30.7.17

Kom så, København!

Delt af en borger. Kom så, København. Ind i kampen!

25.7.17

En ulden proces, opfølgning på Christiansborg Slotsplads

Mens man i skrivende stund demonterer et stykke af nationens kulturarv, den historiske belægning på Christiansborg Slotsplads, de to grønne øer og 10 store træer, presser spørgsmålet sig på: hvem er ansvarlig for det her? Det har vi som borgere brug for og krav på at vide.

Nu begynder der at tegne sig et billede, af en meget ulden proces.

I december 2015 skriver Berlingske, at formanden for Folketinget Pia Kjærsgaard, presser på for at få en permanent løsning på terrorbeskyttelsen af Christiansborg. Forslaget fra den kant, er en over 1 meter høj betonmur, der skal omkranse slotspladsen. Et forslag afvist af både politi og kommune. Kommunens forvaltning anbefaler derimod:

»Den midlertidige løsning med kampesten erstattes af en kombination af pullerter/steler, bænke eller kortere murstykker med udgangspunkt i Slotspladsens nuværende udformning og belægning«.

Den åbenlyse løsning. Men Folketingets Præsidium vender tilbage med den nuværende plan, og ifølge et medlem af Teknik- og Miljøudvalget beordres de til at godkende den "Vi fik en regelret besked fra Folketingets Præsidium, som vi ikke kunne gøre andet ved end at acceptere". Folketingets Præsidium er højeste magt, og kan ikke modsiges på dette punkt.Her bør en journalist stille det åbenlyse spørgsmål, om Præsidiet ikke har overskredet sine beføjelser, i denne sag? Byens arktitektoniske og logistiske løsninger træffes på helt andre planer, af fagfolk og i god demokratisk orden.

Designet af pladsen er ikke et spørgsmål om bedre sikkerhed, men alene om æstetik. Om det er den rette løsning at rive den historiske belægning op og omlægge hele pladsen, med tabet af ti store Københavner træer til følge, burde være lagt ud til diskussion.

Som borgere bliver vi nødt til, at have det her belyst.

Links:
Tidligere indlæg om Slotspladsen, Undskyld, København
 

24.7.17

Undskyld, København

I dette øjeblik fældes alle de gamle træer på Christiansborg Slotsplads. Det sker ikke for at lave en bedre, men en “pænere” sikring end den bestående. Thorvald Jørgensens ikoniske, stråleformede belægning, pilles op og erstattes af lige linjer i grå granit. Øerne med de store trægrupper (og den lille gris), udgår. De rustikke klippestykker udskiftes med lysegrå kugler. Og GHB Landskabsarkitekter har også inkluderet fodgænger hellen, med de store træer, og de to på modsatte hjørne. I alt fældes 10 store træer, der kunne være tænkt ind. Og som i sig selv udgjorde en fantastisk beskyttelse.

Det er folketingets projekt, anført af præsidiet, som vores borgerrepræsentation har godkendt uden at betinge, at de eksisterende træer blev tænkt ind. I stedet “erstattes” vores tabte træer med 12 nye, for at genskabe den gamle trærække langs kanalen.

For hvert gammelt træ der fældes i København, udviskes en smule af byens historie. De sidste billeder viser Christiansborg og slotspladsen set gennem træer. Vi bliver den sidste generation i byens historie, der får den glæde. Undskyld, København.

Fotos: Historisk kontekst. Begrønningen af Slotspladsen gennem tiden.


Det Kongelige Bibliotek: Slotspladsen 1955 med store træer langs kanal og omkring og på selve pladsen.


Ukendt fotograf, slotspladsen under byggeriet i 1914.


Fra Wikipedia, pladsen som vi kender den (minus klippestykkerne).

Den nye plan.


Bemærk den barberede fodgænger helle til venstre. Det er den her:


De to store træer yderst til højre på hjørnet, fældes også.

 Tegninger over eksisterende plads vs. den nye, herunder:De truede træer:


Og endelig et sidste perspektiv med træer. Vi bliver den sidste generation, der får den glæde.Undskyld, København.

Link: 


Alle træer er ikoniske

Byens gamle træer får taletid i Berlingske, i anledning af kommunens projekt "ikoniske træer". Miljøpunkt Nørrebro har vist dem et helt fantastisk træ, på et hjørne kommunen gerne vil bygge på. De får også nævnt vores gamle platan, og problemet med den manglende beskyttelse på privat grund.

Og sætter de ord på hagen ved, at udpege en særlig ophøjet gruppe træer:

"Faren, ved at udpege nogle træer som ikoniske, er, at der så implicit også er en masse træer, der ikke er det, og dermed giver det nogen carte blanche til at fælde dem."

Omvendt bevisførelse, som en borger sagde. Vi skal passe på alle vores træer! Et vigtigt skridt er, at skrive dem ind i lokalplaner som bevaringsværdige. Dét gør en forskel.


link

Artiklen i Berlingske: her (link).
 

14.7.17

Et tab og en tak

I dag blev den fantastiske, stærke og levedygtige platan i gården mellem Søllerødgade og Nørrebrogade fældet. Det var veldokumenteret unødvendigt, da der lå et klart alternativ til fældningen, der havde kunnet redde det gamle træ. Vi købte dem endda helt bogstaveligt tid til at ombestemme sig. For 8700 kr. Men den dyrebare tid valgte grundejer Kaj Thougaard og hans investor FH Management altså, at ignorere.

To ting. Et: En tak. Tusind tak for den al hjælp der er strømmet ind. Det er jo mig der hæfter for Den Onde Regning personligt, og den byrde er blevet gjort 6200 kroner mindre. Det er jeg så taknemmelig for. 

To, et mål: Den gamle platans skæbne, og selve symbolet på den utilstrækkelige beskyttelse af byens træer, Den Onde Regning, kommer til at bane vejen for bedre beskyttelse af gamle træer på privat grund. Det bliver en kamp vi vil kæmpe, til den er vundet.

Den eneste politiker, der har involveret sig i den her sag, er Karen Melchior (og tusind tak for det). Ingen andre har reageret på vores nødråb. Det er da utroligt? Hvor er I henne? Når I en dag melder ind igen, må vi insistere på, at I som det første tager stilling til, hvordan vi forhindrer rovdriften på vores gamle bytræer. Der er ingen tid at spilde!CC Morten Kabell Mette Annelie Rasmussen Tommy Petersen Karen Melchior Niko Grünfeld Alternativet København Lars Weiss Frank Jensen

Tidligere indlæg om den gamle platan:

11.7.17

Strømpeforing af kloak

I en baggård på Nørrebro har grundejer Kaj Thougaard og FH Management i denne uge valgt, at gennemføre en unødvendig fældning af et fantastisk, gammelt platantræ.

Kommunen har ikke anbefalet det, ønsker det ikke og har da slet ikke udstedt et påbud. Vi ved, at der findes en meget bedre løsning, der er holdbar og som kan skåne det gamle træ, nemlig strømpeforing. Vi har endda tilbudt at kæmpe for, at finansiere differencen med borgermidler. Hvorfor SKAL det træ fældes, når det ikke er nødvendigt?

8.7.17

Den gamle platan og den onde regning

De fleste er nok med, men for en god ordens skyld skæres den hermed i pap: sagen om den unødige fældning af den gamle platan på Nørrebro, er meget større end ét træ og én regning. Den er løftestang til en praksisændring, til bedre beskyttelse af byens gamle træer på privat grund.

Beslutningen om at betale for udsættelse af den unødvendige fældning, blev nok truffet på stedet, men den var ikke forhastet. Det var det eneste rigtige at gøre, med baggrund i:

1. Der findes et farbart alternativ, der kan løse problemet uden fældning. (Strømpeforing. Et hurtigt overslag fra en kloakmester viste, at det ikke var voldsomt meget dyrere end en fældning.)

2. Der var modstridende informationer på dagen, der indikerede at man havde misforstået kommunens holdning. (Fældning er hverken anbefalet, påbudt eller ønsket).

3. Træet stadig var levedygtigt, i tilfælde af at man valgte en anden kurs.

4. At grundejeren ikke ville tage stilling på stedet, men henviste til sine investorer FH Management.

At FH Management derpå valgte at overhøre den indtrængende bøn fra borgerne, og ignorerede den skånsomme løsning, med forslag om at finansiere differencen, udstiller et af byens største problemer for de gamle træer: at deres skæbne på privat grund alene er overladt til folk, der profiterer på at fælde dem.

Fakturaen er et æresbevis. Den er borgernes klare budskab til vores politikere om, at passe bedre på byens gamle træer. Så de kan fælde den gamle platan. Men dens skæbne skal være det eksempel, der hives frem igen og igen, til vi ser en ændring i praksis. Hvor gamle træer på privat grund beskyttes, og tegnes ind i lokalplanerne.

CC Morten Kabell, Mette Annellie Rasmussen, Tommy Petersen, Karen Melchior, Ninna Hedeager Olsen, Niko Grünfeld, Alternativet København, Lars Weiss, Frank Jensen.

(PS! Skriv handle i kommentarfeltet på de udeladte relevante politikere, så de kan tilføjes dette opråb)

Video skudt af en nabo på den forfærdelige dag, der viser hvor prægtig kronen var, og kan blive med tid igen.
Tidligere indlæg om den gamle platan, med de nyeste øverst:  


7.7.17

Opdatering på den gamle platan

I en baggård på Nørrebro, mellem Søllerødgade og Nørrebrogade, står et af områdets sidste store gårdtræer, en majestæt af en platan. For to uger siden ringede naboerne i panik, fordi man var begyndt at fælde det. Det forlød at kommunen havde påbudt det, men naboerne fandt hurtigt ud af, at det ikke var tilfældet. Kommunen havde hverken anbefalet eller påbudt fældning.

Årsagen angivet: at kloakrørene er utætte, og træets rødder søger ind i dem efter vand. Et problem vi hurtigt fandt ud af, kan løses uden at fælde det gamle træ. Jeg nåede derhen mens der stadig var tid til at redde det, og fik dem mirakuløst stoppet. Parkforvalteren som jeg havde i røret, bekræftede overfor træ teamet, at træet vel var beset af kommunen, men under ingen omstændigheder påbudt fældet.

Så dukkede grundejeren Kaj Thougaard op. Hans ord var “jeg ønsker ikke et politisk stormvejr”. Men eneste måde de ville indstille arbejdet på, var hvis jeg ville betale omkostningerne ved at vente. Som kunne løbe op i 10.000 kr. Det var dét, eller de gjorde arbejdet færdigt nu. Med en stadig levedygtig, prægtig platan foran mig, traf jeg beslutningen, og de indstillede arbejdet. Nu var der tid til, at vi sammen med borgere, kommune og investorer, kunne finde en bedre løsning, der lod det gamle træ stå. Parkforvalter og træ team vurderede at et hårdført træ som platan, sagtens kunne overleve i sin nuværende stand.

Beslutningen ligger hos investor, FH Management, som jeg blev henvist til. De er stærkt aktive i området, hvor de bygger nyt, tæt og til. Hver tomme repræsenterer en formue, og træer og bynatur betyder intet i det regnestykke. Investor forstod ikke den lokale modstand mod deres nybyggeri. De havde da vist godt naboskab ved at lave parkeringskælder? Men godt naboskab er mere end at tilføje. Nogen gange er det at bevare. De bad mig skrive, og fik prompte en forbøn (kan læses her).

Siden da har vi ventet og håbet. Men ikke engang et svar, var træet værd for dem. Det blev manden der skal fælde træet, der overbragte det triste budskab. Han ville vide hvor faktura skulle sendes hen. Pålydende 8700 kr.

Det her er en sag i kaliber med den store træflytning. Den, der viste vores politikere præcis hvor stærkt borgerne føler for byens træer. At de i yderste konsekvens er klar til, at betale for dem selv. Og så fulgte en træpolitik, og en helt ny politisk bevågenhed.

Men sagen her udstiller en tandløs træpolitik. På Frederiksberg dikterer samme, at et træ på privat grund over 25 år ikke må fældes uden politisk godkendelse. Det skal til! Vores eneste andet redskab i København er, at træerne tegnes ind som bevaringsværdig beplantning i lokalplanerne. Men selv her er de sjældent nævnt.

Om en uge fældes den gamle platan. Den må ikke dø forgæves. Lad det her blive vendepunktet, en opvågen til vores politikere. Hvis de ikke træder til lige nu, så bliver tabet for København enormt. Stram op! Beskyt de gamle træer, også på private grunde. Og skriv dem ind i lokalplanerne.

Regnskabet:
Det var mig alene, der traf beslutningen. Der var ingen tid til at konferere med nogen, og høre om andre i værste fald ville spæde til. Det kommer ligesom den store træflytning ikke til at ske igen, men det skulle til. Ethvert bidrag til den onde regning, for at udsætte fældningen, modtages med taknemmelighed. Skriv en besked hvis du vil hjælpe, så får du info.Video skudt af en beboer, på gerningsdagen.(Platanen står endnu, del, del, del)Tidligere indlæg om den gamle platan: