blev tænkt ind. 
 
Det vigtigste nu er at sikre, at træerne bliver godt beskyttede *inden* der indrettes byggeplads. Og det skal ske med rådgivning fra en arborist. De gamle træer skal have ro om rødderne og deres omgivelser i et større område må ikke udgraves eller mases af tonstunge maskiner og byggeaffald. 
 
Dagens glædelige status er, at man lige nu er i færd med at udvikle en plan for beskyttelsen af træerne på grunden, netop med rådgiving fra en arborist. Entreprenøren har fået besked på at der ikke må stilles noget op, før den plan er klar og implementeret. Hvis det virkelig lykkes at få dem godt beskyttede, vil det sætte en helt ny standard for hvordan man indretter byggepladser med træer. Vi følger selvfølgelig projektet tæt til det sidste, men for nu er det tilladt at glæde sig over at have nået endnu en milepæl. Det er kæmpestort!

Et kys til farvel.

 

Se Dametræet i P1 Natursyn’s lille video her (link).

Tidligere indlæg om Sølund, med de nyeste øverst:
Endelig fri!, 10 maj 2016
Hvad vi har lært, 22 februar 2016
Jaaaaaaaaaaaa, 17 februar 2016
Skæbneafgørelsen, 16 februar 2016
Ikke godt nok!, 12 september 2014
Må ikke fjernes, 24 maj 2013
Må vi bede om en ommer?, 23 marts 2013
Sølund, 26 februar 201330.11.20

Dagens svigt

"Vi dropper hele 2 etape af projektet. Vi trækker stikket." Sagde de. Og vi havde en sjældent dejlig bekymringsfri weekend.

Men i dag på mødet i TMU bestemte de alligevel noget andet. Nordpolen består, men hele vejudvidelses projektet skal stadig gennemføres, bare i en ny udgave hvor det stopper lige før, ved Fensmarksgade.

Tilbage til tegnebordet med vejudvidelsesprojektet. For staten giver en del, og den vil man ikke gå glip af. Så hellere mere asfalt og færre træer. Alligevel.

Opdatering med dagens svigt i lokalavisen, og ruten med det nye planlagte stop ved den røde streg.

 
Opdatering i lokalavisen i dag og ruten hvor den stopper ved den røde streg, i Fensmarksgade lige før Nordpolen.
 
Links:
 
Sådan!, 27 nov. 20 

27.11.20

SÅDAN!

Vi behøver ikke at have ondt i maven hele weekenden, det politiske flertal der stod bag budgettet, Socialdemokratiet, SF, Radikale, Liberal Alliance, Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti, har besluttet at droppe hele anden etape af Tagensvej projektet.

Nordpolen og de 52 vejtræer på ruten er reddet i denne omgang.

Projektet har også udstillet nogle alvorlige huller i planlægningen, omkring træer. Og ikke mindst understreget manglen på en Stadsgartner. Der er masser at tage fat på, men lige nu skal vi bare ånde lettet op og have en god weekend.

Tusind tak til alle, der orker at støje endnu. Se hvor det hjælper!

 

Nordpolens og Nørrebros oldefar.


Links:

 Nyheden i medierne: Grønne kvadratmeter i De Gamles By vinder over trafikprojekt

Fejl koster grønne kvadratmeter i De Gamles By, Ugeavisen 25 nov 20

Nordpolen i fare igen, 25 nov 20

Nattefældninger i De Gamles By, 9 dec 2013

Biler over træer, 11 dec 2013

 Reddet! 25 april 2019 


25.11.20

Nordpolen i fare igen!

Borgernes grønne gruppe kæmpede i årevis for at opnå det resultat, vi fejrede sidste år: at vi i Helhedsplanen for De Gamles By fik lov at bevare Nordpolen. Det frodige hjørne med den historiske hvidtjørn og de gamle træer. Den gamle oase har været under konstant angreb fra alle sider. I 2013 fældede man den grønne mur af 80 år gamle lindetræer, for at udvide Tagensvej og flytte fortorvet ind på deres plads. Det vilde krat blev fjernet og man skubbede en affaldsstation langt ind i den gamle park. Den yderste bue med krat og grønt, blev omdannet til befæstet areal.
 
 
Foto: Google Streetview
 

Foto: Heidi Damgaard


Men med Helhedsplanen blev vi lovet at det sidste skulle bevares, og en støjskærm etableres ud til den voldsomme trafik. Man forsømte bare at fortælle, at en del af Nordpolen allerede var foræret væk til vejvæsenet. Man havde foretaget et mageskifte. En aftale der ikke var tinglyst eller bare nævnt i materialet, men som åbenbart alligevel gælder.

Mageskiftet fra 2013.


Nu skal vores politikere så på mandag tage stilling til et forslag om, at udvide vejen endnu et stykke ind i Nordpolen. Et projekt der i sin helhed står til at koste os 52 vejtræer, og som vil betyde gravearbejde i rodzonen på nogle af Nordpolens ældste træer. De har i projektet også nævnt en alternativ løsning, med at lægge fortorvet *ind i* Nordpolen. En tilsvarende ødelæggelse af den oase, vi har kæmpet for at bevare. Og fået lovning på. 

Er det sådan en by, vi vil bo i? Hvor asfalt er vigtigere end natur? Og hvor aftaler med borgerne ikke er det papir værd, de er skrevet på? Skriv til din politiker eller dit parti, dem der forvalter din stemme, de skal vide at vi holder øje med dem og at vi prioriterer vores bynatur!


 

Links:

Nattefældninger i De Gamles By, 9 dec 2013

Biler over træer, 11 dec 2013

Projektforslag på dagsordenen i TMU 30 nov. 20 (linket flyttes til referat senere)

 Reddet! 25 april 2019 

Fejl koster grønne kvadratmeter i De Gamles By, Ugeavisen 25 nov 2020.9.20

Trætrylleri og en gammel leg

Lige hvad man gik og drømte om: DR's Detektor tjekker kommunalt trætrylleri. I en CO2 byttehandel der ikke helt går op, planter kommunen stiklinger ud til en afsides vej.

Kun i København kalder man stiklinger til 255 kr for træer. Og 262 af dem for en byskov.

Og så udsættes Detektor også for den gamle leg, hvor ingen har ansvaret. Husk lige det her, næste gang der skal sættes kryds:

14.9.20

Nørrebroparkens træer

Nørrebro Lokaludvalg skriver: Det viser sig desværre, at forvaltningen havde tegnet forkert og at de planlagte kunstgræsbaner fylder væsentligt mere i Nørrebroparken end først meldt ud. Forvaltningen beklager, men det ændrer jo ikke på, at næsten hele græsplænen i Nørrebroparken nu forsvinder til kunstgræs. Vi synes stadig det er virkelig ærgerligt og et stort tab for alle os, der bruger plænen og for bydelen.

De vil fylde sådan her.

***************************************************
Kultur og fritidsudvalget har stillet forslaget og Teknik og miljøudvalget har godkendt placeringen. At der skal anlægges endnu et par indhegnede kunstgræsbaner i Nørrebroparken. De første har ellers vist, at hvis man graver så tæt på de gamle træer, så tager de skade. Det vedhæftede foto er fra den ene side af den eksisternde kunstgræsbane, hvor forvaltningen skar kronerne helt ned af frygt for at de døde dele ville knække af og i håbet om at de ville skyde igen. Det er ikke sket. 

Den ene side som den ser ud i dag.

Banerne skal gøres mindre, reduceres til én, eller der skal findes en anden placering. Ellers dør træerne.

En alternativ placering på befæstet areal er allerede udpeget af borgerne, og der er en kunstgræsplæne på vej i Hans Tavsens Park, så ingen siger at der ikke skal spilles bold. Vi skal bare løse det på en måde så byens gamle træer overlever.