29.3.13

Sådan flyttes et træ

Så kom det opkald endelig, som vi havde glædet os til: Nordisk Træflyt inviterede os til at overvære en flyttedag. I De Gamles By, der ikke sorterer under Københavns Kommunes Center for Park og Natur, men Sundhedsforvaltningen, har man benyttet træflyttemanden før, der står blandt andet et par vinter ege reddet fra Sydhavnen. Nu stod man og skulle man bruge jorden under 15 kirsebærtræer, og i stedet for at save dem ned en måned før de blomstrer, blev de blot flyttet lidt længere tilbage.

Træflyttemanden har siden 1987 flyttet i tusindevis af træer i hele Norden, og han fortæller at nogle af de tidligste i dag står som store, raske kæmper. Han har endog været med til at skabe H.C. Andersen Skoven i Odense, på den måde. Vi har fået lovning på en liste over nogle af de nyligt reddede metro træer i København, så vi kan følge op på dem, og se hvordan de klarer sig.

Helst så vi jo at man helt holdt fingrene fra raske træer, men skal det absolut være, så er en flytning at foretrække over fældning. Vi glæder os til at følge den lille ny kirsebærskov i De Gamles By!

Sådan flytter man et træ:

0: before moving day

Før flytningen.

1: grab the tree

Der hapses. Griberen er som en hånd der åbner sig om stammen, lukker sammen og borer neglene ned, en ad gangen, i en stor bue om rod og 3.5 ton af den omgivende jord.

2: scoop it up

Træet med rod og jord løftes op...

3: transport it to the hole you prepared

...og transporteres hen til det hul der er forberedt.

3.5 ton jordhaps

4: position it, and gently release

Træet sættes forsigtigt i, kløerne trækkes op en for en, "hånden" slipper og trækker sig tilbage.

5: there

Sådan.

6: scoop up soil to fill tree hole

En klump jord hapses til at proppe i hullet efter træet.

7: soil plug

En 3.5 ton jordprop.

9: rescued cherry tree park

En ny lille kirsebærhave, af reddede træer.

Job well done

Og så afsted til den næste mission.

Fik I den, Københavns Kommune?

27.3.13

Red Byens Træer i Weekendavisen

I Weekendavisens Kultursektion har Peter Friis Møller på side 8 dedikeret sin have klumme til Red Byens Træer. Her skriver han blandt andet:

Et gammelt træ kan fældes på få minutter mens det tager årtier, førend et nyt har vokset sig så stort og kronefyldigt, at det for alvor kan gøre sig gældende i et byrum. Derfor skal man passe godt på de træer, der er, og tænke sig særdeles godt om, før motorsaven startes. Og især: ikke blot overlade det til tilfældige bygmestre og entreprenører at skalte og valte med byens træer.


Finere omtale kan man ikke ønske sig, vi er så taknemmelige. Løv elskere er godtfolk.

23.3.13

Må vi bede om en ommer?

På informationsmødet om det nye Sølund plejehjem, sagde Stadsarkitekten at en af de ting borgerne vægter højest i byen, er det grønne. På væggen bag hende lyste to billeder op, et som det ser ud nu, med åbenhed, luft og store, gamle træer, og så skrækscenariet med en husgavl bygget helt ud til kantstenen. Jeg prøvede at forklare hende at det vi mener, er at vi vil *bevare* vores store træer og grønne pletter, ikke bare have et smart koncepthus med nyttehave på taget.

Fuglene lægger reder i de træer og de lever af insekterne der bor i dem. Der er omkring 100 træer på grunden, foruden plantebede, blomster og buske. En biodiversitet vi simpelthen ikke har råd til at miste.

Plejehjemmet har 390 velfungerende boliger, alle med søudsigt, og det stod færdigt i 1981. Det vil koste kommunen 25 millioner kroner at rive det ned, og omkring en milliard at bygge nyt. Og så vil det altså koste os alle træerne, med mulig undtagelse af det gamle bøgetræ på hjørnet. Vi mener at det er en ommer!

(Fra arkitektens præsentation)

22.3.13

Vi nåede det!

Vores søstergruppe Red Byens Bunkere har netop fået besked på at vi rent faktisk har reddet både bunkere og træer på Dronning Louises Bro på Nørrebro. Det er superdejligt at vide, at det nytter at oprette en gruppe som denne. Det nytter at sætte fokus på noget man holder kært, og holde sammen om sit kvarter.

Hermed en stor TAK til jer der er med os i at bevare Københavns træer og natur, og sætte fokus på noget vi ikke kun holder af, men som ligefrem er livsnødvendigt.

God weekend og ♥ til alle jer tree huggers derude!

Fra Red Broens Bunkere:

Verdens bedste nyheder er løbet ind: vi vandt!

Vi skrev til forvaltningen for at høre hvornår vi kunne ånde lettet op igen, og betragte vores buler og træer for trygge, og her er svaret:

Hej
Træk blot vejret frit og åbent igen.

Både Lokaludvalget i Indre By og i Nørrebro frarådede at nedlægge nogen dækningsgrave omkring Dronning Louises bro. Det har forvaltningen noteret sig og ingen nedlæggelser omkring broen vil ske før der igen rejses ønsker igen. Det er en beslutning Teknik- og Miljøborgmesteren har taget.

Nedlæggelserne findes ikke på den reviderede liste over forslag som Lokaludvalgene har til behandling i øjeblikket.

Den nye listes forslag har været forelagt alle Lokaludvalg før de kommer i politisk behandling i Borgerrepræsentationen dette forår. Der er allerede flere af forvaltningens forslag som er taget af listen fordi lokaludvalgene ikke ønsker dem nedlagt eller fordi kravene til retablering og indhold efter retablering ikke kan indeholdes i rammerne for nedlæggelser af dækningsgrave.

Jeg håber, at have givet dig lidt hjertero. Har du ikke fået besvaret dine spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig igen.

Med venlig hilsen

Ole Suadicani


Tillykke til alle, og tak for indsatsen. Bunkergruppen består, og der vil stadig komme en lille hilsen fra bulerne engang imellem. Åh, bunkerkærligheden har sejret, det er så smukt!

 Bunkerkærlighed / Bunkerlove

20.3.13

Red Dametræet!

Der bor et dametræ på Nørrebro. Det flyttede ind i Læssøesgade i 1862, og har sammen med det store træ på hjørnet udgjort selve gadens sjæl i de sidste 151 år. Det er et sjældent træ af arten Ginkgo Biloba, også kaldet et tempeltræ, der findes i både han og hun udgave. Vores er en hun, så vi har døbt hende Dametræet. Her er hun med regnbue på, fotograferet af Pauline Sinding:


Ginkgo Biloba træer kan blive op til 1000 år gamle (hvis man ellers kan holde kædesaven i ro), og er verdens ældste træart, bomstærk, resistent overfor næsten alt, og meget tolerant overfor luftforurening. En nyttig egenskab når man står plantet på byens mest forurenede strækning, hvor børnehavebørn ikke må lege ude, og beboerne frarådes at lufte ud i dagtimerne.

Det gamle træ er en berømthed, der både har fået spalteplads i Politiken, og er fundet en scrapbog værdig. Se bare her, i Politiken 31 oktober 1967:


Københavns gamle træer.
I forhistorisk tid var den plantegruppe hvortil ginkgo-træet hører, uhyre udbredt, men nu er ginkgo’en den eneste tilbageblevne - de andre er uddøde. I Japan er træet helligt - i Danmark ejendommeligt: det ligner et løvtræ, men er et løvfældende nåletræ. For et par hundrede år siden blev træet indført i Europa, og man ved, at i 1780 blev der i England indkøbt fem ginkgo’er af 500 kr. stykket. De fleste danske gingko’er er huntræer, så de bliver ikke befrugtede, men i dag er det let at købe frø i udlandet og træer herhjemme. Der kan ses ginkgo’er i Landbohøjskolens Have, plantet i 1864-65, i Haveselskabets Have, plantet 1880, i Botanisk Have og i nogle private haver, men et af de flotteste står udenfor den kommunale børnehave i Læssøesgade nær Søerne, hvor det rager højt op over hustagene. Børnehaven har til huse i en 105-årig gammel patricierejendom, der lå i en stor have, og ginkgo’en har samme ærværdige alder.


Da man i 1979 besluttede at bygge et plejehjem ud til søerne, lå det den daværende stadsarkitekt Eivind Lorenzen helt naturligt for, at trække byggeriet tilbage. En bekymret borger skrev for at sikre sig at det gamle træ blev skånet, og svaret lød:  “Ginkgo-træet er en gammel bekendt her i huset, og i byggeperioden vil der blive opsat et særligt hegn omkring træet, så det ikke lider nogen skade.”


I dag mødes kvarterets beboere og Red Byens Træer en måske sidste gang med kommunen, der planlægger at jævne alt med jorden og bygge et nyt Sølund plejehjem. Vi vil kæmpe for at vores dametræ skånes, og at man viser det hensyn som både gaden, byen og borgerne fortjener. Man slår ikke et dametræ ihjel, man tænker det ind i projektet. Når der alligevel skal være en have, så anlæg den i ginkgo-enden. Og opsæt under byggeriet et særligt hegn omkring træet, så det ikke lider nogen skade.

Links:

Om Ginkgo Biloba (engelsk, udvidet)
Sølund for alle (facebook gruppe af borgere)
Det Nye Sølund

OPDATERING:
Dametræet i Ekstra Bladet
Ginkgo'en er oprettet og anmeldt truet i Dansk Dendrologisk Forening
Gingko'en er oprettet/kortlagt på Openstreetmap.org

Og så bores der i øjeblikket efter jordprøver lige for roden af det gamle træ. Pas nu på rodnettet.


Unødvendigt!
 

13.3.13

Vidste du at

Vidste du at: Store træer dræner meget vand. Med de store skybrud vi oplever i Danmark, er det vigtigt at man har træer der kan dræne områderne. Københavns kloaksystem er slet ikke gearet til det endnu. Hvis man fælder gamle træer, vil man få større problemer med fugtige kældre. (via Havemand Limkilde-Welcher)

Hvis du ligger inde med gode træfakta, så sig endelig til.

11.3.13

Løv kærlighed!

RBT fik holdt et lille møde i går. Vi arbejder på dels at præcisere hvad det er vi gør her på siden, udover bare at larme over nogle træer, dels at lave nogle redskaber vi kan give videre til jer, så I er med på lige fod. Vi er kun to her, og vi kan kun gøre så meget. Derfor håber vi, at alle jer derude kan hjælpe med at gøre opmærksom på truede (raske) træer der hvor vi ellers ikke kommer.

Vi er jo de samme der står bag Red broens bunkere, og vi vil generelt bare undgå, at byen mister dét som gør byen et rart sted at bo og være. Og det gør LØV!


Love!
 
Løv-kærlighed for fanden! 

♥ 

6.3.13

Red søernes kastanjer

Vi tager lige en kamp i opløbet. Det rygtes, at kastanietræerne langs Dosseringen står for fald. Vi er bekendt med, at de, som så mange andre kastanier over hele landet, har minérmøl. Minérmøl er rigtignok skyld i, at træerne rødmer noget tidligere, men træernes sundhed og levetid påvirkes ellers ikke. Minérmøl er så at sige blot et æstetisk problem.

De gamle kastanier der står for fald renser vores luft. De lagrer CO2. De giver os skygge for solen, og læ for regnen. Man kan faktisk sige, at den cykelsti der nu er anlagt til mange mange kroner langs søerne er attraktiv netop på grund af de kastanier. De må blive.

At kastanier får hårde vilkår i fremtiden pga klimaforandringer er os bekendt, og skulle det være den primære grund til at fælde dem, glæder vi os til at se Kommunens egen research og udspil om det inden saven sættes i gang. 


The chestnut tree massacreDen udsatte række af kastanjer.

Info om minérmøl:

Træ alarm i Valby!

Der er løbet en træ-alarm ind fra Valby! Bente Nødvig skriver på facebook:

Hornemanns vænge i Valby er igang med en helvedesplan og de skal snart igang udendørs, her er planen at nedlægge de store flotte træer der har stået tæt på 40år:( en gårmand har gennem lang tid villet af med dem, og nu er forklaringen kloakken er i fare! kommunen der forøvrigt er en del af byggeriet på den svært forurenede gasværks grund, har dem ikke på listen over bevaringsværdige træer, så de fældes, fordi de kan:( for beboerne er de en stor del af sjælen i området. PS! Træerne er IKKE i vejen for byggeriet.

Er der nogen der kender til de nærmere omstændigheder? Er der nogen der bor i Valby, og har lyst til at prøve at redde de her træer? Skal der en underskriftindsamling til, eller skal der bannere på alle de truede træer? Skriv hvis du ved noget, eller har en god idé til hvordan vi redder de gamle, raske træer på Hornemanns Vænge! (foto Bente Nødvig)


Link til gruppen på facebook, hvis du er sådan en der kommer der.

2.3.13

Et slag Lorry

Vores radio indslag på P4 affødte et TV indslag på Lorry Kbh, og det var noget der kunne mærkes på opbakningen. Her hørte vi også fra centerchefen John Pape, der sagde at man nu overvejer at flytte nogle træer på Nørre Allé. Det er jo kæmpestort! Lige nu arbejder vi på at skabe kontakt til træflytnings eksperten fra Odense, der kan hjælpe med at sætte København ind i fremgangsmåden. 

Lips

Et træ på Dag H. Allé, vi ikke nåede. Med læber. Hvem fælder et træ med læber, spørger vi bare?