22.11.13

Flere gode nyheder

Det er som om, at vi står lidt stærkere for hver dag. Vores gruppe vokser støt, vi har fået positive tilkendegivelser fra politikerne og som den seneste udvikling har Red Byens Træer indgået et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, København.

Hvordan kan vi hjælpe hinanden? DN drives for en stor del af frivillige ildsjæle. De bliver hørt i mange af de sager, vi som borgere først opdager når det er forsent (med mindre det er lykkes dem at afværge katastrofen, selvfølgelig). De blev for eksempel hørt ved haveprojektet på Statens Museum for Kunst, men deres anbefalinger blev ikke taget til efterretning.

Og her kan jeg ikke lade være med at tænke: bare vi havde vidst det. Bare vi havde haft muligheden for at råbe så højt i kor, som jeg ved at vi kan. For jeg har stadig tilgode at møde en Københavner, der ikke græder over det uerstattelige tab.

Sager af den slags sidder de med i hundredevis: ansøgninger om dispensation til at fælde og regere i fredede områder. DN ligger inde med alle informationerne om truede træer, men har ikke kapacitet til at redde alt. Da jeg så dem i arbejde, blev jeg overvældet af både taknemmelighed og borgerskam. De kæmper så hårdt for os, og de har brug for vores hjælp. Borgere, der står sammen om en sag, er nemlig et stærkt redskab.

DN går også ind for at kommunen indfører en træpolitik, og vi er enige om at der skal kigges på et alternativ til saltning. De mileskridt vi har taget sammen i den her gruppe, er beviset på at naturen er vigtig for os, og at når vi står sammen, så kan vi alt.

Og nu skal vi redde nogle træer.


Links:

20.11.13

Hurra for byens træer

Det er meget svært at få armene ned efter kommunalvalget i København. Red Byens Træer ønsker Morten Kabell hjerteligt tillykke med posten som vores nye Teknik- og Miljøborgmester. Det er ufatteligt godt nyt for træerne, at vi får en mand på Rådhuset, der forstår situationens alvor. Hurra for København og byens træer!

Og så krydser vi selvfølgelig stadig fingre for, at Erik Willumsgaard bliver valgt ind. Træerne har brug for al den hjælp, de kan få.

Knit bombing in Copenhagen

18.11.13

En Socialdemokrat for træerne

Vi har fået en hilsen fra Erik Willumsgaard, der stiller op for Socialdemokraterne i København. Han kan også godt lide træer:

(han skriver)

Vi bliver nødt til at indføre en decideret træpolitik i Københavns Kommune:

Der fældes i et meget stort omfang. Når en bygherre bygger på kommunal grund, er han foreksempel ikke forpligtet til at bevare gamle træer, blot “opfordret”. Fælder han dem alligevel, går det kommunale regnestykke op, blot han planter et nyt. Og det er ikke godt nok.

København mister alt for mange gamle træer, og med det, en løvmasse og en biodiversitet, der ikke bare lader sig erstatte med en genplantnings indsats. Unge træer i byrummet, har en forventet levetid på ca. 7 år. Deres vækstbetingelser er ikke gode nok, med asfalt, jordbund, plads og ikke mindst slår vejsalt dem langsomt ihjel. Nyplantede træer er ikke det samme som vores store, stærke gamle træer, og vi kæmper for at bevare dem vi har tilbage. Vi må have en klar politik på dette felt. En træplan. Byens træer bør kortlægges og fældning af raske, gamle træer burde ikke kunne ske uden særlig tilladelse.

En anden af de ting man skal arbejde på, er et alternativ til vejsaltning. En synder der på landsplan alene i 2010 kostede os en fjerdedel af alle vejtræer. Der skal kigges på et alternativ til saltning, som man bruger det i ex. Berlin og Stockholm.

***
Vi sætter krydser og krydser fingre, og håber at der kommer fokus på træerne fra nu af.

 

15.11.13

En glædelig opdatering

En glædelig opdatering: efter onsdagens kedelige valgmødeoplevelse, tog Morten Kabell fra Enhedslisten kontakt, og tilbød at svare på de spørgsmål vi måtte have. Jeg efterlyste på gruppens vegne blandt andet en træpolitik, et oversigtskort over træer, og beskyttelse af de gamle, raske træer. Og pointerede det urimelige i at kalde et træ for et træ, når man erstatter kæmper med kviste. Ikke mindst i lyset af nyplantede bytræers elendige overlevelsebetingelser. Og så påpegede jeg det akutte behov for at finde et alternativ til vejsalt, der er på hastig vej til at tage livet af alle vores vejtræer.

Her er et uddrag af Morten Kabell’s gode og uddybende svar, gengivet med tilladelse:

Vi er ikke uenige. Det ER et stort problem med de gamle træer i byen. Der er meget få sanktioner over for entreprenører, som “kommer” til at fælde gamle træer ved et uheld. For Lars Weiss havde faktisk ret i, at det politiske udvalg vedtager rigtigt mange planer, hvori vi slår fast, at de gamle træer ikke må fældes. Så der er faktisk retningslinjer og regler - men for få sanktioner ved overtrædelse. Og en 1:1-erstatning er ikke nok; det kan jeg godt se.

Jeg har kritiseret teknik- og miljøforvaltningen i denne valgperiode for, at den ikke følger op på det, udvalget vedtager. Dét er en af de ting, jeg vil ændre i de kommende fire år. Træerne er et af de områder, hvor reglerne skal følges op på.

Ét af jeres ønsker er faktisk allerede opfyldt, delvist. Der er nemlig foretaget en kortlægning af træerne på gaderne. Tjek http://kbhkort.kk.dk/ og vælg Grønne Område og Gadetræer, så kan jeg fx se, at der stort set kun er kejserlind her, hvor jeg bor. Det er jo ikke særlig mangfoldigt. Men der mangler en registrering af andre træer i parker, langs voldene og så videre. Det vil jeg gerne se på, om jeg kan få flertal for i den kommende borgerrepræsentation.

Udover dét, så skal vi have flere træer i byen. Borgerrepræsentationen har, også med Enhedslistens stemmer, vedtaget at plante 100.000 træer mere end i dag. Det skal være en blanding af mange forskellige sorter og arter, så den ensretning af træerne, som skete tidligere, kan ændres. Det betyder for mig også frugttræer af alle arter. OK, det bliver lidt mere bøvlet at rydde op efter, når frugterne modner, men jeg kunne godt tænke mig, at byens børn ikke bare tror, at æbler, pærer, blommer og så videre er noget, der bare kommer fra supermarkedet, men at de kan se, at de faktisk gror på træerne.

Den korte levetid skal vi gøre noget ved. Dybere huller, de kan gro i; bredere plantehuller, så rødderne får en chance - fx. Det betyder nok færre p-pladser til bilerne, men så er der jo slået to fluer med ét smæk.

Om vejsaltet: Enig! Jeg vil bede teknik- og miljøforvaltningen om et bud på, hvad vi kan gøre i København for at erstatte saltet. Det bliver ikke i denne vinter, for der er saltet vist allerede købt. Men forhåbentlig i 2014-15-vinteren?

Skriv endelig igen. Jeg håber, at jeg har svaret lidt bedre på dine spørgsmål og forventninger. Og ellers må du tage mig i skole - det er ikke viljen, jeg mangler.

Med venlig hilsen

Morten


*****
Det er stærkt opmuntrende at se en politiker tage situationen alvorligt. Og dejligt at der er taget spadestik til en kortlægning over byens træer. Det bliver rigtig godt når alle træer en dag bliver ført til protokols. Og visionen om 100.000 nye træer er god, men vi hører også fra flere at der ikke er budgetteret med den. Så alle de her gode intentioner og drømme skal vi holde dem op på. Vi holder aldrig op med at kæmpe for vores bytræer.

13.11.13

Nul sex

Til aftenens valgmøde, der i virkeligheden viste sig at være et orienteringsmøde om Ladegårdsåen, præsenterede jeg vores bekymring, og spurgte hvem vi skulle stemme på, for at få en træpolitik. Panelet kiggede væk, kun en påtog sig at svare, og det udenom.

Socialdemokrat Lars Weiss rejste sig op og afviste vores bekymring blankt: “Kommunen er skam meget striks med at plante nye træer, når der fældes gamle.” Jamen, nye træer overlever jo ikke, vi er interesserede i en målrettet indsats der går ud på at værne om de eksisterende træer. “Vi planter nye træer, og det går godt”. Slut. Næste. De forstår simpelthen ikke at vi har et problem, og deres virke går åbenlyst ikke ud på at lytte, men at vinde.

En fremmødt miljøforkæmper citerede en politiker for at sige “der er ikke sex i naturen”. Forstået på den måde at det ikke trækker stemmer, det interesserer simpelthen ikke folk, og dermed er det ikke politisk prioriteret. Også her mener jeg at de tager fejl. Salen var pakket med fremmødte borgere, med naturen på sinde. Men efter i aften står det klart: vi skal ikke regne med hjælp fra politisk side.

Netop derfor er der brug for at vi som borgere tager ansvar, står sammen og råber op. Om vi så skal kæmpe for træerne stykvis, så sender vi et klart signal om at det rager os. Vi skal vokse som gruppe, fortsat indrapportere når træer er truede, og kæmpe med næb og kløer for at bevare vores resterende bytræer. 

 

11.11.13

Hvem skal man stemme på for at få en træpolitik?

Dagens gode spørgsmål: Hvem skal man stemme på, for at få sat fokus på byens træer? Danmarks Naturfredningsforening i København, og Nørrebro Miljøpunkt inviterer til valgmøde nu på onsdag d. 13 november 17-19 i Korsgadehallen på Nørrebro. Red Byens Træer har tænkt sig at spørge de fremmødte politikere, den siddende og måske den kommende Teknik og Miljøborgmester, om de er villige til at lave en træpolitik.

Vi tager Frederiksbergs med, og giver dem et par ideer til hvad sådan en går ud på. Ordet “grøn” bruges lidt for bredt, og det går ud over træerne. Fokus er på energibesparelser og klimatiltag, men noget så basalt som vores træer er totalt overset. Indsatsen er ikke gjort med at sætte penge af til nye træer, vi ved jo at deres overlevelsesbetingelser er umulige. Vi beder om at man sætter fokus på dem vi har tilbage. De ryger med skræmmende hast, og lige nu går vi en sæson i møde, hvor man uden hensyn til træer og natur, salter alt ihjel.

Alle er velkomne til mødet. Er der noget vil skal huske at spørge om, så sig endelig til. Eller mød op og vis vores politikere, at vi mener det alvorligt.
 
 
 

10.11.13

Alarm på Frederikssundsvej 257!

Så er to store bevaringsværdige Københavnertræer i farezonen igen, pga. kommunalt byggeri. På Frederikssundsvej 257 vil man rive en bygning ned, og lave en såkaldt randbebyggelse, der går helt ud til gaden.

Er der nogen naboer på linien? Nogen, der kender nogen der kender de gamle træer, og vil kæmpe for at de bliver respekterede og bevaret? Så længe træerne står, er det ikke forsent at redde dem!

Tak til Gabriela Spulirova for at råbe alarm!

3.11.13

Et øjebliks stilhed

Ak, stormen som efterfølgende blev opgraderet til en orkan, var brutal ved vores bytræer. Det sidste tal jeg læste var på 400 væltede træer. Fem af vores flyttede kirsebærtræer i De Gamles By klarede det ikke. Desto mere grund til at værne om dem, vi har tilbage.

På Grønningen mindes Verdens Skove vores faldne venner med maner.


In memory of our lost friends