23.6.17

En bøn for den gamle platan

Sendt til investorer og ansvarlige for fældningen, FH Management, fredag d. 23 juni 2017.
flemming@fhmanagement.dk og michael@fhmanagement.dk


Kære Michael og Flemming,

Tak for en rar telefonsamtale, Michael. Her er som aftalt en mail, med lidt mere information.

Jeg hedder Sandra Høj og er stifter af den hastigt voksende borgerbevægelse Red Byens Træer. Vores fokus er på, at begrænse tabet af byens træer, og finde bedre måder at værne om dem på. Det sker ved at holde en god dialog med bl.a. kommune, politikere, fagfolk, bygherrer og borgere. En af vores store milepæle var, da vi sidste år fik en Træpolitik i Københavns Kommune.

I onsdags gik Københavnerne i chok over, at man var i færd med at fælde den gamle platan, der står på grunden mellem Søllerødgade og Nørrebrogade. Et af områdets sidste, i sin størrelse. Det forlød først at kommunen havde beordret det, på grund af kloakken, men det afviste kommunen blankt. Man har hverken påbudt eller anbefalet at fælde det gamle træ. Parkforvalteren var også ulykkelig. Da der midtvejs i fældningen opstod tvivl om det overhovedet var nødvendigt, kontaktede vi Kaj Thougaard, og spurgte om der kunne købes lidt tid til at finde en eventuel løsning, så træet kan blive stående.

Den tid fik vi på betingelse af, at vi betaler for ekstraomkostningerne ved at gøre arbejdet færdigt en anden dag, skulle det vise sig nødvendigt. Træplejerne rettede beskæringerne, så træet vil kunne leve videre i sin nuværende stand. Platantræer er hårdføre, så vores parkforvalter for området er optimistisk omkring dets chancer, skulle vi være så afsindigt heldige, at I forbarmer jer.

Kaj mødte op på pladsen, og gav os informationer på Gravmand i Birkerød, der havde inspiceret de berørte kloakrør med TV. Her forklarede Steen Andersen problemet: at de utætte rør tiltrækker træets rødder, så de kravler indenfor. Adspurgt om en løsning der ville kunne skåne det gamle træ, forklarede han om hvordan man kan fræse rødderne ud indefra og strømpefore den korte strækning, det drejer sig om. Et bud på pris for det, lød på 47.000 kr plus moms, i værste fald. Løsningen kaldte han fuldt ud holdbar.

Jeg ved ikke hvor mange udgifter I har påregnet ved udskiftning af rør? Fældningen alene står i 22.000 kr. Ved en evt. difference vil vi gerne kæmpe for at rejse midlerne til det sidste. Det må ikke være penge der står i vejen for en løsning, der gør at det gamle træ overlever.

Den gamle platan er meget højt elsket. Ikke kun af naboerne og børnene i den omringende børnehave og legeplads, men af alle Københavnerne. Naturfolk begræder det forestående tab af biodiversitet og fauna, der også påvirker dyrelivet. Værdien af sådan et smukt, gammelt træ, er målbar i alle henseender. Og umulig at genskabe på under 100+ år.

Jeg håber ikke at skrivelsen var for lang. Og trygler hermed om, at I forbarmer jer og lader det gamle træ stå.

med venlig hilsen
Sandra Høj
Red Byens Træer
 

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.