29.10.17

Slagplan for søkastanjerne

Vintersæsonen er nu skudt i gang, og de pinte kastanjetræer langs vejsiden af søerne, er ikke blevet benådet. Faktisk benægter Vintertjenesten pure, at deres modgang har noget med salt at gøre. At saltet bare bliver skyllet ud i kloakken igen. Det er helt sort. Kommunen ved nemlig godt, at salt er dybt skadeligt, og at kaliumformiat gør en kæmpe forskel.

Argumentet for ikke at skåne søkastanjerne for salt er, at de har det slemt i forvejen (!?!).

Det er meget svært at få ansatte i kommunen til at modsige ledelsen på det her punkt, for deres job afhænger af, at de retter ind. Derfor må presset komme fra os, der ikke har noget at miste (andet end byens træer). Hvis vi borgere ikke råber op, kommer vi til at miste vores søkastanjer hurtigere end det er nødvendigt. Det sker fordi man nægter dem livsforlængende pleje, og yderligere skubber dem mod afgrunden, med salt.

Det kan vi gøre lige nu:

1. Plædere for, at TMU på deres sidste møde før valget, tager stilling til om der kan bevilges ekstra midler til kaliumformiat på vejsiden af søerne. Vintertjenesten oplyser at det kun kan komme på tale, ved politisk ordre.*

2. Skrive under for at træplejerne får midlerne til den livsforlængende plejeplan, som de har ansøgt om, og at man skifter saltet ud med kaliumformiat på nævnte strækning.

*Besværliggjort af, at politikerne der konsulterer vintertjenesten om saltets skadelige virkning på denne strækning, får vildledende oplysninger.

De øvrige trin rulles ud, hvis de to første ikke virker. Fortsættelse følger...

De er jo nyttige nok, de træer, når der skal valgspammes.
 
Skriv under her: Hjælp Søkastanjerne!


18.10.17

Godt nyt for Assistensen!

Fredningsnævnet afgør sagen: Kommunen må ikke bruge Assistens kirkegården til skrald, skrot og affaldsdepot. Ikke flere lastvogne på den gamle kirkegård, der allerede bærer tydelige spor, af den tunge trafik.

Tusind tak til vores venner fra Miljøpunkt Nørrebro og Danmarks Naturfredningsforening København, for at tage kampen op.

Fotos: buen i jorden angiver hvor den gamle port gik, før man fik udvidet den til lastbiltrafik. 
Dagens gode nyhed i Nørrebro/Nordvest Bladet: her (link).


12.10.17

Søkastanjerne i Lorry

Tusind tak for at tale om søernes kastanjer, Lorry! Vintersæsonen begynder 1 november, så hvis saltet skal vælges fra på den pinte strækning, så er det lige nu. Forvaltningen skal have de midler den har søgt om, til en treårig livsforlængende plejeplan. Skriv under, hvis du vil hjælpe.


https://www.tv2lorry.dk/artikel/soeernes-kronjuveler-haardt-presset-de-salter-dem-ihjel

7.10.17

Hjælp søkastanjerne!

De gamle søkastanjer kæmper for livet, og har hårdt brug for vores hjælp. Kommunen har ikke bare givet afslag på forvaltningens nødråb om en livsforlængende plejeplan for de plagede træer, men fortsætter endda af sparehensyn med at bruge plantegiften salt, på vejsiden af søerne. Det kan ikke fortsætte.

Træerne på vejsiden er nu så udpinte, at de løbende må fældes af sikkerhedshensyn. De mange huller i rækken, og de afsvedne kroner taler deres tydelige sprog. Borgerne er nu træernes eneste håb. Derfor har vi oprettet en underskriftindsamling, for at få kommunen til at bevilge de midler, træplejerne har brug for, og for at stoppe saltningen af vejsidens træer, med øjeblikkelig virkning. 
Vintertjenesten oplyser at det på en gennemsnitssæson koster 140.000 kr at bruge det skånsomme kaliumformiat på denne strækning. Kaliumformiat koster præcis det dobbelte af salt, hvilket betyder en merudgift på 70.000 kr. Hvis kommunen ikke vil betale for at udskifte saltet, må vi insistere på at de på anden måde afskærmer de gamle træer. Der skal politisk handling til nu!

Skriv under her: Hjælp Søkastanjerne!