14.10.16

Møllegade projektet

Så har kommunen sendt tegningen over det endelige projekt for den nye plads og børnehaven Guldsmeden, på hjørnet af Møllegade og Guldbergsgade på Nørrebro. Vores to og et halvt år lange kamp. Det ser nu ud til at det alligevel kun bliver 5 træer bevaret på forpladsen (stadig det store hjørnetræ!), men til gengæld er de gået fra at genplante 5 træer, til hvad der ligner 14 (!). Det er altså stort! 

Fra at være et underbudgetteret projekt, man havde håbet at kunne skyde af på kort tid, er det blevet til et, de måtte tage stilling til igen og igen. Konfronteret med konsekvenserne af deres beslutninger. Og endelig er der altså bevilget midler til omprojektering, bevarelse af flere eksisterende træer og mange flere genplantede. 

Kommunen har åbenlyst taget kritikken til sig, og er kommet nabolaget i møde med et meget grønnere projekt. Prøv selv at sammenligne de to:

De bevarede træer på hjørnet (herover). De to bevaringsmarkerede asketræer nærmest børnehaven er sammen med det på hjørnet, blandt de største.
Endelig er der den del af projektet, der berører børnehaven. Den inddrager et par kolonihaver, og her bevarer man to gamle æbletræer. Den del af projektet involverede vi os ikke i. Man må vælge sine kampe.Det har været ulideligt hårdt, men når man ser på hvad vi har opnået, så er det kampen værd. Ikke kun for vores aktuelle Nørrebro hjørne, men også fremadrettet, hvor kommunen nu ved, hvor vigtige bytræer er for borgerne, og at man ikke bare lige fælder vores træer og smider lidt grus. 


 Følg hele kampen for Møllegades træer, med de nyeste indlæg øverst:
Read this and the posts above in English, on the mirror blog here: Save the Urban Trees.

11.10.16

Møllegade finale

To og et halvt års opslidende tovtrækkeri med kommunen om de 18 Møllegade træer, har nået sin afslutning. Opgaven er nu i udbud, og straks herefter påbegyndes projektet.

Sagen kogt helt ned:
Kommunen vil lave en åben flise- og grusbelagt plads på hjørnet af Møllegade og Guldbergsgade på Nørrebro, hvor der lige nu er børnehave, aflukket genbrugsstation og 18 store træer. Allerede fra starten forudså vi den totale afskovning, men indsigelser til projektet kunne kun foretages af den udvalgte følgegruppe, håndplukket af kommunen selv. Vores indblanding var uønsket.

Da man lagde planen, løj man træerne syge og ikke-bevaringsværdige. En påstand vi senere fik tilbagevist, og som vi ved aktindsigt ikke fandt den ringeste dokumentation for. Tværtimod blev træerne betegnet som både levedygtige og bevaringsværdige. Men planen var lagt, og fortsatte uændret. Kun 3 ud af de 18 eksisterende træer, var tænkt ind.Vi havde foretræde for politikerne før den endelige godkendelse, hvor vi afleverede (de daværende) 2500 underskrifter for bevarelsen af vores træer, men projektet endte altså med at blive vedtaget. Endda uden afstemning.

Det endelige resultat:
Siden har vi forsøgt at finde alternative løsninger, og kæmpet for at man tænkte bare lidt flere træer ind. Og det viser sig, at vores anstrengelser har båret frugt: Det endelige projekt er gået fra at skåne kun 3, til nu 6 træer på forpladsen. Vi får lov at beholde 5 træer langs Guldbergsgade, deriblandt den store ask på hjørnet, og mirabelletræet i Møllegade.


Det store, reddede hjørnetræ, de fire andre skånede træer på venstre side, og mirabellen yderst til højre. (Plantegning af det endelige projekt lægges op her, når vi får det af kommunen). Opdateret: plantegningerne fylder lidt, så de har fået deres egen hylde her: Møllegade projektet.

Hvert et træ tæller! Det er så fantastisk, at det lykkedes at bevare et af de største træer på grunden. Det er smertefuldt at sige farvel til så mange store og raske træer, men vi må glæde os over det, vi opnåede. Og håbe at kommunen har lært af den her møgsag, så vi ikke kommer til at opleve sådan et forløb igen.

Der skal lyde en stor tak til TV Lorry, Nørrebro/Nordvest Bladet og Magasinet KBH, der har hjulpet med at skabe uvurderlig opmærksomhed om kampen for Møllegades træer. Og tusind tak til alle dem, der har fulgt med og delt, kæmpet og skrevet under for vores dejlige træer. 

Borgerengagement betaler sig!


 Følg hele kampen for Møllegades træer, med de nyeste indlæg øverst:

Read this and the posts above in English, on the mirror blog here: Save the Urban Trees.