20.9.20

Trætrylleri og en gammel leg

Lige hvad man gik og drømte om: DR's Detektor tjekker kommunalt trætrylleri. I en CO2 byttehandel der ikke helt går op, planter kommunen stiklinger ud til en afsides vej.

Kun i København kalder man stiklinger til 255 kr for træer. Og 262 af dem for en byskov.

Og så udsættes Detektor også for den gamle leg, hvor ingen har ansvaret. Husk lige det her, næste gang der skal sættes kryds:

14.9.20

Nørrebroparkens træer

Nørrebro Lokaludvalg skriver: Det viser sig desværre, at forvaltningen havde tegnet forkert og at de planlagte kunstgræsbaner fylder væsentligt mere i Nørrebroparken end først meldt ud. Forvaltningen beklager, men det ændrer jo ikke på, at næsten hele græsplænen i Nørrebroparken nu forsvinder til kunstgræs. Vi synes stadig det er virkelig ærgerligt og et stort tab for alle os, der bruger plænen og for bydelen.

De vil fylde sådan her.

***************************************************
Kultur og fritidsudvalget har stillet forslaget og Teknik og miljøudvalget har godkendt placeringen. At der skal anlægges endnu et par indhegnede kunstgræsbaner i Nørrebroparken. De første har ellers vist, at hvis man graver så tæt på de gamle træer, så tager de skade. Det vedhæftede foto er fra den ene side af den eksisternde kunstgræsbane, hvor forvaltningen skar kronerne helt ned af frygt for at de døde dele ville knække af og i håbet om at de ville skyde igen. Det er ikke sket. 

Den ene side som den ser ud i dag.

Banerne skal gøres mindre, reduceres til én, eller der skal findes en anden placering. Ellers dør træerne.

En alternativ placering på befæstet areal er allerede udpeget af borgerne, og der er en kunstgræsplæne på vej i Hans Tavsens Park, så ingen siger at der ikke skal spilles bold. Vi skal bare løse det på en måde så byens gamle træer overlever. 


8.9.20

Sidste chance

Om et år skal vi sætte et hold til at lede byen igen. Og den her gang er det ikke bare et valg, det er en håndbremse. Den aller sidste chance for at redde resterne. Vælger vi de samme, så er løbet kørt. Det er slet ikke muligt at overdrive hvor langt ud vi er kommet, under Frank Jensen. De ødelæggelser der er sket i bynaturen under hans ledelse er uoprettelige, og lige nu afvikles resterne af det, der kunne tegne en grøn infrastruktur.

Ingen midler, intet overblik.
Parkforvaltningen er væk, der tilføres fortsat ingen midler til bynaturen og plejen udliciteres til lavest bydende der hakker vores træer ihjel. Der er ingen stadsgartner og stadig intet samlet overblik over byens træer, private som statesejede og kommunale. Ansvaret for de kommunale træer er fordelt udover forvaltningerne, hvor ingen vil handle når det brænder på. Som det jo gør konstant.

Vejtræer udgår.
Dårligt vejdesign betyder at de sidste vejtræer afvikles, dem man “genplanter” levnes så ringe plads og vækstbetingelser at de har svært ved at overleve. Vores parker udhules for klimasikring, fortolket som badekar til håndtering af vandmasser. Ikke en fremtid med ekstrem hede eller tørke.

Ophævninger af fredninger
Mere metro betyder også flere ophævninger af fredninger, enten fordi man sælger naturgrunde fra til byggeri for finansiering, eller fordi ruten og stationerne placeres i vores grønne områder. Den næste foreslåede metro er planlagt med bl.a. ødelæggelser i Østre Anlæg og stationer i den fredede Amorparken, Folkets Park og ved Stengades træer.

Haver bebygges, parker sløjfes, borgere der vil noget andet latterliggøres af vores folkevalgte. De kaldes ligusterfacister, NIMBY og får at vide at de har to ører og én mund for at de skal tie stille og lytte. Som i Tingbjerg, hvor man vil ophæve en dobbeltfredning og fælde 600 træer for at anlægge en vej og bl.a. lade en privat investor bebygge et naturareal. Og alle byens byggetilladelser gives uden betingelser og retningslinjer for at beskytte træerne.

Det politiske svigt
Det hele sker med et politisk flertal, for ingen af vores politikere har endnu fattet alvoren. De har enten valgt ikke at sætte sig ind i hvad man ved i resten af verden, eller også er de bare ligeglade. Alle har de deres mærkesager og ingen af dem er bynaturen, der som det første udgår i deres byttehandler. Fokus er ikke på at vi skal have en bedre by, men en større by. Og det skal ikke være så godt som muligt, men så billigt som muligt. Og hvis det virkelig er sådan vi gerne vil have det, så skal vi bare blive ved med at stemme på de samme, uden at stille krav til dem.

Vi har alle valgt et parti eller en bestemt politiker til at repræsentere os, og dem skal vi kende e-mail adressen på. Vi skal holde øje med hvordan de stemmer og skrive til dem når de stemmer forkert, eller forsømmer opgaven. Hver gang. Ja, det kræver en indsats, men udebliver den så mister vi alt. Find din politikers email, hold øje med hvordan de forvalter din stemme og skriv til dem hvis de ikke gør det godt nok. Vi har et år tilbage med det her hold, og det bliver også det sidste år med Red Byens Træer. Efter det, har vi fortjent hvad vi ender med.

Kronedækket som kommunen fældede i sidste uge, Vandtårnets dejlige træer.

3.9.20

Alle levedygtige træer er bevaringsværdige

Med tre års mellemrum kan borgerne tigge og bede kommunen om, ikke at hugge deres træer ned. De skal bare bevise, at de lever op til strenge krav, for at vinde den i øvrigt ubeskyttede titel af "ikonisk". Denne gang blev det så til fire enkeltstående og otte grupper af træer. I hele København.


Kommunens kategorisering bruges primært til at legitimere fældning af raske træer. Et dugfrisk eksempel finder vi i den ulykkelige sag om Vandtårnets træer, der blev fældet i mandags. Teknik- og Miljøborgmesteren kunne i et skriftligt svar til naboerne ikke få øje på problemet, da de truede træer ikke var hverken "bevaringsværdige" eller "ikoniske". Smag på den.