31.3.17

Mozarts Plads borger information

Metroselskabet skal i gang med at lave metro station på Mozarts Plads, og HOFOR har indledt det forberedende arbejde. Det betyder, at de træer der ligger nærmest ledninger, har måttet lade livet. Men den gode nyhed er, at andre kan flyttes. Vi ved ikke hvor mange endnu, den opgørelse er først klar efter sommer, men de træer der kan flyttes, får chancen. Det giver os god tid til, at finde aftagere og penge til flytningen. Når den tid kommer, vil vi følge processen, og prøve at hjælpe med at afsætte træerne. Alle træelskere kan hermed holde en lettet weekend.

30.3.17

Mozarts Plads

Ved Mozarts Plads er HOFOR begyndt at gøre klar til den nye metro station. Og i den forbindelse skal alle træerne åbenbart fældes. Ikke flyttes, men fældes. Måske er de allerede væk?

Det er mange, som man kan se på satellit fotoet. En borger skrev desperat, om der var noget at gøre. Vores bedste bud var at tale med Miljøpunkt Nørrebro, der har en aftale med flyttemanden. Men ak, de redder altså kun træer på Nørrebro, så borgeren henvises til Enghave Lokaludvalg. Det kender de ikke noget til, desværre. Men borgeren kan forsøge at melde sig ind i en en lukket facebook gruppe, der har med Sydhavnen at gøre. Er hun mon snart løbet træt?

Det er jo håbløst?! Alle burde stå på nakken af hinanden for at løse det her, så træerne blev reddede og omplacerede. Ikke bare sende en borger videre rundt i et dødt forløb. Åh, hvor er det frustrerende!


(Vi prøver stadig at finde ud af om der er noget tilbage, der kan reddes, hvis du ved noget, så sig til)


Urin nyt

Københavns Kommune har udarbejdet et handlekatalog, for at begrænse nattelivs generne i indre by. En af dem, er urin. "Forvaltningen er bekendt med, at urin i større mængder ødelægger beplantning..". Fantastisk, at man nu vedkender sig problemet. Det er første skridt på vejen.
 
På side 11 i kataloget, er der en genial hæve/sænke løsning, et pissoir de indførte i Esbjerg i 2004, og som her virker efter hensigten. Vi skal stadig have udtænkt en løsning til de mest plagede træer, måske bede eller vedbend? Men det er et andet katalog.


Handlekataloget er lige nu i høring, og kan læses her (link).

29.3.17

Ind i kampen!

I København er de grønne partier i mindretal endnu. Men i andre lande og byer er man meget længere fremme. I Japan har de bygget en hel togstation rundt om et træ, og vi skal ikke længere end til Aarhus, for at finde et dugfrisk eksempel på, at man godt kan tænke træerne ind. Her har man nemlig bygget en legeplads rundt om et træ. Kan vi så komme ind i kampen, København?
 

 Pletskud af Lone Koefoed Hansen
 

27.3.17

Opdatering på dagens afstemning om de seks træer på Carlsberg

Der er *ikke* et grønt flertal i vores kommune. Radikale og Enhedslisten stemte for at bevare træerne, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Socialdemokraterne for at fælde.

Et scenarie fuldstændig identisk med afstemningen om Klatreskoven på Carlsberggrunden. Som de også fik lov til at fælde.

Det her er vigtigt. Vi skal snart til at vælge vores repræsentanter i kommunen, for de næste fire år. Hvis du er uenig i dit partis stemme i den her sag, så lad dem det vide.

Øv, hvor er det trist.

25.3.17

Et blowjob

På mandag afgør kommunen om Carlsberg må fælde ni bevaringsværdige træer. Tre af dem skal vige for skurvogne, og andre seks støder op til et område hvor man skal lægge forsyningsnet til en ny bygning. Ved brug af gravemaskiner, kan det kappe rødderne, men der findes en skånsom metode, der er midst lige så effektiv, og som man bruger i andre storbyer: vacuum sugning. Man bruger ikke gravemaskiner, men suger jorden væk. En metode der skåner bl.a. rør, ledningsnet og trærødder.I håbet om, at vi kan nå at redde de seks træer, som Carlsberg forventes at få tilladelse til at fælde, har vi samlet foto dokumentation og links til omtale af metoden, maskinerne og et af de firmaer, der arbejder med maskinen i Danmark.

Veg Tech:
Veg Tech er et dansk firma der med egne ord arbejder med produkter og systemer til et grønnere bymiljø. Her er et kort uddrag af deres omtale af bytræer og vacuumsugningsteknikken, fra Stads- og Haveingeniøren 2004 (!): 

Livredning af bytræer
Rodnet og trækroner kommer let i konflikt med de forskellige ledningsnet og befæstelser. For at beskytte veletablerede bytræer mod overlast er Malmø Kommune også her gået foran ved at undlade brug af konventionelle gravemaskiner inden for træernes drypzoner og ved at udskifte jorden i de øverste jordlag af rodnettet på eksisterende træer, der mistrives, men som efter forbedring af vækstforholdene kan bringes på fode igen. Den eksisterende dårlige og ofte kompakterede jord fjernes ved hjælp af en vakuumsugningsteknik og udskiftes med skeletjord med en vedvarende, mere åben og rodvenlig struktur. 

Og så det her: teknikken er velkendt i Københavns kommune!

Vakuumsugeteknikken er også blevet benyttet til at fjerne forurenet jord fra legepladser i Københavns og Frederiksberg kommuner og har på denne måde bidraget til at skåne store træer og hække fra måske fatale læsioner på rodnettet som det er sket i andre tilsvarende projekter.

Maskinen blev omtalt af Dagens Byggeri i 2009, "Blowjob til undergrunden" (et par uddrag):

Fli-Dan
Hvorfor skal jordarbejde udføres med en skovl? Hos Silkeborgfirmaet Fli-Dan opererer de med et helt andet princip, nemlig sugning.

Siden september sidste år har firmaet løst jordflytningsopgaver med deres multisuger BigBlow. Systemet finder især anvendelse på såkaldte kritiske steder, hvor der er mange rør og kabler i jorden, og hvor man skal have adgang til en specifik ledning uden at forstyrre de øvrige.

“Meget mere skånsom end en skovl på en gravemaskine nogensinde vil være.”

Man skal huske på, at det er stærke kræfter, vi er oppe imod. Man har brugt en gravemaskine til at grave i jorden i mange år, men det er lidt det samme, som da minigravemaskinen kom frem. I starten kunne ingen se behovet for den, men i dag har alle entreprenører en i deres maskinpark, påpeger Steen Andersen.

********

Hvis denne metode kan skåne de seks træer på Carlsberg, så bør den tages i brug. Helst burde kommunen betinge sig at den blev implementeret. Hvis Carlsberg får tilladelse til at fælde de seks træer, vil vi alligevel kontakte dem, og fortælle dem om muligheden.

Tusind tak til Britt Hjerl Abildtrup for uvurderlig viden.

Links:

24.3.17

Carlsberg alarm, igen!

Så er den gal på Carlsberg igen. På mandag skal Teknik- og Miljøudvalget beslutte om der kan gives dispensation til at fælde yderligere ni bevaringsværdige træer. Seks ud til en vej, og tre i en have, som de vil omdanne til skurvognsby. Et af de træer de gerne vil fælde, er det første i billedet her:


En kæmpe!

Mere information kan findes i TMU mødematerialet med bilag, der er offentligt tilgængeligt og online.


Sådan ser satellit foto ud af den sidste rest grønt i området. Som man altså ønsker at inddrage.

Og her er udsnit af tegninger fra TMU's materiale.


De ni bevaringsværdige træer man ønsker tilladelse til at fælde. De helt røde prikker er bevaringsværdige træer man allerede har fået lov til at fælde. Og de helt grønne er også fældede, men reetableres. Oversat: de har fået lov at fælde næsten alt, men nu vil de så lige have ni mere. 

De sidste seks træer ønskes fældet, fordi man skal grave i nærheden af dem. Det kan gøres nænsomt uden at fælde, det gør man bl.a. med stor succes i Stockholm. Men det er selvfølgelig lettere at bare fælde, og plante nogle nye træer. Ansøgningen er formuleret som et ultimatum: hvis de ikke får lov, bliver alt meget forsinket og meget dyrere. Vi kan kun håbe, at kommunen er færdig med at lægge sig fladt ned på maven for Carlsberg. Nok er nok!

Tak til Miljøpunkt Nørrebro for alarmen.

Link:

10.3.17

Beskyttelsesbede

Et par dugfriske eksempler fra Aarhus, på hvordan man bruger beplantning til at beskytte træer mod bl.a. tis, salt og cykelparkering. Det er jo så enkelt og konstruktivt.

Var det en idé med beskyttelsesbede i København? Kunne man teste konceptet på de mest udsatte træer?