23.6.17

En bøn for den gamle platan

Sendt til investorer og ansvarlige for fældningen, FH Management, fredag d. 23 juni 2017.
flemming@fhmanagement.dk og michael@fhmanagement.dk


Kære Michael og Flemming,

Tak for en rar telefonsamtale, Michael. Her er som aftalt en mail, med lidt mere information.

Jeg hedder Sandra Høj og er stifter af den hastigt voksende borgerbevægelse Red Byens Træer. Vores fokus er på, at begrænse tabet af byens træer, og finde bedre måder at værne om dem på. Det sker ved at holde en god dialog med bl.a. kommune, politikere, fagfolk, bygherrer og borgere. En af vores store milepæle var, da vi sidste år fik en Træpolitik i Københavns Kommune.

I onsdags gik Københavnerne i chok over, at man var i færd med at fælde den gamle platan, der står på grunden mellem Søllerødgade og Nørrebrogade. Et af områdets sidste, i sin størrelse. Det forlød først at kommunen havde beordret det, på grund af kloakken, men det afviste kommunen blankt. Man har hverken påbudt eller anbefalet at fælde det gamle træ. Parkforvalteren var også ulykkelig. Da der midtvejs i fældningen opstod tvivl om det overhovedet var nødvendigt, kontaktede vi Kaj Thougaard, og spurgte om der kunne købes lidt tid til at finde en eventuel løsning, så træet kan blive stående.

Den tid fik vi på betingelse af, at vi betaler for ekstraomkostningerne ved at gøre arbejdet færdigt en anden dag, skulle det vise sig nødvendigt. Træplejerne rettede beskæringerne, så træet vil kunne leve videre i sin nuværende stand. Platantræer er hårdføre, så vores parkforvalter for området er optimistisk omkring dets chancer, skulle vi være så afsindigt heldige, at I forbarmer jer.

Kaj mødte op på pladsen, og gav os informationer på Gravmand i Birkerød, der havde inspiceret de berørte kloakrør med TV. Her forklarede Steen Andersen problemet: at de utætte rør tiltrækker træets rødder, så de kravler indenfor. Adspurgt om en løsning der ville kunne skåne det gamle træ, forklarede han om hvordan man kan fræse rødderne ud indefra og strømpefore den korte strækning, det drejer sig om. Et bud på pris for det, lød på 47.000 kr plus moms, i værste fald. Løsningen kaldte han fuldt ud holdbar.

Jeg ved ikke hvor mange udgifter I har påregnet ved udskiftning af rør? Fældningen alene står i 22.000 kr. Ved en evt. difference vil vi gerne kæmpe for at rejse midlerne til det sidste. Det må ikke være penge der står i vejen for en løsning, der gør at det gamle træ overlever.

Den gamle platan er meget højt elsket. Ikke kun af naboerne og børnene i den omringende børnehave og legeplads, men af alle Københavnerne. Naturfolk begræder det forestående tab af biodiversitet og fauna, der også påvirker dyrelivet. Værdien af sådan et smukt, gammelt træ, er målbar i alle henseender. Og umulig at genskabe på under 100+ år.

Jeg håber ikke at skrivelsen var for lang. Og trygler hermed om, at I forbarmer jer og lader det gamle træ stå.

med venlig hilsen
Sandra Høj
Red Byens Træer
 

21.6.17

200 år gammelt træ truet på Nørrebro!

I morges lød alarmen på Nørrebro: I en gård mellem Søllerødgade og Nørrebrogade, var man til naboernes bestyrtelse i gang med at fælde et af de sidste store gårdtræer i området, den 200 år gamle plantan. Først forlød det at det var på kommunens ordre, grundet rotter i kloakrørene. Naboerne kontaktede i al hast kommunen, der meldte klart ud, at man hverken har anbefalet eller givet påbud om at fælde det gamle træ.

Handling
Vi indfandt os på adressen, fik grundejeren i røret, og forklarede ham at der måske var opstået en miskommunikation et sted i forløbet, og spurgte om vi kunne få lidt tid at redde træet i. Den eneste måde det kunne ske på, var ved at vi indvilligede i at betale for at få arbejdet gjort færdigt en anden dag. En regning der kan løbe op i 10.000 kr. Det var det, eller fældning. Så det sagde undertegnede hårdt presset ja til (det ville han have skriftligt, så værsgo’).

Kommunen
Parkforvalteren for området var også meget ked af at træet skulle fældes, men da det står på privat grund, har kommunen ingen indflydelse på den slags. Træplejerne var hyret til at fælde træet, bortskaffe det og fræse rødderne ned. De indstillede arbejdet, og rettede beskæringerne, så træet har en mulighed for at komme igen.

Problemet
Grundejeren indfandt sig, og oplyste at det ikke var kommunen, men kloakmanden, der havde talt for fældning. Ham fik vi i røret. Det viser sig, at kloakrørene er utætte, og træet der er presset af belægning, har fundet ud af at der findes vand der. Det har på steder boret sig ind i utæthederne, og med tv har man set at rødderne er inde i rørene. Men er fældning den eneste løsning? Nej.

Løsningen
Det viser sig at man kan løse problemet meget mindre invasivt, ved at fræse rødderne inde i rørene, og strømpefore dem indefra. Det er en fuldt ud holdbar løsning, og sammenlagt med fældning, bortskafning af træ, udfræsning af rødder og efterfølgende udskiftning af kloakrør, er den mest skånsomme løsning ikke så meget dyrere. Det har simpelthen bare ikke været prioriteret.
Grundejer og hans investor har fundet den korteste vej fra A til B og har ikke på noget tidspunkt overvejet hvor afsindigt vigtigt det træ er for naboerne, børnehaven og de kommende beboerne i deres nye byggeri. Der bygges tæt, og området har forsvindende få grønne pletter og træer.

Hvad nu?
Fældningen er midlertidigt indstillet. Vi har meget kort tid til, at først høre naboerne i andelsforeningerne om de i givet fald ville være klar til at betale en del af eller hele omkostningen ved en strømpeforing på den korte strækning. Det kan i værste fald løbe op i 47.000 plus moms. Vil de det, er det helt op til grundejeren og investor om de vil komme naboerne i møde, og tage muligheden i brug.

Hvis de siger nej, skal der skrabes 10.000 ind, som det har kostet at udsætte fældningen. Men der er ingen grund til, at det træ ikke skulle overleve. Der er taget meget, men det lever endnu, og kan blive meget ældre. Med lidt god vilje.

Fortsættelse følger.
Lille dreng fra børnehaven ser til, fra det sted hvor børnene sov udenfor under træets skygge.Solsorten inspicerer skaderne, fra det sted hvor den hver dag synger solen ned, på klokkeslæt.Ja, et tørstigt plantan træ laver buler i belægningen. Mon ikke vi overlever? 

19.6.17

Mission Ahorn opdatering

Her er en hilsen fra den borgerreddede amerikanske ask, der stod på en kommende metro byggeplads (vi troede først at det var et ahorn træ, så det hed missionen). Ved en kraftanstrengelse og på rekordtid, lykkedes det i december 2015 borgerne, at hasteindsamle midler til at redde det fine træ fra saven, og få det flyttet til en ny plads i Fælledparken.
 
Borgermidler og en helt uvurderlig, koordineret indsats fra anlægsgartneren, grusleverandøren og træflyttemanden. Kommunen forbarmede sig og lagde jord til i Fælledparken, hvor kronen er fuld og meget tættere end sidste år. Det har helt klart fået bedre fat. 

Da det er vokset op i læ, men er flyttet til et vindblæst hjørne, har det fået støttestropper til den første tid. Når de tages af, må vi se om det kan selv. Vores dejlige træ. 
 

 
Læs mere om Mission Ahorn her (link).
 

14.6.17

Ikoniske træer, kommunen beder om hjælp

Kommunen har efterhånden opdaget, at vi borgere er meget, meget glade for vores træer. Det er kommet bag på dem, at fældninger og “udskiftninger” har vakt så stærke følelser, og nu har de altså taget initiativ til at udpege dem, vi er allermest knyttede til. De får titlen ikoniske træer.
 
Der er ingen juridisk beskyttelse for et ikonisk træ, men står det på kommunal grund, bliver det i det mindste ikke fældet uden at have været til politisk afstemning først. Står det på privat grund, vil kommunen forsøge at indgå aftaler med grundejerne.

Der er syv kriterier, af hvilke mindst fire skal være opfyldt, for at et træ kan udpeges som ikonisk. De har især brug for at vide hvilke træer vi bare ikke VIL af med (altså dem alle, haha). 

Kriterierne:
1. Træet skal være fuldt udvokset.
2. Der skal være et særligt lokalt tilhørsforhold
3. Træet skal have en særlig arkitektonisk/rumlig værdi
4. Træet har en særlig biologisk værdi
5. Træet har en særlig aktiv betydning for det lokale mikroklima
6. Træet giver sanselige oplevelser
7. Træet har en særlig historisk betydning

Kommunen efterspørger især de ikoniske træer som står på kommunale arealer – altså dem langs vejene, på byens pladser, foran biblioteket, i skolegården eller ved en institution.

Man har indtil d. 30 juni til at udpege træer, og indsende sine forslag til den rare dame, der står for projektet. Hvis ens træ opfylder 4 af de 7 kriterier, så send en mail til evaekb@tmf.kk.dk, mærket ”Ikonisk træ - forslag”. Husk at skrive hvilke kriterier det opfylder, præcis hvor det står og vedhæft om muligt et foto af træet. 

Miljøpunkter og lokaludvalg har allerede slået på tromme for det her, men skulle der være nogen, de ikke har nået, så er det nu sidste chance. 

De er jo alle sammen ikoniske..
 

 

1.6.17

Et sirupværn

Under sidste års Distortion mistede Nørrebro to unge træer. Det ene var brækket helt over, det andet halvt, og de blev begge erstattede af to nye. I år mindede vi kommunen om faren for netop de to yngste i epicenteret af festen, i håbet om at man klog af skade ville afskærme træerne eller træffe andre foranstaltninger. Men ak. 

Man havde det jo på fornemmelsen. Derfor fik træerne i mangel af bedre, et nødtørftigt sirupværn. Et tykt lag klister på stammen, for at gøre det mindre attraktivt at tage fat om den og brække den over.
Om det har hjulpet ved ingen, men begge træer var i dag stadig i live. Og på støttestroppen på det ene træ, var der et spor til opklaring af, hvad der tog livet af det første: et tydeligt aftryk af en sko. Folk kravler altså op på støttestammen, står på stroppen og bruger træet som støtte. Der skal ikke andet til end overbalance, før en tung person tager træet med sig i faldet, og derved knækker det. Mysteriet løst.

Hvorfor VIL kommunen ikke lære af den her adfærd? Når vi nu ved, hvor faren er størst? Dybt frustrerende!

Fotos af forrige års skader og dette års sirupværn.