19.6.18

Storby alarm

Forskere og fagfolk over hele verden, råber nærmest synkront alarm, lige nu: “Stop øjeblikkeligt afskovningen af byerne!” Denne artikel omhandler Los Angeles, men kunne lige så godt være om København.

En videnskabsmand siger ligeud: “Folk burde kravle op i træerne, for at forhindre at de blev fældet.” Det er der, vi er. Artiklen nævner også, at bygherrer har for frit spil, og at bøderne for at fælde træer er ubetydelige. Vejvæsen med reparation af fortorve og udvidelse af veje (hej København), må også tænke nyt og om. Der er konstruktive forslag til andre metoder, med bedre belægning og mere omtanke, og så skal der værn om træerne. (Det er jo som at høre sig selv skrige)

Modsat København, har selv LA en “community forest advisory committee”. Herfra lyder det: “træer burde ikke være op til den private grundejers forgodtbefindende. De bliver nødt til, at være en del af byens fastlagte infrastruktur.”

Hørt!

https://la.curbed.com/2018/6/6/17394448/los-angeles-trees-removal-climate

9.6.18

Enghaveparken

I maj lød borger alarmen på Amager: kommunen havde langs Amagerbanen i ét hug ryddet hele det frodige stykke med vilde (selvsåede) træer. Der skulle nemlig laves gang- og cykelsti, og langs den, græsklædte betonbassiner i klimasikringens navn. Man fældede simpelthen store og raske træer, for at klimasikre. Det giver jo ingen mening?

Og nu er det så Enghaveparkens tur. På mandag fældes de sidste af i alt 69 træer (ud af 281), for det store klimasikringsprojekt i parken. De har lovet at passe godt på de resterende under anlægsarbejdet, og kommer også til at genplante når de er færdige. Som borger er det bare svært at forstå, at man ikke kan indtænke eksisterende natur i klimasikringsprojekter. Store træer kan blandt andet optage hundredevis af liter vand om dagen, hvorfor udnytter man ikke det, fremfor kun at tænke i slidsker og kar? Klimasikring bør vel også defineres som sikring af et klima, mennesker kan holde ud at leve i?

Lad de seneste ugers tørre hede tjene som eksempel på, hvor livsvigtige træer er i byen. Det går bare ikke uden, så enkelt er det.

Borgerskud af ødelæggelserne langs Amagerbanen. Frodige før og frygtelige efter, er taget af Anders Adamsen og helt forbi, af Felix Becker.