29.4.15

Alarm på Nørrebro!

Københavns Kommune er lige nu ved at planlægge fældning af 14 ud af 17 raske træer, for at lave en flisebelagt åbning til genbrugsstationen på hjørnet af Møllegade og Guldbergsgade.

Allerede før jul, forhørte jeg mig på gruppens vegne, om status på projektet. De bad om arbejdsro, så det fik de, indtil for et par uger siden, hvor rygterne om massefældninger begyndte at svirre. I dag kulminerede vores dialog så med at vores gruppe blev fejet af bordet, med det argument at vi kun er to personer, der laver en masse ballade, og at vi i øvrigt meget gerne måtte afstå fra at skrive om projektet på de sociale medier som Twitter og Facebook. Det endte med at projektlederen råbte og smed røret på.

Nogle af de træer, vi kæmper for.

Eller som det ser ud på et trækort:


I indledende runde var 9 træer på stedet bevaret og tænkt ind i planerne. Det forslag var alle glade for, så de fik grønt lys til at arbejde videre på projektet. Første oplæg, frodigt og grønt:Men andet oplæg var pludselig anderledes gråt: Kun 4 bevarede, og 4 nyplantede (og vi ved jo hvordan de klarer sig). 

Det fik lokalmiliøet op af stolene i protest.

Nu er vi altså nået til tredje og sidste plan, med kun 3 træer. 


Man spørger sig selv, hvad borgerhøringer overhovedet skal gøre godt for?

Nørrebro er den bydel i Kbh med færrest m2 natur, pr borger, så det er afgørende at bevare vores løvmasse! Løfter om genplantninger er ligegyldige, og ligefrem skadelige når brugt som argument for at fælde store, raske træer.

For at omgås borgernes ønsker, har man fået lavet en tilstandsrapport på træerne, der erklærer dem syge og i dårlig stand, og endda udgør fare for børnene (bedre kendt som trumfen). Evalueringen kommer angiveligt fra landskabsarkitekter, men vi må ikke få aktindsigt i denne urigtige rapport, der iøvrigt strider mod alle trækyndiges evalueringer.

Forstkandidat og formand for Naturgruppen i Danmarks Naturfredningsforening København, Ove Løbner har besigtiget træerne, her er hans tilstandsrapport på grundens træer, gengivet med samtykke:

Jeg har set på træerne på arealet for den kommende genbrugsstation på hjørnet af Møllegade og Guldbergsgade godt nok kun ude fra gaderne, da området var aflåst.

Ud mod Møllegade er der 3 asketræer og 1 blomstrende mirabelle, alle sunde uden døde grene i kronen og med en rimelig krone.

Ud mod Guldbergsgade er der 6 asketræer på linie, der også er sunde uden døde grene i kronen. Fra Møllegade er nr. 1, 4, 5 og 6 alle pæne træer med en rimelig krone. Nr. 2 er voldsomt overgroet af clematis eller arkitektens trøst og kronen vil næppe være pæn og uden døde grene, hvis man fjernede slyngplanten. Nr. 3 er en lille skæv efternøler, der næppe nogensinde vil passe ind mellem de andre træer. Derfor ser jeg ikke nogen virkelig skade for begrønningen af området, hvis man fjerner træ nr. 2 og 3.

Op gennem området står der endvidere en række popler, der er stynet ned til lav højde, men da træerne ikke har været beskåret i flere år, har de alle skudt en mængde grene op på ny, så træernes sundhed fejler ikke noget. Træerne er ikke noget kønt syn, men sådan går det jo tit, når menneskene behandler træer alene af hensyn til deres eget bedste – her sandsynligvis af hensyn til skyggegener eller fordi man var bange for, at de ville vælte i stormvejr. Rækken af popler – eller dele af rækken – burde kunne bevares, hvis man indrettede pladsen herefter. Med en rimelig kronebeskæring ville de absolut kunne give pladsen et smukt grønt islæt.

Men primært bør du kæmpe for at de 4 træer langs Møllegade og de 4 pæne træer langs Gulbergsgade bevares, da disse træer også er et væsentligt smukt grønt indslag i gadebillede på disse gader.  

(slut på citat)

Kommunikationen med projektlederen er selvsagt mangelfuld (fra i dag: ikke-eksisterende), vi skal ikke bede om noget, men godtage at blive cc’et på de beslutninger der træffes, i det tempo der passer dem. Hverken lokaludvalg eller miljøpunkt havde set den sidste barberede skitse, som nu enten er på vej til, eller allerede er sendt til politisk godkendelse. Spørgsmålet er, hvordan politikerne kan ventes at træffe en kvalificeret beslutning om noget, på en urigtig baggrund? Nemlig at de raske træer er syge. Hvis projektet godkendes, bliver det gennemført i starten af 2016.

Vi går til kamp for at bevare så mange træer som muligt på grunden. Som en af skitserne viser, kan mindst tre asketræer overleve, blot ved at flytte skuret et lille stykke fra muren, der i forvejen bevares.


Og nej, vi tier ikke stille, når der fældes raske træer, vi fortæller om det på de sociale medier!


21.4.15

Status på det store trækorts projekt

Tid til en status opdatering på vores store trækorts projekt. Der har været en kæmpe tilslutning, både med tilsagn om økonomisk støtte og til selve arbejdet med at plotte træerne ind. Det sidste vi skal have helt på plads, før vi starter indsamlingen er det praktiske. 

Vores Skatteminister Benny Engelbrecht, følger med på twitter, og minder os om at vi lige skal have styr på skattedelen. 


Hvis vi samler ind gennem en forening, får vi ikke et ekstra smæk, så derfor har vi spurgt vores samarbejdspartner Danmarks Naturfredningsforening København, om vi kan gøre det gennem dem. Mens vi venter på svar, filer vi på kortet, og sørger for at det er så let som muligt at gå til, når propperne springer. 

Det bliver så stort. Her er en forårshilsen fra træerne på bunkerne ved Dr. Louises Bro, som det lykkedes borgerne at redde. En lille påmindelse om at vi kan alt, når vi bare gør det i fællesskab.
13.4.15

Trækort over København

Nu er det nu, vi skal hjælpes om noget kæmpe stort! En af de ting, vi mangler allermest i kampen for byens træer, er et trækort. Et overblik over byens træer, både dem der står endnu, og de fældede. Det har været på tegnebordet i evigheder, men vores bynatur udhules i et tempo, så vi ikke længere kan vente.

I USA har man udviklet Open Tree Map, en kort baseret på open source, hvor borgere selv kan plotte træer ind, enten via desktop eller app. I Philadelphia har det været en kæmpesucces, borgere har oprettet over 50.000 træer i databasen, med angivelse af art og størrelse.

Vi har talt med Open Tree Map folkene, og haft kortet på prøve (offline) i en måned. Det er fantastisk! Kommunens data beløber sig til knap 38.000 træer, så langt fra det akkurate billede. Og mange af dem er selvfølgelig forlængst fældede. Det er det overblik vi skal have.

Prisen for sådan et kort løber op i 23000 kr årligt, det er et beløb vi må kæmpe for at skaffe. Måske via crowdfunding? Mange bække små? Vi vil selvfølgelig også søge fonde, og høre Rockwool, om de ikke har lyst til at kompensere for det store træ, de påkørte ved søerne. Alle forslag til hvordan vi gør herfra, er velkomne (skriv og del alt hvad I kan).

Udover at borgerne kommer naturen nærmere med sådan et kort, kan det fungere som overblik for kommunen. Når der er vejarbejde, kan de se på kortet hvor mange træer er berørte, og instruere i at de afskærmes. Når der byplanlægges, kan man se træerne, og tænke dem ind i planerne. Det skal være slut med usynlige træer, hver og ét tæller.

Tanken er at vi tager et år med kortet, bare for at komme i gang. Efter det kan vi evaluere om vi skal fortsætte med den engelske version, eller lave vores egen. Alle data kan trækkes ud og gemmes.

Er det noget I kan forestille jer at være med til? At rejse midlerne og plotte træer ind?

Et screendump af vores offline (og borgertrængende) trækort over København.