31.12.18

Året i træer 2018

Det blev ikke lettere at være et Københavner træ i år, heller. Carlsberg (pensionskasserne) æder ufortrødent, HOFOR er fuldstændig ligeglade, i deres omgang med træerne, og der er fortsat hverken tal på, regler for eller opsyn med dem. På Blegdamsvej måtte vi se til, mens store vejtræer på stribe blev gravet i smadder, blotlagte og udtørrede. I De Gamles By, er majestætiske, gamle træer i livsfare på grund af elendigt design, søkastanjerne har stadig ikke fået en livsforlængende plejeplan og på Islands Brygge så forvaltningen sit snit til, at foreslå hele kirsebæralleen fældet.

Men så skete der noget.

Borgerne lod deres stemme høre, og kirsebæralleen kom til diskussion. På et borgermøde, hvor både forvaltningen, beplantningsudvikleren og politikere (fra SF og Radikale) var tilstede, blev træerne endelig taget alvorligt. Den grønne del af forvaltningen er lykkelige for, at borgerne interesserer sig så brændende for deres fag (den grå del: not so much). Det vigtige er, at vi endelig kommer til at tale om *hvorfor* vores vejtræer lider. Og ser på, hvordan vi fremover kan undgå gentagelser. Det betyder bl.a. at vi skal spare på den plantegift, som salt er.

Det viser sig også, at forvaltningen læser med på Facebook. De lytter til vores bekymringer, og tager det til efterretning, når mange borgere føler stærkt for naturen. Så bliv ved ilden. Vi kan flytte det her enorme bjerg sammen. Og næste år redder vi så meget af De Gamles By, som vi kan. <3


Godt nytår!

15.11.18

Året der fløj

Tænk at der allerede er gået et år? Sidste år ved denne tid tilfaldt æren Red Byens Træer, i dag overrakte Dansk Træplejeforening Bytræprisen 2018, til Slots- og Kulturstyrelsen. Stort tillykke med den. Det var en træelskers store drøm, at deltage i årets Bytræsseminar, i dag. Og hele tre gange blev Red Byens Træer endda fremhævet. Hele branchen jubler over, at borgerne tager ejerskab over byens træer, og interesserer sig så brændende for dem. Det kan ændre den måde, der prioriteres på politisk, og forhåbentlig en dag betyde, at der faktisk også afsættes midler til, at følge op på de gode intentioner.

Vildt inspirerende dag, og så meget at fortælle om. Bare vent.  

Her er et arkivskud af et yndlingstræ: søernes gamle elefant.


8.11.18

Losseplads eller plantehul?

Er lige kommet hjem fra Uppsala i Sverige. Træder ud af metroen på Nørreport, og mødes af det her syn. Et københavner træ, der bruges af HOFOR, som en losseplads. For tonstungt byggeaffald, spidse genstande, jern, asfalt og beton elementer. Barken er sporadisk forsøgt dækket af, men har store åbne sår af hensynsløs behandling. Rødderne har ekstremt lidt plads, og det område er nu mast så rodnettet i værste fald ikke får ilt, og træet dør. 

Så ikke ET træ i Uppsala, der ikke trivedes. Kan faktisk ikke komme i tanke om en eneste by, der behandler sine træer med så konsekvent ringeagt, som vores egen. København har ingen regler, for omgang med bytræer. Ingen midler sat af, ingen hensyn, intet opsyn. Byens træer har kun borgerne til at forsvare dem. Har vi snart fået nok?

15.10.18

Om kirsebær alleen på Islands Brygge

I morgen tirsdag d. 16 oktober kl. 19.00, er der info møde for borgerne i Kulturhuset på Islands Brygge. I foråret opdagede lokalrådet ved et mirakel, at forvaltningen havde lagt en “udskiftning” af hele trærækken, ind i et større forslag. Borgerne nåede at markere deres massive modstand, og det endte med at man omformulerede teksten, og anbefalede en mindre drastisk løsning.

Det afstedkom, at vi kom til at tale om det vigtige: *hvorfor* skranter træerne? Kommunens beplantningsudvikler har skrabet i jorden og besigtiget tilstanden og svaret er, at at finrødderne (der optager næring og holder træerne oprejst) ikke trives i den alt for komprimerede jord. Og så er den yderste række medtaget, af saltningen fra gaden. 

Uden den højlydte protest, var vi ikke nået til det punkt, hvor man ændrer praksis. Nu får vi et borgermøde, hvor der sættes ord på, hvorfor vores træer ikke trives, og vi informeres om de fremadrettede overvejelser og planer. Alle er velkomne. 
Tidligere indlæg om kirsebæralleen:

12.10.18

Tak for 140 år

Vi lever i en tid, der kommer til at trække lange sorte spor efter sig, i byens historie. Man har ikke øje for træernes og bynaturens værdi, i byplanlægningen. Man tænker ikke eksisterende natur ind, og gør i det hele taget meget lidt for at bevare den. Træer er noget man erstatter og sætter som kommaer, når de øvrige planer er skrevet.

I byggefeberen og jagten på profit, er naturen blot et ubebygget areal. De små lommer byen har tilbage lukkes, og man hører endda folk tale om at fylde søerne og bygge på grunden. Vi spoler lige tiden 140 år tilbage. Der var man nemlig så klog at lave Ørstedsparken. Hvad efterlader vi?


28.9.18

Præcis sådan, København!

Frederiksberg viser os igen, hvor enkelt det kan gøres, med en handlingsplan, til opfølgning på kommunens træpolitik, 2018-2023. Indsats, opfølgning, midler. Ikke så meget plap. I modsætning til Københavns Kommune, der trods grønne løfter, ikke har sat en krone af i budgettet, til vores eksisterende træer, har Frederiksberg øremærket betydelige midler til pleje af samme. Og de har en plan, der er nøje redegjort for. 
 
Den indebærer blandt andet:
* At forvaltningen stiller krav til entreprenører, som skal udføre arbejde i nærheden af træer om at overholde en række retningslinjer for at beskytte træet.
* Samlet digital registrering af bevaringsværdige private træer over 25 år i kommunen.
* Temalokalplan (!), der på tværs af skel og nabogrænser gør beskyttelsen gældende for samtlige træer i kommunen.
* Opkvalificering af driftsmedarbejdere.
* Beskyttelse af træer både over og under jorden.
* Oplysning om glatførebekæmpelse/forbud mod salt.

Og den bliver ved. Og det er så fantastisk. Hatten af for vores dejlige og ægte grønne nabo, og god weekend til alle.


Link til den fantastiske plan her.


26.9.18

Livsfarlig administration

Der pukles på højtryk i kulissen lige nu, for at forhindre massive ødelæggelser i De Gamles By. Sammen med Dansk Naturfredningsforening Kbh, Miljøpunkt Nørrebro, og andre stærke lokale kræfter, knokler vi for at begrænse både planlagte og aktuelle overgreb på naturen.
Det mest akutte er ubetinget de kæmpe træer, på en kommunal legeplads, hvor man har designet sig til, at slå træerne ihjel. For den store bøg, er løbet nok kørt, men det gamle egetræ står til at redde, med en øjeblikkelig indsats. Landets førende ekspert i risikotræer, har utvetydigt sagt, at man er i færd med at strangulere træet, og at det straks bør udbedres. Designet skaber et højrisikotræ, der uundgåeligt vil begæres fældet, før det når at gøre skade på børnene.

Økonomiforvaltningen, der har ansvaret for ulykken og muligheden for at afværge katastrofen, kan bare ikke få øje på problemet. En kommunal jurist, afviser en målrettet indsats med ordene: “..der er blevet udøvet tiltag i forbindelse med legepladsens etablering, som objektivt har forbedret forholdende for træerne. Disse tiltag er blevet foretaget under hensyntagen til træpolitikken og derfor vil der på nuværende tidspunkt ikke blive foretaget yderligere.”

Det bliver vi nu flere om at bestemme.6.9.18

De Gamles By, oase eller byggefelt?

Vores politikere planlægger i disse dage, at bebygge De Gamles By med parkeringspladser, skole, erhverv og diabetescenter. Sidstnævnte endda på Nordpolen, den sidste rest af den gamle fælled, og hjem for den magiske gamle hvidtjørn, ældre end selve Nørrebro. Det vildeste, vi har. Det politiske flertal har enten ikke forstået, hvor vigtig historien og naturen er for byen, eller også er de bare ligeglade. 
Nørrebro er Københavns tættest befolkede bydel, og samtidig den absolutte bundskraber i m2 grønt pr borger. Roen, den vilde natur og de gamle træer, ses ikke som et helligt aktiv, men en attraktiv byggegrund. Nu giver det mening, hvorfor de unødigt har fældet så mange træer og “åbnet op” til byens oase på alle sider. En effektiv måde at minimere modstanden på, når tiden kom. 

De store beslutninger træffes bag skrivebordene i disse dage. Red Byens Træer vil i forening med byens grønne kræfter, kæmpe for at Nordpolen ikke bebygges, men skrives ind som et fredet område. Gruppen Forsvar De Gamles By, holder os opdateret på udviklingen, og det går stærkt lige nu.

Fotos af Nørrebros stamfader, den gamle hvidtjørn, der både har arme, ben, ansigt og en stærk personlighed.
1.9.18

En mission og en hilsen

I julen 2015, tog borgerne affære og reddede et fint, fældningstruet træ, fra en metro byggeplads på Østerbro. Kommunen gav os lov til at flytte det til Fælledparken, ifald det på den korte frist, skulle lykkes os at indsamle midlerne til flytningen. Og det gjorde vi. Og da projektet stod til at kuldsejle, fordi der yderligere skulle bygges en grusrampe, så fik vi også på rekordtid samlet ind til den. 
 
I år kom støttestropperne så af. Og i dag kan vi konstatere, at det også overlevede tørken. Lidt tyndere i løvet end sidste år, men i live. Den røde fældeprik sidder der endnu, men den overlevede. Vores dejlige amerikanske ask. 

Tak til Pia, Jesper, Glenn, Jakob, Mike, Peder, Anders, Tobias, Thomas, Sandra, Young, Jesper, Alan, Kimchi, Pernille, Heidi, Signe, Kirstine, Jakob, Filip, Lars, Alexander, Katja, Søren, Karsten, Mathis, Nynneliza, Kurt, Johanne, Peder, Allan, Lene, Susanne, Ante, Mikkel, Antonella, Pia, Kasper og alle jer, der bidrog anonymt.Se den dramatiske flytning her (link).
Alle indlæg om den vilde mission her (link).

25.8.18

Frederiksberg tæller træer!

Vores nabokommune gør det igen: går forrest og kortlægger nu alle bevaringsværdige træer, på offentlige områder såvel som i private gårde og haver. Frederiksberg kommune vægter dens grønne æstetik, og minder om at der skal ansøges om lov til at beskære eller fælde et beskyttet træ.
Opslaget citerer formanden for By- og Miljøudvalget Jan E. Jørgensen (V), der lægger vægt på vigtigheden af, at beskytte træerne. Utroligt hvor stor forskel der kan være på det samme parti, fra den ene kommune til den anden.Et kig ned i en tilfældig baggård på Frederiksberg.

Åh, Frederiksberg. Din dejlige, grønne ø. 17.8.18

Et nik og en skalle

Sommerens hedebølge har vist os hvor ulideligt det kan gå hen og blive, hvis vi ikke ændrer vores måde at planlægge byerne på. Der skal bl.a. sættes en stopper for, at man fælder store, raske træer og lader grønne gårde nedlægge for parkering.

Miljøpunkt Nørrebro har skrevet et knivskarpt debatindlæg i Politiken, med et nik til den gamle platan og en skalle til den kyniske investor FH Management, der frarøvede byen det uerstattelige, gamle træ.

God læsning og rigtig god weekend. <3
 
 

25.7.18

Træer køler byen ned

Goddag i heden. Her er en påmindelse om, hvor vigtigt kronedækket er i byen. Udover alt det andet, træerne gør for os, er de med til at køle byen ned, når den koger. Her er temperaturforskellene uden træer og med træer.

Foto lånt af den træbegejstrede, canadiske arkitekt Brent Bellamy.
23.7.18

Tørstende venner

Vi afbryder lige sommerdvalen med en vigtig meddelelse: husk at give de små, nye træer vand. Indtil videre er antallet af nyplantede træer, der er døde i tørken i Danmark, opgjort til 5-7 millioner (!). Og de tørster endnu. Så hvis du har et partnerskabstræ, eller andre unge træer i din nærhed, så giv dem med slangen. Her er kommunens anbefalinger. <3


  

6.7.18

Carlsberg vil fælde igen.

Carlsberg vil fælde igen. Denne gang alle de gamle platantræer på Vesterfælledvej. Formanden for Danske Landskabsarkitekter, Susanne Renée Grunkin, råber alarm: Kommunen bør respektere lokalplaner og de træer de selv har udnævnt som bevaringsværdige.

Adspurgt af Politiken, siger Niels Bjerrum (S) at lokalplaner kan ændres og titlen af bevaringsværdig er "en retning og en pejling" for bygherre. Og han kan ikke garantere, at den gamle trærække overlever byggeplanerne.

Men der er heller ingen der kan garantere, at de træer de planter i deres sted, vil overleve. Dertil er byen simpelthen blevet for tæt og presset. Som Grunkin siger: "Det er ikke alle træer, der kan overleve det, og derfor skal vi passe på de lidt ældre træer, der har vist, at de kan."

Borgerrepræsentationen og resten af landet, er taget på sommerferie. Men når de vender tilbage, har vi ikke glemt de gamle træer. Vi bør alle gøre alt for, at den gamle trærække bevares. Mere på den anden side, nyd pausen så længe...

https://politikenbyrum.dk/Nyheder/art6613484/Socialdemokratiet-og-Carlsberg-Byen-vil-ikke-garantere-bevaring-af-platantræer-på-Vesterfælledvej


Debatindlæg fra Danske Landskabsarkitekter: Har lokalplanerne mistet deres troværdighed? 

Flere blogindlæg om Carlsbergs ødelæggelser: her.

OPDATERET:

Niels E. Bjerrum, der er citeret i artiklen, har på Facebook lagt et svar, i kommentarfeltet på indlægget her. Copy/paste:

Kan godt se at dommen allerede er afsagt med sådan et opslag - men det er ikke rigtigt hvad der står! Jeg har ikke kaldt lokalplaner vejledende - men jeg har sagt - og er citeret for - at lokalplaner og politikker jo altid kan laves om af et flertal - det er jo spillereglerne i politik og i et demokrati!

Jeg har desuden kritiseret rammelokalplaner som styringsværktøj i udviklingsområder - da de er for lidt styrende udviklingsmæssigt over tid - det er jeg citeret for.

Og ift de konkrete træer - så bevare jeg dem meget gerne - naturligvis - men jeg har tilladt mig at sige, at det ikke er for en hver pris - in all fairness - og at der skal plantes 3 nye store træer for hvert andet der fælles - hvis det altså ender der (hvilket intet tyder på lige nu - men garantier er jo idiotisk og utroværdigt at arbejde med i et demokrati)!

Og så hopper jeg retur til ferie med min familie - god sommer allesammen


OPDATERET:

Nils Bjerrum følte sig fejlciteret, så teksten ud for hans navn, er rettet.

19.6.18

Storby alarm

Forskere og fagfolk over hele verden, råber nærmest synkront alarm, lige nu: “Stop øjeblikkeligt afskovningen af byerne!” Denne artikel omhandler Los Angeles, men kunne lige så godt være om København.

En videnskabsmand siger ligeud: “Folk burde kravle op i træerne, for at forhindre at de blev fældet.” Det er der, vi er. Artiklen nævner også, at bygherrer har for frit spil, og at bøderne for at fælde træer er ubetydelige. Vejvæsen med reparation af fortorve og udvidelse af veje (hej København), må også tænke nyt og om. Der er konstruktive forslag til andre metoder, med bedre belægning og mere omtanke, og så skal der værn om træerne. (Det er jo som at høre sig selv skrige)

Modsat København, har selv LA en “community forest advisory committee”. Herfra lyder det: “træer burde ikke være op til den private grundejers forgodtbefindende. De bliver nødt til, at være en del af byens fastlagte infrastruktur.”

Hørt!

https://la.curbed.com/2018/6/6/17394448/los-angeles-trees-removal-climate

9.6.18

Enghaveparken

I maj lød borger alarmen på Amager: kommunen havde langs Amagerbanen i ét hug ryddet hele det frodige stykke med vilde (selvsåede) træer. Der skulle nemlig laves gang- og cykelsti, og langs den, græsklædte betonbassiner i klimasikringens navn. Man fældede simpelthen store og raske træer, for at klimasikre. Det giver jo ingen mening?

Og nu er det så Enghaveparkens tur. På mandag fældes de sidste af i alt 69 træer (ud af 281), for det store klimasikringsprojekt i parken. De har lovet at passe godt på de resterende under anlægsarbejdet, og kommer også til at genplante når de er færdige. Som borger er det bare svært at forstå, at man ikke kan indtænke eksisterende natur i klimasikringsprojekter. Store træer kan blandt andet optage hundredevis af liter vand om dagen, hvorfor udnytter man ikke det, fremfor kun at tænke i slidsker og kar? Klimasikring bør vel også defineres som sikring af et klima, mennesker kan holde ud at leve i?

Lad de seneste ugers tørre hede tjene som eksempel på, hvor livsvigtige træer er i byen. Det går bare ikke uden, så enkelt er det.

Borgerskud af ødelæggelserne langs Amagerbanen. Frodige før og frygtelige efter, er taget af Anders Adamsen og helt forbi, af Felix Becker.
19.5.18

Hofteskud fra Paris

Paris lige nu, er et frodigt og svalende brus af grønt. Det eneste et træ skal leve op til her, for status af bevaringsværdig, er nemlig at være i live. Det spiller ingen rolle om kronen er hel, halv eller skæv, om stammen hælder eller om der er udgåede grene. Unge som gamle træer plejes og vedligeholdes på lige fod, til de dør. Når et træ går ud eller af andre gyldige grunde fældes, erstattes det med et nyt. Store og små står side om side, her “udskifter” man ikke levedygtige træer, men genplanter i stedet løbende, når der opstår huller. Helhedsindtrykket er på ingen måde uharmonisk, men derimod frodigt.

I København skal et træ være mindst 25 år, før overhovedet at komme i betragtning som bevaringsværdigt. Og så har man ellers opfundet kriterier i stribevis. Kriterier der er svære at leve op til, under de vanskelige forhold vi byder vores træer. Senest er der investeret krudt og kugler i udvikling og implementering af nye, kriglede kriterier for “ikoniske træer”. Altså, hvad er det for noget? Alle træer er bevaringsværdige! Det eneste der skal aflives, er de håbløse kriterier.

Her er dugfriske hofteskud fra en træturist i Paris, del 1.


 Gadetræer a la Paris.


Biler ingen adgang. Tiltrængte pauser med ro, ren luft, god plads og udsigt til glade gadetræer, i alle størrelser.Respekt for alderdommen, med afhegnede bede.To generationer, én helhed.Langs Seinen (biler ingen adgang). Når solen bager, trækker folk ind under træernes skygge.

Størrelsesforskelle, skudt gennem en bilrude.

At være et træ i Paris, betyder at man får lov at ældes med ynde. At man bliver lidt kroget og tyndere i toppen, er jo kun naturligt. For både mennesker og træer.16.4.18

Den Gamle Platan i Politiken

Løftet til Den Gamle Platan, der blev fældet helt unødigt sidste sommer, var at den ikke skulle dø forgæves. At vi ville bruge tragedien til at hjælpe andre træer i samme situation. Og nu hjælper Politiken med at indfri det løfte. Søren Astrup har skrevet fortællingen og talt med alle fra professoren, den kyniske investor og borgeren, til VVSeren og Red Byens Træer. Det er simpelthen så godt! Og så er det selvfølgelig for abonnenter. Er man sådan en, kan man mæske sig her.

https://politiken.dk/indland/kobenhavn/art6107235/S%C3%A5dan-mistede-N%C3%B8rrebro-et-af-sine-sj%C3%A6ldne-tr%C3%A6er

Man kan fælde et gammelt bytræ, men man kan aldrig fjerne det fra byens hjerte.

Tidligere indlæg om kampen for den gamle platan:

14.4.18

Judi Dench og træerne

Åh, så kan vi endelig se den! BBC's fantastiske time med Judi Dench og træerne. Tak til vores generøse naboer i nord, for at lægge udsendelsen ud til alle. Og gid at alle ville se den. <3

https://urplay.se/program/205167-judi-denchs-passion-for-trad

(screendump) Klik her for at se hele udsendelsen.
 

12.4.18

Bilag, Rådmandsgade træer

Email korrespondance om de fældede træer. (Opdateres)


Email afs. 12 april 2018 af RBT til øverst ansvarlige for driften i den almene boligforening 3B Jesper Bremholm. 3b@3b.dk, jbre@3b.dk

Klage over Driftschef Rasmus Milling, vedr. fældning af to store træer, Rådmandsgade 2

I går blev to store træer fældede på Rådmandsgade 2, på initiativ af Rasmus Milling. Der var ikke udarbejdet en tilstandsrapport på træerne, angiveligt baserede beslutningen sig på en kommentar fra en gartner. En beboer tilbød at betale for en tilstandsrapport af en certificeret træplejer, men det afviste Rasmus Milling. Bestyrelsen der skulle godkende fældningerne fik som begrundelse, at træerne var farlige og måtte fældes straks. Det er der intet der tyder på, ifølge flere trækyndige der efterfølgende har kommenteret på sagen. De kalder fældningerne unødvendige. Bestyrelsen fik af Rasmus Milling også forelagt argumentet, at der var penge at spare på en lift, der skulle bruges, ved at fælde begge træer samtidig. Dette argument viste sig også at være falsk: der blev slet ikke brugt lift.

Bestyrelsen er altså ført bag lyset. Da bestyrelsen blev bekendt med muligheden for en ekstern og professionel evaluering, ønskede de at udsætte fældningerne. Dette ignorerede Rasmus Milling. Det viser sig ydermere, at træerne er omfattet af lokalplan 062 Rådmandsgade. Her fremgår det “at træerne ikke må fældes eller beskæres uden Teknik- og Miljøforvaltningens godkendelse”.

Vi har fra flere instanser prøvet at forhindre den ulykke, der nu er sket. Jeg kontaktede den 9 april Anders Rosendahl om sagen, men blev henvist til Rasmus Milling. Ingen har ønsket at lytte, og den alvorlige beslutning har dermed været op til en enkelt egenrådig person, synligt forhippet på at tvinge sin vilje igennem. En sorg for beboerne og hele nabolaget og et stort tab for København, der i forvejen mangler de store træer. Der går 50 år før erstatningstræer kommer til at give det samme tilbage, som dem vi nu har mistet.

Denne skrivelse i håbet om, at der bliver taget en alvorlig samtale med Rasmus Milling, og at der fremadrettet udarbejdes faste retningslinjer, for fældning af store træer på jeres arealer. Som et minimum: Se om de er omfattet af lokalplanerne og få udarbejdet en tilstandsrapport af en certificeret træplejer, før der træffes beslutning om fældning.

Med venlig hilsen
Sandra Høj
Red Byens Træer

(Pr. 19 april 2018: intet svar)

__________________________________________________
(Svar modtaget 24 april 2018)

Kære Sandra

Tak for din mail. Jeg skal lige have lidt tid til at undersøge sagen, så vender jeg tilbage til dig

Med venlig hilsen
Jesper Bremholm
Drifts- og servicedirektør

__________________________________________________

(Opfølgende og endeligt svar modtaget 10 maj 2018)

Fældning af to store træer – vores afdeling 1-3050, Rådmandsbo

Tak for din e-mail af den 12. april 2018 vedrørende klage over vores driftschef Rasmus Milling i forbindelse med fældning af træer i afdelingen.

De 2 træer, der er blevet fældet i afdelingen, er helt i overensstemmelse med, hvad der er blevet aftalt med den siddende afdelingsbestyrelse for Rådmandsbo.

Fældningen har fundet sted efter den gældende lovgivning.

Vi anser sagen for afsluttet fra vores side.

Med venlig hilsen
Boligforeningen 3B
Jesper Bremholm

(Fuldstændig blottet for selvindsigt og ansvar, og symptomatisk for de ansvarlige bag skruppelløse og unødvendige fældninger: man anser sagen for afsluttet og har ikke yderligere kommentarer. Samme sag med den gamle platan. Vi afventer nu kommunens reaktion.)

__________________________________________________

(Email afs. 10 maj 2018 til øverst ansvarlige for driften i den almene boligforening 3B Jesper Bremholm)
 
Kære Jesper,

Tak for din mail. Til din orientering er fældningerne af de to træer i Rådmandsgade 2, anmeldt til kommunen. Træerne var omfattet af lokalplanen, og måtte ikke hverken beskæres eller fældes uden tilladelse, og en sådan var ikke givet. Der er nu oprettet en sag.

Med venlig hilsen
Sandra Høj
Red Byens Træer

__________________________________________________

(Svar modtaget 14 maj 2018, sagen betragtes åbenbart for afsluttet når man har fældet træerne)

Kære Sandra

Jeg er nu fortsat af den opfattelse, at der ikke er gjort noget galt og vil derfor afvente kommunen.

Med venlig hilsen
Jesper Bremholm
Drifts- og servicedirektør


**************************************************

(Uden svar fra de ansvarlige for de ulovlige fældninger pr. 19 april 2018, står det klart at man ikke kan forvente nogen grad af selvjustits. Altså kan man frygte fældninger af samme art, på deres arealer i fremtiden. Hvordan håndhæver kommunen, at man forbryder sig mod lokalplanerne?)

Email afs. 19 april 2018 af RBT til Centerchefen i Byens Anvendelse byensanvendelse@tmf.kk.dk

Vedr. ulovlig fælding af træer, att. Centerchefen,

Jeg vil gerne anmelde en ulovlig fældning af to store træer på Rådmandsgade 2 på Nørrebro, der var omfattet af lokalplan 062 Rådmandsgade. I den står der "at træerne ikke må fældes eller beskæres uden TMF godkendelse". Jeg mener at de var spidsløn, ca 60 år gamle og de blev fældede d. 11 april.
Sagen kort: en gartner mener at den ene træ er et risikotræ, og at det andet sandsynligvis kun har 10-15 år tilbage. Det læner driftchefen (Rasmus Milling) i den almene boligforening 3B sig op ad, og nægter hårdnakket at lytte til både borgere og bestyrelse, der ønsker sig tilstandsrapport af en certificeret træplejer. Flere trækyndige har rystet på hovedet over fældningerne, og erklæret træerne sunde og levedygtige.

Selvsamme gartner (en anlægsgartner i Karlslunde, med speciale i at lægge fliser og fælde træer, Greendays Aps, tlf 28455678) der mente at træerne burde fældes, stod for at udføre opgaven, så der har åbenlyst været en interessekonflikt.

Jeg har skrevet til den øverste driftsansvarlige Jesper Bremholm, i boligforeningen 3B, for at bede dem se på deres prakis, og forhåbentlig forhindre at sådan en ulykke sker igen, men har ikke fået svar. Alt tyder på, at de ikke tager lokalplanerne eller deres ansvar for træerne alvorligt.

Hvad er konsekvensen af, at fælde et træ beskyttet af lokalplanen?
Er det gartnerens eller grundejerenes ansvar at sikre, at træerne ikke er fredede eller i lokalplan, før de fældes?

I håbet om at de i det mindste får en påtale, så vi kan forhindre yderligere unødvendige fældninger af vores uerstattelige store Københavner træer.

med venlig hilsen
Sandra Høj
Red Byens Træer

**************************************************

(Svar fra kommunen 25 april 2018)

Vi har modtaget din henvendelse vedr. Ulovlig fældning af to træer, Rådmandsgade 2.

Vi har oprettet en sag på baggrund af henvendelsen med sagsnummer 711598.

Sagen behandles i teamet Akut tilsyn. Alle fremtidige henvendelser vedrørende sagen bedes ske til teamet på mail akuttilsyn@tmf.kk.dk

Teamet vil holde dig orienteret når der sker nyt i sagen.

Med venlig hilsen

Melissa Malm Persson
Kontorfunktionær
Koordinering af Byggesager

11.4.18

De ubeskyttede

I sidste uge lød et nødråb fra en borger, at to store træer i Rådmandsgade ved den almene boligforening 3B på Nørrebro, skulle fældes. Grunden var, at en gartner havde udtalt, at det ene træ burde fældes straks, og at det andet alligevel ville følge om et år, så for at spare på liftleje, ville det være smartest at fælde begge på én gang. (Opdateret: der blev ikke brugt lift!)

Træerne på ca 50 år, var *ikke* blevet tilset af en trækyndig og der var *ikke* udarbejdet en tilstandsrapport. Den driftsansvarlige afviste at få dem tilset af en certificeret træplejer (trods borgerens tilbud om at betale for det), og hans overordnede ville ikke tage stilling til sagen. Sådan gik det til at København i dag mistede to store og flotte gamle træer. En fældning som trækyndige kalder unødvendig.

Og nu viser det sig endda, at de var tegnet ind i lokalplanen 062 Rådmandsgade. Her står der “at træerne ikke må fældes eller beskæres uden TMF godkendelse”. Teknisk er de gamle lokalplaner bare formulerede så svagt omkring træerne, at de ikke kan håndhæves. Gamle træer på privat grund har ingen rettigheder og nyder ingen beskyttelse, med mindre de er udpegede og beskrevede enkeltvis. Altså i en nyere lokalplan (efter 2006), af hvilke der udfærdiges ca. 20-30 årligt, i København. Og det er ikke godt nok: Vi når at miste de gamle træer, hurtigere end de kan skrives ind. Der må politisk fokus på den manglende beskyttelse, lige nu.


 Borgerskud fra Rådmandsgade 2. 


Skam over den egenrådige driftsperson, der i al sin arrogance og på et tyndt grundlag valgte at fælde to, i vores generation, uerstattelige træer.

5.4.18

Opdatering på Blegdamsvej

Efter mere end en måned under plastik, var jorden omkring de tre vejtræer i kommunens byggefelt så tør, at ikke engang krokus kunne overleve. Og i stedet for at give dem en næringsrig jord i det udvidede plantehul, har man fyldt det op med en blanding af betonrester og overskydende sand fra brolægningen.


Forløbet fortæller os, hvorfor vores vejtræer bukker under på stribe og konstant bliver udskiftede. Og det fortæller lidt om hvorfor resten er så forkrøblede, at de ikke har en chance for, at leve op til status af bevaringsværdige. På Blegdamsvej råbte arborister alarm, og nødråbet blev hørt: de tre udtørrede træer har nu fået vandingsposer. 


Blegdamsvej i dag.

Så skal vi bare have byttet sand og beton ud med en god jord (krydse fingre for at de overlever tabet af rødder), og sikre os at det her ikke sker igen. Der skal søges indsigt i processen, og strammes op så der fremover er trækyndige med fra start til slut.


Kommunens egen oversigt over, hvad man sparer ved at behandle byens vejtræer ordentligt.

Tidligere indlæg om Blegdamsvejs træer, med de nyeste først:

Blegdamsvej/Hjælp! 21 februar 2018
Det søde og det sure 16 februar 2018 
Alarm på Blegdamsvej 13 februar 2018
Kalder alle øjne 5 april 2016

27.3.18

Pensum for byerne

UN har udgivet deres nyeste udgave af Unasylva, den internationale journal om skove og træer (på engelsk). Vildt spændende læsning om bytræer og deres betydning verden over. Den befinder sig i en moppedreng af en pdf fil. 

Fastcodesign har her lavet et sammendrag, hvis man ikke orker den store. Vores politikere, byplanlæggere og forvaltningen, bør læse det hele. 

Her er et lille uddrag af de indledene ord (hurtigt oversat):

Vores byskove er ofte under pres af dårlig byplanlægning, og der er behov for en bedre forvaltning af opgaven. Her spiller borgerne, NGOer og lokale organisationer en vigtig rolle. 

Byer har brug for skove. Netværket af træbeplantninger, grupper af træer og enkelte i byerne og udkanten tjener en kæmpe vifte af formål. De regulerer blandt andet klimaet, ophober CO2, fjerner luftforurening, de reducerer risikoen for oversvømmelse, bidrager med fødevare-, energi- og vandsikkerhed og forbedrer borgernes fysiske og psykiske helbred. Skove fremhæver byerne og spiller en vigtig rolle i social sammenhængskraft, de kan måske endda begrænse kriminalitet.

Her kan du læse og downloade moppedrengen:


Links:
 

21.3.18

Jubilæum på Blegdamsvej

I dag fejrer vi jubilæum for de tre første vejtræer i kommunens byggefelt på Blegdamsvej. Det er nemlig nu en måned siden, at de fik rødderne gravet over. Siden blev de forladt blotlagt, under et lag plastik. Det svarer til at slå træerne ihjel. Rødder så tæt på træet, må for det første ikke graves over. For det andet skal de blottede rødder have fugt, hvis man ikke kan give dem jord, med det samme. Det ved enhver, der arbejder med træer.

Der er masser af stærke, dybt engagerede og kompetente trækyndige i kommunen. Men de er åbenlyst ikke med på råd, når der planlægges og koordineres, og de fører ikke tilsyn når der udføres vejarbejde nær træer. Det er en administrativ katastrofe! Kan man i forvaltningen ikke få øje på problemet her, så er man simpelthen en del af det.


Klædt på til lejligheden i dagens anledning, klar til henrettelse. Samme træ i 2013, omtalt her.Dette var træet der blev påkørt i 2016. Og som efterfølgende havde en kæmpe gren hængede halvt flået af. Det tog så kommunen adskillige rykkere og seks uger før såret blev skåret til. Til den tid havde nogen revet i grenen nedefra, og gjort ondt værre.Samme projekt i den anden ende af Blegdamsvej. Området under kronen, må ikke under nogen omstændigheder bruges til aflæsning af tonstunge betonelementer. Jorden komprimeres, rødderne får ikke ilt og grenene begynder at gå ud. 

Til gengæld lader de til at have fundet end mere skånsom måde at fjerne kantstenen på, uden at forstyrre rødderne i de alt for små bede. Måske nytter det virkelig noget at råbe op?Jubilarerne. Jeg spurgte en af brolæggerne, hvornår de havde planlagt at give træerne jord? “Det ved jeg ikke... når vi er færdige?”

Tidligere indlæg om Blegdamsvejs træer, med de nyeste først:

Blegdamsvej/Hjælp! 21 februar 2018
Det søde og det sure 16 februar 2018 
Alarm på Blegdamsvej 13 februar 2018
Kalder alle øjne 5 april 2016