31.1.16

Sort nyt i Møllegade

På hjørnet af Møllegade og Guldbergsgade på Nørrebro, gør kommunen nu klar til at fælde 15 ud af 18 store og raske træer, for at lave en flisebelagt plads.

Vi har kæmpet for at blive hørt i over to år, for at få dem til at tænke så mange træer ind som muligt. Vi har afsløret at man overfor følgegruppe og borgere der ønskede en grøn plads, løj træerne syge, indtil planen var lagt, og først derefter indrømmede, at de ikke fejlede noget. Af aktindsigten fremgik det endda, at flere var udpeget som bevaringsværdige.

Vi har haft foretræde for Teknik og Miljøudvalget for at overrække 2800 underskrifter fra borgerne, der ønsker at bevare træerne i planen. Pladsen er en del af en større plan for området. Heldigvis er andre dele af helhedsplanen siden skrinlagt: By Oasen overlevede, og senest har de opgivet at lave en cykelsti tværs igennem De Gamles By. En plan ingen ønskede eller havde brug for.

Det samme kan man sige om en nøgen, flisebelagt plads. Projektet er faktisk opdelt i to: Børnehaven får en ny legeplads på den anden side, og genbrugspladsen skal ikke længere være aflåst. Vi troede i lang tid at der skulle være cykelsti gennem pladsen, men den er alene tænkt til ophold.


Dette store asketræ skal fældes for “at få plads til opbevaringsskure for daginstitutionens legeredskaber m.v.”. Hvorfor kan man ikke stille de skure op ad den nye væg ud mod pladsen? Man fælder ikke et stort og rask træ, for at stille et skur til legetøj. Det gør man bare ikke!

Til vores foretræde forelagde vi TMU en anbefaling fra byggesagkyndige, om at bruge skruefundering til skuret, og dermed skåne 3 store asketræer langs Møllegade. Det indrømmede forvaltningen var en mulighed, men vi har ikke fået svar på, om de vil benytte den. Man er ikke kommet borgerne i møde, med så meget som et enkelt træ.

Den demokratiske proces har åbenlyst været dårlig. Klagen over det, blev behandlet af dem vi klagede over. De afviste at have løjet for følgegruppe og borgere, med henvisning til sundhedsrapporten med de bevaringværdige træer, som de siden kunne fremvise. Snedigt. Efterfølgende har alle fra Ombudsmand til Natur og Miljøklagenævn og KL meldt pas, på mulige klageinstanser. Vi har ingen steder at gå hen. Og nu gør de så klar til at fælde vores 15 træer. Det er helt sort.


Vores fine, truede træer. Halvdelen af muren bliver stående, hjørnet væltes.

Lidt af det tørre, sort på hvidt:

Maj 2015: Projektleder fraråder TMU at man lader de tre asketræer ud mod Møllegade bestå, da  anlæg af skur forventes at beskadige over 40% af rødderne, og dermed skabe et risiko træ. Men som vi ved, og forvaltningen selv har medgivet (herunder), vil en punktfunderings løsning være helt anderledes skånsom mod rødderne. 


Oktober 2015: forvaltningens svar på forslag til skrue- og punktfunderingsmetoder. Her er det tydeligt at denne løsning åbner op for at man kan bevare de tre træer bagved skuret, der rykkes et lille stykke ud fra væggen. 

Er der nogen tilbage på linjen, der kan hjælpe borgerne her?


 Følg hele kampen for Møllegades træer, med de nyeste indlæg øverst:

Read this and the posts above in English, on the mirror blog here: Save the Urban Trees


25.1.16

Bolden, ingen har (høringssvar)

Så nåede vi deadline på høringssvar til Statens Naturhistoriske Museum, hvor forpladsen trues af den totale afskovning. Efter sidste indlæg, har så mange af jer skrevet så flotte høringssvar, at man helt får gåsehud. Og hvor var det godt, at vi fik gjort det. For det eneste Indre By Lokaludvalg havde at sige om træerne i deres høringssvar var: “Tænk de eksisterende træer ind i projektet.” Én sølle sætning fik træerne.

Træerne er bolden som alle tror, at alle har, og så ender den igen på gulvet. Hvis vi ikke havde fået vores svar med, havde træerne været usynlige. Det er da skræmmende? Når vi ved hvor højt borgerne vægter naturen i byen? Der er brug for en høj og klar stemme, der taler for træerne, og der er ikke længere råd til at tro på, at andre har bolden.

Hurra for borgere, der passer på byens træer. <3

Vores høringssvar:

Høringssvar på lokalplanforslag, Statens Naturhistoriske Museum.

Dette svar vedrører forpladsen til det nye Naturhistoriske Museum, hvor planerne stadig er så løst lagt, at alt angiveligt stadig kan ske. Men endnu en skitse uden træer, får alle alarmklokker til at ringe.

København er fattig på store, gamle træer, og fattig på vejtræer, generelt. Konstant fældes de for at gøre plads til det ene eller det andet projekt. Altid med et løfte om at erstatte hvad man tager. Men det kan man ikke.

Hvorfor træerne på forpladsen bør bevares:
Træerne hjælper os på så mange måder. De opsuger vand (jo større, jo mere), og aflaster både infrastruktur og kældre ved skybrud. De renser vores luft, lagrer CO2 og fanger en del af de farlige partikler, der årligt tager livet af 500 Københavnere. De dæmper larmen fra trafikken, virker fartdæmpende på bilister, og skaber tryghed for både fodgængerne og cyklister. De store træer begrænser også overophedning af byen. Træer giver borgerne ro i sjælen, vi bliver beviseligt lykkeligere af, at være i nærheden af natur og store træer.

Biodiversiteten har trange kår i København, og grønne korridorer afbrydes, når man nedlægger bynatur. Når man fælder gamle træer, forringer man også samtidig overlevelsesmulighederne for byens dyreliv. Erstatningstanken fungerer kun på papiret: En 100 gammel organisme, lader sig ikke genskabe i vores levetid.

Bunkerne:
En stor del af de gamle træer ved Naturhistorisk Museum er viklet ind i bunkeres fundament, det vil sige at bunkerne bør tænkes ind, i videst mulige udstrækning. Fjerner man bunkerne, ryger en stor del af den lille byskov også.

Skurbyen:
En del af forpladsen forventes at bruges som skurby til arbejderne. Her er kutyme at jævne hele området med jorden, og fælde alle træer, men vi har set nye måder at indrette sådanne områder på, hvor træerne får lov at blive stående. De minimale gener det måtte give, opvejes af den glæde træerne dagligt giver borgerne de næste 50+ år. Pak stammerne ind og giv træerne en chance for at overleve, hvor det overhovedet kan lade sig gøre. En sådan instruks bør indgå i den endelige tilladelse.
Link: eksempel fra Rigshospitalets byggeri/entreprenører Grontmij og MT Højgaard.

Glastilbygningen:
Den store glastilbygning er til fare for fuglene. Erfaringerne fra et tilsvarende design ved det Naturhistoriske Museum i Los Angeles (vedhæftet link), viser at det er en (døds)magnet for de fugle, som området netop prøver at tiltrække. Fuglene kan ikke skelne glas fra luft, og flyver direkte i døden. Alene i USA dør mellem 100 millioner og 1 milliard fugle om året, ved at flyve ind i glasfacader. Kender vi de tilsvarende tal i København/DK? Det bør undersøges, og der bør træffes forebyggende foranstaltninger. Link: Natural History Museum not for the birds.

Endelig er det håbet, at kommune og bygherre vil tage ved lære af skrækeksemplet ved Statens Museum for Kunst, på modsatte hjørne (vedhæftet før/efter satellit foto). 


Tabet af det frodige, grønne hjørne, er noget Københavnerne stadig taler om med sorg i hjertet. Det må simpelthen ikke gentage sig her. Bevar træerne og byens resterende natur.

med venlig hilsen
Sandra Høj
Red Byens Træer

******
Link overblik:

Skal, er ordet! (Høringssvar)

Høringssvar indsendt i dag, til Lokalplan Lersø Parkallé 2. Hvor er det dog tydeligt, hvor det går galt. Man kan ikke bruge ord som "bør" og "anbefales" i beskyttelsen af byens træer i anlægsprojekter, det er uhørt. Skal, er ordet. Skal.

Lokalplanen, træer nævnt på side 17:
Punkt 8.
 Punkt 9.Høringssvar, Lokalplan Lersø Parkallé 2.

Dette høringssvar er fra Red Byens Træer, en borgergruppe der kæmper for at beskytte og bevare Københavns træer. Svaret fokuserer på træerne, der berøres af byggeriet, nævnt på side 17. I kommentarerne under punkt 8 og 9, er det tydeligt, hvor det går galt: instrukser omkring omgang med træerne er for vage og uforpligtende. Alle steder i teksten der vedrører træerne, med ordlyd “bør” og “anbefales”, skal rettes til “skal”.

Her er den ordlyd, der kan være afgørende for, om træerne overlever byggeriet, anbefaling udskiftet med påbud:

Kommentar til punkt 8, side 17, redigeret udgave.
For at forhindre jordkomprimering *skal* eksisterende og kommende haver, andre grønne arealer samt eksisterende træers vækstzoner beskyttes mod tung trafik, byggepladsetablering og byggematerialeoplagring i nedrivnings- og anlægsperioder.

Desuden *skal* træers dryp- og vækstzoner beskyttes i samme perioder, så træerne ikke påføres skader. I forbindelse med byggeri skal der indsendes en redegørelse om beskyttelse af eksisterende beplantning og træer i byggeperioden til godkendelse i Teknik- og Miljøforvaltningen. ’Normer for anlægsgartnerarbejder’ *skal* følges ved anlæg af friarealerne.

Kommentar til punkt 9, side 17, redigeret udgave.
For træer, som plantes i muldbede eller i rodvenligt bærelag, *skal* plantehullet være mindst 1 m dybt og eksisterende råjord under plantehullet løsnes. Ved plantning af træer *skal* bedet være mindst 1,5 m dybt, og overkant af bedet højst placeres 0,8 m over de befæstede arealer. Øvrig beplantning på dæk *skal* have minimum 0,5 m muldlag. Inden for eksisterende træers drypzoner *må* der ikke foretages anlæg, terrænregulering eller udgravning, der forringer træernes vækstvilkår.

*****

Derudover skal kommunens egne parkfolk konsulteres løbende, i omgangen med træerne. Det er dem der står med hovedpinen bagefter, og dem der ved, hvad træerne kan tåle og hvad der på lang sigt kan gøre dem til risikotræer, der i yderste konsekvens kan gøre personskade. Det var netop tilfældet med det træ, der væltede i stormvejret, og kostede en person livet. Træet havde været udsat for tankeløst gravearbejde nær rødderne for mange år siden, og det havde destabiliseret det. Noget der let kunne have været undgået.

Med venlig hilsen
Sandra Høj
Red Byens Træer

Links:
Lokalplan Lersø Parkallé 2, på høringsportalen. Høringsperiode: 07/1 2016 til 3/3 2016
 

21.1.16

Potentiel katastrofe lurer

Statens Naturhistoriske Museum, på hjørnet af Øster Farimagsgade og Sølvgade, skal udvides. Tirsdag var der borgermøde, hvor projektet blev fremlagt med en efterfølgende spørgerunde.

Arkitekten havde en masse at sige om den del af projektet der bygges i haven bagved, men intet om forpladsen, med bunker-bakkelandskabet og sin frodige skov af store, gamle træer. På tegningen af forpladsen, er alt barberet væk. Jeg spurgte arkitekten hvad planen er, og fik til svar at den del ikke er færdiggjort endnu. Men der skal med sikkerhed anlægges lidt over 150 cykel parkeringspladser. Vi skal dog ikke fortvivle, forsikrede han mig, for hvis de fælder de gamle træer, genplanter de selvfølgelig.

Og så ved vi allerede hvor det bærer hen. Man behøver bare at se over på modsatte hjørne, og det skambarberede Statens Museum for Kunst...

Spørgerunden blandt de fremmødte var en beskæmmende, parkeringsfikseret omgang. Træerne var kun en fodnote. Ingen står frem og kæmper for dem, og derfor er der heller ingen på det niveau, der overhovedet har dem med i beregningerne. Kan vi ikke blive bedre til at råbe op? Alle sammen? Det er alvor, det her. Vi mister vores uerstattelige gadetræer i en svimlende fart.

Bunkerne på forpladsen bruges som øvelokaler, og der er en bevægelse i gang for at bevare dem, og tænke dem ind i projektet. Den støtter vi selvfølgelig, for uden bunkerne ryger størstedelen af træere også, da deres rødder er filtret ind i fundamentet. Det kan være at man ikke kan bevare alle bunkere og træer, men nogen må tænkes ind. Det må vi insistere på.

Høringsfristen udløber lige om lidt (d. 25 januar). Både vi og Lokaludvalg Indre By vil i vores respektive høringssvar understrege træernes store betydning. Alle kan skrive på portalen, gør det endelig. Fortæl dem, at vi prioriterer andet end parkeringspladser. De har ikke besluttet skrækscenariet nedenfor endeligt endnu, lad os kæmpe for, at de besinder sig!

 Sommer 2015 vs. arkitektens vision. 

Fotos af den truede oase, fra en frodig august dag sidste år: 
 

Udsnit af to lysbilleder fra præsentationen. Forpladsens bevaringsværdige træer optalt (14 stk). Og ovenpå dem (?), cykelparkering.

Link overblik: