21.5.15

Alarm på Sankt Annæ Plads

Man tror at det er løgn: Om fem dage skal kommunen beslutte om alle træerne på Sankt Annæ Plads skal fældes, i forbindelse med klimasikringen af området.

Træer kan opsuge op til 250 liter vand i døgnet, det er naturens egen klimasikring. Planen kommer for tæt på rødderne til, at træerne har godt af det. I stedet for at tilpasse planen efter træerne, overvejer man altså at fælde dem.

Kommunen begrunder det desuden med, at man alligevel har fjernet hele østsiden, siden den oprindelige beslutning om at bevare træerne, blev truffet. Det er det, Danmarks Naturfredningsforening har døbt “Salami Metoden”. Man høvler konstant af det, og jo mindre der bliver at bevare, jo lettere er det at fjerne resten.

Mine hænder er fulde med trækort og Møllegade lige nu (hej fra Sandra), men hvis I kender nogen der bor i det smukke område, så lad dem vide at det er ved at forsvinde. Hvis I er så heldige at bo der, så lav evt. opslag og sæt på opgangene. Oplys borgerne om hvad der er ved at ske. OPDATERING 27 maj 2015:

Fornuften rådede! Teknik og Miljøudvalget stemte i går imod at fælde de 42 træer på Sankt Annæ Plads. Hurra for København og byens træer.

19.5.15

"Grønne ruter" anlagt for små midler, i højt tempo

Vores 14 truede Møllegade træer, er kun en flig af et kæmpestort problem: Lige nu anlægger kommunen cykelstier, gennem grønne områder over hele byen. Møllegade eksemplet viser os, at det foregår uden respekt for naturen. Så enkelt kan det jo siges.

Ved Kildevældsparken på ydre Østerbro, søger kommunen lige nu om at nedlægge en hel stribe gamle træer, for at udvide cykelstien en smule. Rigide regler for hvor bred en “super” cykelsti skal være, vinder over vores bynatur. Dertil kommer at budgetterne slet ikke gør plads til bevaring af de eksisterende træer. Uanset hvad borgerne måtte ønske, er det (på kort sigt) billigere og lettere at fælde træerne, og genplante nye.

Kommunen følger med her på siden, men det er som om de ikke hører hvad vi siger. De inviterer os til et møde, under overskriften “mulig bevarelse af træer”, men kun for at understrege at det ikke bliver anderledes. Vi har stadig ikke set den rapport, der angiveligt dømmer alle træer syge, og som er brugt til at skyde følgegruppens ønsker om bevaring ned. Og under mødet kom det frem, at der faktisk *var* udpeget bevaringsværdige træer, nemlig dem borgere, Miljøpunkt og Lokaludvalget kæmper for: de tre asketræer man vil stille et skur ovenpå, og det store på hjørnet.

Vi har fået at vide at vi er velkomne til at rejse en million kroner for at redde de fire træer, men også at der ikke bliver tegnet flere forslag. Tidsplanen skal overholdes, og den ønskes ikke overskredet. For borgerne er det bare vigtigere at det bliver gjort rigtigt, end hurtigt. Og hvis budgettet fra start har været urealistisk småt, så bør kommunen erkende sin fejl og rette op, før den bliver endnu større. Træer er vigtigere end tidsfrister.


Find os på Facebook: her.

12.5.15

Borger orientering

Så meget for en ekstra chance. Efter netop afsluttet (orienterings)møde, står det klart, at de 14 træer fortsat skal fældes. I korte træk: Kommunens øverste mand på projektet var fortørnet over, at der her på siden antydes, at de ikke inddrager borgere i processen. Projektlederen var fortsat urokkelig. Miljøpunkt og Lokaludvalg talte varmt for, at vi prøver at bevare de tre asketræer, hvor skuret ifølge nuværende planer placeres, og at vi også kæmper for det store asketræ på hjørnet.

Projektet har fra start været underbudgetteret, og at tænke træer ind, koster. Der skal tages særlige hensyn til rødderne, når man anlægger nyt. Hvad vil det koste, at redde de fire træer? En million, var svaret. Vi er velkomne til at prøve at rejse dem.

Alle poplerne i midten skal fældes uanset hvad. Et enkelt af dem læner sig mod et skur, og der har engang været brand i skurene, og det har angiveligt skadet træerne. Desuden har der i høring været folk, der ønskede sig en lysere plads, uden poppelskygge.

Nu kommer vi til det sjove: hvilke tre træer, har man udset til bevaring? Det fine mirabelle træ ud mod Møllegade, og de to skravlede, clematis overgroede efternølere ud mod Guldbergsgade, som Forstkandidat Ove Løbner som de eneste mente, at man kunne fælde uden at det ville skade begrønningen af området.

Projektlederen kunne ikke tage “Ove et eller andet’s” ord for gode varer, er ikke interesseret i eksterne evalueringer, og har fuld tillid til at deres egne eksperter ved hvad de taler om. Jeg prøvede indtrængende at forklare dem, hvor umuligt det er at få gadetræer til at gro og overleve, at vi burde kæmpe for at bevare de eksisterende. Et budskab, der blev tilbagevist af en fra følgegruppen, der i landområder selv har set, hvordan træer overlever alt. Ak.

Set med kommunale øjne, kommer træregnskabet kommer til at gå op: Man vil langs ny cykelsti plante fire nye rubinier, og den lille kasse i hjørnet er til løgplanter (!). Kommunens måde at tælle træer på, er 1:1, så poplerne genopstår som unge træer længere inde i De Gamles By. Træer ud mod gaden, kan vi godt opgive.

Status er, at Miljøpunktets trækyndige, Lokaludvalget og vi borgere, på meget kort tid skal prøve at finde økonomisk støtte til at bevare de fire træer, i projektet.

Jeg har lavet en tegning af den nye plan, ud fra hukommelsen. De to man bevarer er altså nr 2 og 3 i rækken af fem, mod Guldbergsgade. Gå selv ned og kig på dem. De to største (4 og 5) tættest på børnehaven, skal også fældes. 


Møllegade vender nedad på tegningen. Læs den og græd.

Link til mere Møllegade, med de nyeste indlæg først:
Dagen før dagen
Seneste udvikling i sagen om de 14 truede Nørrebro træer

Find os på Facebook: her.

11.5.15

Dagen før dagen

Vi har med klar borgerstemme tilkæmpet os en chance for, at bevare nogle af vores fældningstruede træer på hjørnet af Møllegade og Guldbergsgade, i morgen. Men hvilke? Det er givet, at vi skal vælge vores kamp.

De 14 truede træer i ombygningssagen, udstiller kernen i problemet: nemlig at der ikke er nogen overordnet plan, for byens træer. Den ene afdeling skal løse én slags opgave, her med cykelsti, og så må en anden bagefter prøve at få de resterende træer til at overleve, så godt de kan. Med en klart formuleret plan for byens træer, kunne anlægsarbejde koordineres. Så mange træer kunne skånes, og afsatte midler bruges bedre.

Anlægsomkostningerne for et nyt Københavner træ er 75.000 kr, med udbedring af jord. Alligevel dør de fleste vejtræer før de fylder 7 år. Vækstbetingelserne er for hårde, med saltning, påkørsler og tætstampet jord, delt med kabler og rør. Derfor er det så uhyre vigtigt, at værne om de vejtræer, der er tilbage.

Ove Løbner fra Danmarks Naturfredningsforening’s anbefaling, vil vi kæmpe for at bevare dem langs muren, på begge sider. Her har træerne været skånede for salt og påkørsler, og haft ro til at rodfæste sig. De har nået en modstandsdygtig størrelse, og kan med en smule planlægning overleve i de næste 80 år, som vejtræer. Hvis vi derimod fjerner dem nu, kommer der aldrig til at vokse træer der igen. Det alene, burde være grund nok til, at kommunen besinder sig.

Foto fra kommunens eget dispositionsforslag fra 2013, se en frodighed!

PS! Banneret blev tungt af regn og klappede sammen, men nu er det oppe igen. Det er nemlig vigtigt, at vi alle sammen holder øje med træerne, og larmer når de er truede.Link til mere Møllegade, med de nyeste indlæg først:
Seneste udvikling i sagen om de 14 truede Nørrebro træer

Find os på Facebook: her.

5.5.15

Seneste udvikling i sagen om de 14 truede Nørrebro træer

Det kan slet ikke siges nok, hvor vigtigt det er, at vi står sammen. At så mange borgere har reageret så stærkt, på det planlagte voldsomme indhug i vores træer, har gjort en forskel. Vi er nu blevet kontaktet af kommunen, der inviterer til et møde, “med henblik på afklaring af træerne på hjørnet af Møllegade og Guldbergsgade, og mulig bevarelse af træer.” Vi kan nok ikke gøre os håb om at bevare alle, men vi vil kæmpe for, at så mange som muligt, får lov at bestå i den nye plan. 14 får de ikke.

Erfaringen viser, at det er for tidligt at slappe af. Vi skal fortsat markere, at træerne er vigtige for os, og forhåbentlig forebygge at vi ender i en så ulykkelig situation igen. Vi ved mere efter mødet den 12 maj.

En lille hilsen, fra en stribe håbefulde popler:


Link til mere Møllegade, med de nyeste indlæg først:

Find os på Facebook: her.

4.5.15

Opdatering på Nørrebros 14 truede træer

Vi står med ombygningen af genbrugsstationen i Møllegade/Guldbergsgade, i en situation der kunne være undgået, hvis kommunen havde haft en træpolitik. Hvis de blot fra start havde orienteret projektleder om, at det er politisk prioriteret at bevare de eksisterende træer, i videst mulige omfang. I stedet har den opgave været op til borgerne, repræsenteret af lokaludvalg og miljøpunkt, der ikke har haft den ringeste indflydelse på det endelige resultat.

Så her står vi. Med en usand tilstandsrapport på de 17 træer og en endelig, flisefikseret plan, der ligger så fjernt fra den første og borgernes behov, som man kan forestille sig. Vi fik at vide af projektlederen, at det ved politisk godkendelse planlægges gennemført i start 2016, men nu forlyder det, at entreprenørerne allerede er bestilt til august. Intet kan vi regne med. Andet end at de planlægger at fælde mindst 14 store, raske træer, i et nabolag der har så lidt i forvejen.

Vi har skrevet til vores Teknik og Miljøborgmester Morten Kabell, fortalt ham om forløbet og vedlagt den sande evaluering af træerne, som er raske og levedygtige. Vi har gjort det klart, at borgerne SKAL høres i den her sag, og at vi under ingen omstændigheder vil acceptere at man fælder 14 ud af 17 store og raske træer på Nørrebro.

Hvad kan vi gøre?
Vi har sat bannere op ved pladsen, for at oplyse borgerne om, hvad der er ved at ske. Der er foreslået en underskriftindsamling. Vi skal have det spredt på de sociale medier, og i pressen.

Hvis vi som borgere ikke gør noget, mister vi vores træer. Så enkelt er det.

Husk at vi også er på Facebook, find os: her.