28.11.17

Træer som sundheds investering

En ny, videnskabelig rapport fra The Nature Conservancy i USA, dokumenterer bytræers direkte påvirkning af borgernes helbred. Blandt andet luftvejssygdomme, forårsaget af luftforurening, afhjælpes af bytræer i en målbar grad. I USA opgøres besparelserne til $25 millioner årligt, alene i behandling og tabt arbejdsfortjeneste ved luftforurening. En grøn infrastruktur er en investering, der tjener sig mange gange hjem, og ikke kun målt i helbred og menneskeliv. 
 
Rapporten foreslår konkrete tiltag for byer, blandt andet betingede åbne arealer i lokalplaner/ved byggetilladelse, at koble investeringer i natur og sundhedsvæsen sammen og investering af tid og midler i oplysning for borgere om helbreds- og økonomiske gevinster ved træer.

Oplysning er nemlig så vigtig! Vi skal bare have det her så meget mere på programmet, mens der stadig er store og gamle bytræer at kæmpe for.


Læs om og download rapporten her

24.11.17

En myte får klask

En sejlivet myte manes nu så eftertrykkeligt i jorden, i sagen om søernes saltede kastanjer. Her har vi kæmpet mod en påstand om, at saltet blot skylles ud i kloakken, og slet ikke er en faktor i træernes alvorlige mistrivsel. Men nu har en journalist gjort præcis det, vi håbede på: taget fat i problematikken, sat sig helt ind i sagen og fået skilt påstande fra fakta. Han har læst den 109 sider lange rapport, bygget på et treårigt forsøg med tømidler i byen, talt med KU og toppen af driften, og nu siger de det endelig sort på hvidt: Ja, salt svækker vores vejtræer, og at man stadig salter og dermed indrømmet svækker de plagede søkastanjer på vejsiden, er alene et spørgsmål om, at der ikke er sat midler af til at gøre det rette.

https://www.norrebronordvestbladet.dk/vejsalt-stresser-soeens-traeer/

Forsiden på Nørrebro Nordvest Bladet i denne uge. Artiklen er også i Cityavisen.

Det er kæmpestort! De politikere der har ønsket at hjælpe træerne, har nu belæg for at rejse forslag i TMU, om at bevilge de midler, der skal til. I mellemtiden har vi haft valg, og der er blevet skruet på den grønne knap, så der er lidt flere grønne kræfter. Resten må vi så bare knokle så meget hårdere for at overbevise.


Borgmesterposten for træer og bynatur, bliver på grønne hænder, og overtages ved årsskiftet af Ninna Hedeager Olsen (Ø), der allerede før valget inviterede os til et møde om de plagede kastanjer, når budgetparterne ved overførselssagen skal fordele de ubrugte midler. De gamle søkastanjer skal skånes for salt, enten ved at man afskærmer dem, eller skifter til kaliumformiat, og så skal de bevilges den treårige livsforlængende plejeplan, så de kan have det så godt som muligt, så længe som muligt.


Her spørger vi på Twitter, om de manglende midler kan findes udenfor budgettet, lagt for 2018.

Underskriftindsamlingen lukkes først, når det er sket.


Links til mere om salt, kaliumformiat og søkastanjerne:
Artiklen i Nørrebro Nordvest Bladet

16.11.17

Bytræprisen 2017

En gang om året uddeler Dansk Træplejeforening Bytræprisen på Københavns Universitet: "En hædersbevisning for en ekstraordinær indsats der er ydet for at sikre- og beskytte- eller formidle viden om bytræer." Den går normalt til de helt tunge pionerer og sidste år en kommune, men i år har de valgt, at lade den store ære tilfalde Red Byens Træer.

For: “Vedholdende at kæmpe for bevaring af værdifulde træplantninger i Hovedstadsområdet og dermed bidrage til, at gøre borgere opmærksomme på værdien af bytræer i lokalmiljøet.”

En af kommunens gartnere nærmede sig i pausen med ordene: “Jeg tror ikke at du helt forstår, hvor stort det her er? Det er den største blåstempling, man kan få!” Langsomt siver det ind. Af hjertet tak til Dansk Træplejeforening, for at træffe så modigt og kontroversielt et valg, en uvurderlig støtte til kampen for byens træer. Jeg lover at vores borgerbevægelse ikke kommer til at hvile på laurbærrene!


 

12.11.17

Hvor står partierne?

Op til kommunalvalget har vi ønsket at sætte fokus på byens træer. De er stadig usynlige i partiernes valgmateriale, og mediernes valgdækning. Derfor har vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Miljøpunkt Nørrebro, stillet partierne fem vigtige spørgsmål.

Og det viste sig at være en rigtig god idé, for modtagelsen fortæller os præcis hvor meget eller hvor lidt byens træer betyder, for det enkelte parti. Måske endda især for dem, der har prioriteret slet ikke at svare. Svarene (eller mangel på samme) holdes op mod, hvordan partierne stemte i de sager vi har fulgt gennem årene, som kastanjetræerne i Hillerødgade og Klatreskoven på Carlsberg.

Hvert parti får sin egen fil, som fra nu af opdateres løbende. Hvis dit parti ikke har svaret, eller ikke svaret i overensstemmelse med dine ønsker, så skriv til dem, eller fang dem på gaden, når de beder dig om din stemme. Det var sådan, at vi endte med at få svar fra selveste Overborgmesteren.

Find oversigten her (link).


Alternativet

Alternativet, ord og handling (handling opdateres løbende, efter valg).

*******************************************************************************
Ord:

5 spørgsmål om bynaturen, op til kommunalvalg 2017. Besvaret af Bjarke Charlie Serritslev, Naturordfører.

En indsats for vejtræerne
Byens vejtræer har ringe vækstvilkår. De svækkes af salt, der er ikke sat midler af til at føre tilstrækkelig opsyn eller pleje og ukoordineret anlægsarbejde forårsager alvorlige skader. Vi efterlyser en målrettet indsats for vejtræerne, hvad synes Alternativet Kbh om sådan en plan?


Svar: Det synes Alternativet i København lyder som en god plan :-) For os er det vigtigt, at vi ikke bare tænker i at etablere nye grønne områder, for os betyder det langt mere at sikre kvalitet i naturen og ikke nødvendigvis kvantitet.

Trækort
I resten af verdens storbyer, kortlægger man vejtræerne, som et led i planlægningen af den grønne infrastruktur. I København mangler man derimod et samlet overblik, på tværs af forvaltningerne. Støtter Alternativet Kbh, et trækort over København?


Svar: Ja, det vil vi også gerne støtte. Det væsentlige for os, hvis vi skal lave en ordentlig indsats er selvfølgelig, at vi har et overblik over byens træer.

Vejsalt vs. kaliumformiat
Vejsalt svækker vejtræerne alvorligt og slår dem i værste fald ihjel. Det skånsomme alternativ hedder kaliumformiat, og bruges på få, udvalgte steder i København. Vil Alternativet Kbh bakke op om en udfasning af vejsalt, for at skåne vejtræerne og miljøet?


Svar: JA! Og det kræver ekstra midler, ja, men det må vi betale, hvis vi vil have sunde træer i byen.

Træer på privat grund
I modsætning til Frederiksbergs træpolitik, hvor ingen træer over 25 år må fældes uden kommunens tilladelse, beskytter Københavns nye træpolitik ikke træer på privat grund. Mener Alternativet Kbh at der børe gøres mere, for at beskytte byens træer på privat grund? Hvis ja, hvad?


Svar: I Alternativet København vil vi gerne følge Frederiksbergs eksempel, da vi mener, at det er en del af en god træpolitik at passe på træerne - også på privat grund. Vi vil dog ikke lægge os fast på en bestemt alder for træerne på nuværende tidspunkt, men vi vil forsøge at finde var fra træ-eksperter for at høre, hvad der giver mening.

Alternativet Kbh’s bud
Københavns Kommune har netop vedtaget en træpolitik, med ordlyden: “Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København.” Har Alternativet Kbh et bud på hvordan?

Svar: Ud over de punkter, der er nævnt ovenover dette svar, så kræver en god træpolitik i vores optik også, at vi er bedre til passe på træerne ved byggeri og andet arbejde i byen. Derfor bør der udarbejdes retningslinjer for, hvordan både kommunens egne ansatte og entreprenører bør behandle byens træer. Og så kræver en god træpolitik selvfølgelig, at det ikke bare er en hensigtserklæring, men at der rent faktisk også følger penge med til at udføre og efterleve træpolitikkens punkter.

Til sidst vil en efterlevelse af træpolitikken i vores optik også kræve specialiserede træmedarbejdere, der kan passe og pleje træerne. Udfordringen for mange af træerne er nemlig også, at de er udsatte, og sommetider vil kræve ekspertpleje. Det kan eksempelvis være ved vildt vejr eller trafik. I det daglige skal træerne selvfølgelig også passes, hvorfor det er vigtigt, at det er personer med god viden om træer, der står for det.   

*******************************************************************************

Handling:

Dispensation til at fælde 7 bevaringsværdige træer på Carlsberg (5 februar 2018)

FOR

Radikale

Radikale, ord og handling.

*******************************************************************************
Ord:
5 spørgsmål om bynaturen, op til kommunalvalg 2017. Besvaret af Tommy Petersen, Gruppeformand.

En indsats for vejtræerne
Byens vejtræer har ringe vækstvilkår. De svækkes af salt, der er ikke sat midler af til at føre tilstrækkelig opsyn eller pleje og ukoordineret anlægsarbejde forårsager alvorlige skader. Vi efterlyser en målrettet indsats for vejtræerne, hvad synes Radikale Kbh om sådan en plan?


Svar: Det bakker vi op om. Vi har tidligere forsøgt at få afsat midler til et indsatsteam, der tog rundt og holdt øje med anlægsarbejder, så de ikke skadede træerne. Vi ønsker desuden også at der saltes med kaliumformiat fremfor salt.

Trækort
I resten af verdens storbyer, kortlægger man vejtræerne, som et led i planlægningen af den grønne infrastruktur. I København mangler man derimod et samlet overblik, på tværs af forvaltningerne. Støtter Radikale Kbh, et trækort over København?


Svar: Ja, det støtter vi. Radikale initierede og fik vedtaget kommunens træpolitik i et forsøg på at beskytte byens træer fra at blive fældet uden politisk godkendelse. Næste skridt er at få et overblik over træerne, så vi kan holde endnu bedre øje.

Vejsalt vs. kaliumformiat
Vejsalt svækker vejtræerne alvorligt og slår dem i værste fald ihjel. Det skånsomme alternativ hedder kaliumformiat, og bruges på få, udvalgte steder i København. Vil Radikale Kbh bakke op om en udfasning af vejsalt, for at skåne vejtræerne og miljøet?


Svar: Ja, det vil vi.

Træer på privat grund
I modsætning til Frederiksbergs træpolitik, hvor ingen træer over 25 år må fældes uden kommunens tilladelse, beskytter Københavns nye træpolitik ikke træer på privat grund. Mener Radikale Kbh at der børe gøres mere, for at beskytte byens træer på privat grund? Hvis ja, hvad?


Svar: Vi forsøgte at få skrevet beskyttelse af træer på privat grund ind i træpolitiken, men kommunens jurister sagde, at kommunen ikke har hjemmel til det. 

Radikale Kbh’s bud
Københavns Kommune har netop vedtaget en træpolitik, med ordlyden: “Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København.” Har Radikale Kbh et bud på hvordan?


Svar: Her læner vi os op ad de trækyndige embedsmænd i Teknik- og Miljøforvaltningen samt Red Byens Træer :-)

*******************************************************************************
Handling:

Hvordan stemte Radikale i TMU, da det gjaldt? Eksempler fra sager, vi har fulgt.

Hillerødgade (24 august 2015). 
Der blev fremsat forslag om, at få udarbejdet alternative forslag, hvor træerne langs den nye cykelsti kunne bevares, indenfor den eksisterende bevilling:

FOR.

Klatreskoven på Carlsberg (30 maj 2016).
Dispensation til at fælde Klatreskoven:

IMOD.

Dispensation til at fælde 9 bevaringsværdige træer på Carlsberg (27 marts 2017):

IMOD.

Ændringsforslag til Træpolitik (2 maj 2016)
Et bevaringsværdigt træ må ikke fældes uden politisk godkendelse idet fagudvalget har
ansvaret for træerne.

FOR.

Ny periode fra januar 2018:

Dispensation til at fælde 7 bevaringsværdige træer på Carlsberg (5 februar 2018)

IMOD

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet, ord og handling.

*******************************************************************************
Ord:

5 spørgsmål om bynaturen, op til kommunalvalg 2017. Besvaret af Frank Jensen, Overborgmester.

En indsats for vejtræerne
Byens vejtræer har ringe vækstvilkår. De svækkes af salt, der er ikke sat midler af til at føre tilstrækkelig opsyn eller pleje og ukoordineret anlægsarbejde forårsager alvorlige skader. Vi efterlyser en målrettet indsats for vejtræerne, hvad synes Socialdemokratiet Kbh om sådan en plan?

Svar: Vejtræerne er et flot varemærke på københavnske vejstrækninger. Det er vigtigt, at hensynet til træerne tænkes ind i den løbende drift og vedligehold på vejområdet. Københavns Kommune har allerede en træpolitik og en politik for bynatur – her står det som et hovedprincip, at der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København. Så jeg synes egentlig, at kommunen gør meget. Hvis I har helt konkrete ideer, eller eksempler på træer, som ikke passes ordentligt, bør I kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen direkte.

Trækort
I resten af verdens storbyer, kortlægger man vejtræerne, som et led i planlægningen af den grønne infrastruktur. I København mangler man derimod et samlet overblik, på tværs af forvaltningerne. Støtter Socialdemokratiet Kbh, et trækort over København?

Svar: Lige det spørgsmål undrer mig en smule, men jeg kan forhåbentlig glæde jer ved at oplyse, at der allerede eksisterer et kort over eksisterende gadetræer. På Københavnerkortet (kbhkort.kk.dk) kan man under "grønne områder" i menuen til venstre vælge "gadetræer" og på kortet se træernes placering, arten og året, hvor det blev plantet. De nye partnerskabstræer vil i øvrigt også blive registreret her.


Vejsalt vs. kaliumformiat
Vejsalt svækker vejtræerne alvorligt og slår dem i værste fald ihjel. Det skånsomme alternativ hedder kaliumformiat, og bruges på få, udvalgte steder i København. Vil Socialdemokratiet Kbh bakke op om en udfasning af vejsalt, for at skåne vejtræerne og miljøet?

Svar: Det er vigtigt, at hensynet til træerne tænkes ind i den løbende drift og vedligehold på vejområdet. Mit indtryk er, at Teknik- og Miljøforvaltningen er opmærksom på muligheden for at bruge alternativer til vejsalt der, hvor saltet kan skade træerne, og at vejsalt primært bruges, hvor saltet forsvinder ned i kloakken og dermed efter rensning ender i det salte Øresund. Hvis I har konkrete eksempler på områder, hvor I mener, at der bør bruges alternativer, vil jeg opfordre jer til at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen.

Træer på privat grund
I modsætning til Frederiksbergs træpolitik, hvor ingen træer over 25 år må fældes uden kommunens tilladelse, beskytter Københavns nye træpolitik ikke træer på privat grund. Mener Socialdemokratiet Kbh at der børe gøres mere, for at beskytte byens træer på privat grund? Hvis ja, hvad?

Svar: Reglerne på Frederiksberg og i København er grundlæggende de samme, nemlig at ældre træer kan beskyttes som bevaringsværdige gennem konkrete lokalplaner, og det er selvfølgelig et redskab, vi bruger og er villige til at bruge i fremtiden. Det er nærmere beskrevet i træpolitikken, hvor det fremgår, at der allerede er over 1.000 bevaringsværdige træer.

Socialdemokratiet Kbh’s bud
Københavns Kommune har netop vedtaget en træpolitik, med ordlyden: “Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København.” Har Socialdemokratiet Kbh et bud på hvordan?

Svar: Socialdemokraterne er meget opmærksomme på, at konsekvenser for træer beskrives nøje i de indstillinger, der udarbejdes ifm. f.eks. veje og cykelstier. Derudover skal vi naturligvis arbejde på at realisere de målsætninger der er opstillet i træpolitikken.

*****

(En personlig besked fra Frank Jensen)

Kære Byens Træer

Jeg sætter stor pris på jeres engagement i byens træer, da det selv ligger mig på sinde at få flere træer i byen. Det er faktisk et af de (relativt få) punkter, hvor jeg synes, Københavns grønne profil i forhold til andre storbyer halter lidt.

I kender Københavns Kommunes træpolitik, som jeg egentlig synes besvarer mange af jeres spørgsmål. Desuden har vi i kommunen lanceret et nyt koncept i form af partnerskabstræer, som er blevet taget rigtig godt imod. Her indgår en privat grundejer et partnerskab med kommunen, hvor kommunen betaler for træet, og grundejeren til gengæld forpligter sig til at passe på det. Det synes jeg, er en meget fin ordning, som forhåbentlig gør, at vi får flere træer i byen. I kan læse mere om partnerskabstræer her: (link)

Mvh
Frank Jensen

Kommentar: Kommunens kort over træer begrænser sig til en enkelt forvaltning, data er ufuldstændige. Salt løber ikke bare filtreret ud i Øresund, men siver ned i grundvandet og ophober sig i jorden hvor det gør stor skade. Overborgmesteren er desværre fejlorienteret.

*******************************************************************************
Handling:

Hvordan stemte Socialdemokratiet i TMU, da det gjaldt? Eksempler fra sager, vi har fulgt.

Hillerødgade (24 august 2015). 
Der blev fremsat forslag om, at få udarbejdet alternative forslag, hvor træerne langs den nye cykelsti kunne bevares, indenfor den eksisterende bevilling:

FOR.

Klatreskoven på Carlsberg (30 maj 2016).
Dispensation til at fælde Klatreskoven:

FOR. (Afgørende stemme)

Dispensation til at fælde 9 bevaringsværdige træer på Carlsberg (27 marts 2017):

FOR.

Ændringsforslag til Træpolitik (2 maj 2016)
Et bevaringsværdigt træ må ikke fældes uden politisk godkendelse idet fagudvalget har
ansvaret for træerne.

IMOD

Ny periode, 2018: 

Dispensation til at fælde 7 bevaringsværdige træer på Carlsberg (5 februar 2018)

FOR

Liberal Alliance

Liberal Alliance, ord og handling.

*******************************************************************************
Ord:
5 spørgsmål om bynaturen, op til kommunalvalg 2017. Besvaret af Heidi Wang, Teknik- og Miljøudvalget.


En indsats for vejtræerne
Byens vejtræer har ringe vækstvilkår. De svækkes af salt, der er ikke sat midler af til at føre tilstrækkelig opsyn eller pleje og ukoordineret anlægsarbejde forårsager alvorlige skader. Vi efterlyser en målrettet indsats for vejtræerne, hvad synes Liberal Alliance Kbh om sådan en plan? 

Svar: Ok så længe der er videnskabelig belæg for det. Vejtræer er et godt redskab i sikringen af København mod skybrud, da de optager en stor del af regnvandet og de giver et bedre mikroklima. Ved at give træerne optimale vækstbetingelser sikres også færre løbende drifts- og anlægsudgifter.

Trækort
I resten af verdens storbyer, kortlægger man vejtræerne, som et led i planlægningen af den grønne infrastruktur. I København mangler man derimod et samlet overblik, på tværs af forvaltningerne. Støtter Liberal Alliance Kbh, et trækort over København? 

Svar: Ja, hvis forvaltningen prioriterer dette og det ikke fratager tid/ressourcer til den borgernære service.

Vejsalt vs. kaliumformiat
Vejsalt svækker vejtræerne alvorligt og slår dem i værste fald ihjel. Det skånsomme alternativ hedder kaliumformiat, og bruges på få, udvalgte steder i København. Vil Liberal Alliance Kbh bakke op om en udfasning af vejsalt, for at skåne vejtræerne og miljøet? 

Svar: Det kan være nødvendigt at anvende alternative tømidler, men disse er væsentligt dyrere end vejsalt. Det må derfor prioriteres, hvor det er nødvendigt at anvende disse.

Træer på privat grund
I modsætning til Frederiksbergs træpolitik, hvor ingen træer over 25 år må fældes uden kommunens tilladelse, beskytter Københavns nye træpolitik ikke træer på privat grund. Mener Liberal Alliance Kbh at der børe gøres mere, for at beskytte byens træer på privat grund? Hvis ja, hvad? 

Svar: Liberal Alliance mener at vi må respektere privat ejendomsret. Oplysninger til borgere må være et bedre værktøj.

Liberal Alliance Kbh’s bud
Københavns Kommune har netop vedtaget en træpolitik, med ordlyden: “Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København.” Har Liberal Alliance Kbh et bud på hvordan? 

Svar: Det skal ske i forbindelse med skybrudsprojekterne.

*******************************************************************************

Handling:

Hvordan stemte Liberal Alliance i TMU, da det gjaldt? Eksempler fra sager, vi har fulgt.

Hillerødgade (24 august 2015). 
Der blev fremsat forslag om, at få udarbejdet alternative forslag, hvor træerne langs den nye cykelsti kunne bevares, indenfor den eksisterende bevilling:

IMOD

Klatreskoven på Carlsberg (30 maj 2016).
Dispensation til at fælde Klatreskoven:

FOR.

Dispensation til at fælde 9 bevaringsværdige træer på Carlsberg (27 marts 2017):

FOR.

Ændringsforslag til Træpolitik (2 maj 2016)
Et bevaringsværdigt træ må ikke fældes uden politisk godkendelse idet fagudvalget har
ansvaret for træerne.

IMOD

Ny periode fra januar 2018:

Dispensation til at fælde 7 bevaringsværdige træer på Carlsberg (5 februar 2018)

FOR

Enhedslisten

Enhedslisten Kbh, ord og handling.

*******************************************************************************
Enhedslisten ønsker ikke at forholde sig til byens natur/har ikke svaret på de 5 spørgsmål om bynaturen.

Kommentar:
Efter flere overskredne deadlines, lød det endelig, at det ikke er fordi Enhedslisten ikke prioriterer bynaturen, men der er bare så meget andet.

*******************************************************************************
Handling:

Hvordan stemte Enhedslisten i TMU, da det gjaldt? Eksempler fra sager, vi har fulgt.

Hillerødgade (24 august 2015). 
Der blev fremsat forslag om, at få udarbejdet alternative forslag, hvor træerne langs den nye cykelsti kunne bevares, indenfor den eksisterende bevilling:

FOR.

Klatreskoven på Carlsberg (30 maj 2016).
Dispensation til at fælde Klatreskoven:

IMOD.

Dispensation til at fælde 9 bevaringsværdige træer på Carlsberg (27 marts 2017):

IMOD.

Ændringsforslag til Træpolitik (2 maj 2016)
Et bevaringsværdigt træ må ikke fældes uden politisk godkendelse idet fagudvalget har
ansvaret for træerne.

FOR. 

Ny periode fra januar 2018:

Dispensation til at fælde 7 bevaringsværdige træer på Carlsberg (5 februar 2018)

IMOD

SF

SF Kbh, ord og handling.

*******************************************************************************
SF ønsker ikke at forholde sig til byens natur/har ikke svaret på de 5 spørgsmål om bynaturen.

Kommentar:
Efter flere overskredne deadlines, sagde den presseansvarlige, at SF's vælgere ud fra interaktionen på deres facebook opslag at dømme, ikke prioriterer bynaturen.

*******************************************************************************
Handling:

Hvordan stemte SF i TMU, da det gjaldt? Eksempler fra sager, vi har fulgt.

Hillerødgade (24 august 2015). 
Der blev fremsat forslag om, at få udarbejdet alternative forslag, hvor træerne langs den nye cykelsti kunne bevares, indenfor den eksisterende bevilling:

FOR.

Klatreskoven på Carlsberg (30 maj 2016).
Dispensation til at fælde Klatreskoven:

IMOD.

Dispensation til at fælde 9 bevaringsværdige træer på Carlsberg (27 marts 2017):

(Deltog ikke i mødet, og havde derfor ingen stemmeret)

Ændringsforslag til Træpolitik (2 maj 2016)
Et bevaringsværdigt træ må ikke fældes uden politisk godkendelse idet fagudvalget har
ansvaret for træerne.

IMOD

Ny periode fra januar 2018:

Dispensation til at fælde 7 bevaringsværdige træer på Carlsberg (5 februar 2018)

FOR

Venstre

Venstre Kbh, ord og handling.

*******************************************************************************
Venstre ønsker ikke at forholde sig til byens natur/har ikke svaret på de 5 spørgsmål om bynaturen.


*******************************************************************************
Handling:

Hvordan stemte Venstre i TMU, da det gjaldt? Eksempler fra sager, vi har fulgt.

Hillerødgade (24 august 2015). 
Der blev fremsat forslag om, at få udarbejdet alternative forslag, hvor træerne langs den nye cykelsti kunne bevares, indenfor den eksisterende bevilling:

IMOD.

Klatreskoven på Carlsberg (30 maj 2016).
Dispensation til at fælde Klatreskoven:

FOR.

Dispensation til at fælde 9 bevaringsværdige træer på Carlsberg (27 marts 2017):

FOR.

Ændringsforslag til Træpolitik (2 maj 2016)
Et bevaringsværdigt træ må ikke fældes uden politisk godkendelse idet fagudvalget har
ansvaret for træerne.

IMOD.

************************************************* 
 
Opdateret: Venstre har fra 1 januar 2018 ikke længere et medlem i Teknik- og Miljøudvalget.

Konservative

Konservative, ord og handling.

*******************************************************************************
Konservative ønsker ikke at forholde sig til byens natur/har ikke svaret på de 5 spørgsmål om bynaturen.

Kommentar:
I modsætning til deres partifæller på Frederiksberg, stemmer Konservative Kbh imod bynaturen.

*******************************************************************************
Handling:

Hvordan stemte Konservative i TMU, da det gjaldt? Eksempler fra sager, vi har fulgt.

Hillerødgade (24 august 2015). 
Der blev fremsat forslag om, at få udarbejdet alternative forslag, hvor træerne langs den nye cykelsti kunne bevares, indenfor den eksisterende bevilling:

IMOD.

Klatreskoven på Carlsberg (30 maj 2016).
Dispensation til at fælde Klatreskoven:

FOR.

Dispensation til at fælde 9 bevaringsværdige træer på Carlsberg (27 marts 2017):

FOR.

Ændringsforslag til Træpolitik (2 maj 2016)
Et bevaringsværdigt træ må ikke fældes uden politisk godkendelse idet fagudvalget har
ansvaret for træerne.

IMOD.

Ny periode fra januar 2018:

Dispensation til at fælde 7 bevaringsværdige træer på Carlsberg (5 februar 2018)

FOR

5 spørgsmål om bynaturen

De 5 spørgsmål om bynaturen, sendt til partierne op til kommunalvalget 2017. 

**************************************************************************

Kære (parti),

Træerne og byens natur er højt prioriteret af borgerne, og vi ønsker at sætte fokus på emnet op til kommunalvalget. København markedsfører sig som en grøn by, men det faktisk grønne, nemlig vores vejtræer og bynatur, har trange kår.

Vi er borgerbevægelsen Red Byens Træer, Danmarks Naturfredningsforening Kbh og Miljøpunkt Nørrebro.

For at få et overblik over, hvor de forskellige partier står, har vi fem spørgsmål, som vi gerne vil have svar på. Svarene vil blive publiceret og delt på de sociale medier.

En indsats for vejtræerne
Byens vejtræer har ringe vækstvilkår. De svækkes af salt, der er ikke sat midler af til at føre tilstrækkelig opsyn eller pleje og ukoordineret anlægsarbejde forårsager alvorlige skader. Vi efterlyser en målrettet indsats for vejtræerne, hvad synes (partiet) om sådan en plan?

Trækort
I resten af verdens storbyer, kortlægger man vejtræerne, som et led i planlægningen af den grønne infrastruktur. I København mangler man derimod et samlet overblik, på tværs af forvaltningerne. Støtter (partiet), et trækort over København?

Vejsalt vs. kaliumformiat
Vejsalt svækker vejtræerne alvorligt og slår dem i værste fald ihjel. Det skånsomme alternativ hedder kaliumformiat, og bruges på få, udvalgte steder i København. Vil (partiet) bakke op om en udfasning af vejsalt, for at skåne vejtræerne og miljøet?

Træer på privat grund
I modsætning til Frederiksbergs træpolitik, hvor ingen træer over 25 år må fældes uden kommunens tilladelse, beskytter Københavns nye træpolitik ikke træer på privat grund. Mener (partiet) at der børe gøres mere, for at beskytte byens træer på privat grund? Hvis ja, hvad?

(Partiets) bud
Københavns Kommune har netop vedtaget en træpolitik, med ordlyden: “Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København.” Har (partiet) et bud på hvordan?

Vi glæder os til at høre hvor (partiet) står, i beskyttelsen og bevarelsen af byens træer og natur, senest 1. november.

med venlig hilsen
Red Byens Træer, Danmarks Naturfredningsforening Kbh og Miljøpunkt Nørrebro

8.11.17

Svar udbedes

Vi ønsker sammen med DN Kbh og Miljøpunkt Nørrebro at sætte fokus på bynaturen op til kommunalvalget, og har derfor sendt partierne 5 spørgsmål.
Vi spørger blandt andet til saltning, kortlægning af træer og beskyttelse af træer på privat grund.
Men de nægter at svare. Vi fangede Frank Jensen på gaden, og fik ad den vej svar fra selveste overborgmesteren, men vi mangler:

Enhedslisten
Radikale
SF
Venstre
Konservative
DF

Uden de svar, må deres afstemninger i TMU gennem tiden, stå for sig selv. Hvis dit parti eller kandidat er på listen, så tag lige fat i dem, og sig at det haster.

(Screendump: forsiden på DR i dag)

3.11.17

En god nyhed

Her er en god nyhed til at starte weekenden på. Vintertjenesten afviste at man kunne spejle merudgiften v. skånemiddel fra modsatte side af søerne, så vi har spurgt dem om to ting: hvad vil det da anslået koste i merudgift, at skåne træerne på vejsiden for salt, og er det muligt at inddrage “sløjfen” på den skånsomme rute ved Fredens Bro, hvor syv træer lige nu med katastrofale følger springes over?

Svaret kom i dag: merudgiften for kaliumformiat, for en gennemsnitsvinter på vejsiden, er 85.500 kr. De penge skal altså bevilges ekstra, da man ellers vil være nødt til at tage midlet fra naturområder (hvad ingen ønsker). Og så bemærkes det i øvrigt, at kaliumformiat ikke på magisk vis vil ændre på, at træerne i forvejen er pressede af belægning og diverse sygdomme (hvilket ingen selvfølgelig tror).

Og så til den gode nyhed: Vintertjenesten vurderer, at sløjfen udgør så lille en strækning, at den fremover inkluderes i skåne-ruten.

Det kan betyde forskellen mellem liv og død for de syv gamle træer, der er så store, at man ikke kan nå hele vejen rundt om dem, i et kram (jep, det er testet). Vist er der stadig gammel ophobet salt i jorden, men med tiden vil det skylles ud. Vi kan kun håbe, at vi nåede det i tide. Så skal vi bare have det yderligst stående træ skærmet af, mod salt fra Fredensgade (om ikke andet, så gør vi det selv).

Åh, det er godt!Nok det punkt i byen, hvor forskellen på salt og kaliumformiat, er allertydeligst. 


 Seneste foto.
Links:Korrespondance med Vintertjenesten om salt

Mail til Vibeke Vedel fra Vintertjenesten og Servicechef i Byens Drift Jon Pape, fra Red Byens Træer 20 oktober 2017.

Kære Vibeke og Jon,

Her er en hilsen fra Red Byens Træer, hvor vi med gru har fulgt udviklingen for de træer langs søerne, der stadig saltes. Det gælder vejsiden og det punkt på den heldige side, ved Fredens Bro, hvor kaliumformiat ruten springer over, og saltvognen sætter ind. Jeg har vedhæftet fotos, og illustrationer.

Det er ikke min opfattelse at saltningen sker af ond vilje, men fordi der mangler en forståelse af, hvor meget skade saltet gør på netop denne (disse) strækning(er). Det skylles ikke bare ud i kloakken, men ophobes i jorden, og skader træerne alvorligt. For de i forvejen stærkt belastede træer, kan det være det, der endeligt slår dem ihjel. Adskillige arborister har tilset de træer, der stadig saltes, og alle er enige om, at saltet gør alvorlig skade.

Derfor vil vi prøve at få politikerne til at bevilge de midler der skal til, for at koble de sidste sø-træer på kaliumformiat ruten. I håbet om, at vi kan bevare vores gamle træer lidt længere.

To spørgsmål:
Hvad vil det koste i merudgift, at skåne vejsiden langs søerne for salt?
Er det muligt at føje sløjfen* ved Fredens Bro, til kaliumformiat ruten?

med venlig hilsen
Sandra Høj
Red Byens Træer

*Sløjfen = vedhæftede fotos af det lille stykke op til Fredens Bro. 

 

 

 

 

 

*****

Svar fra Vintertjenesten 3 november 2017.

Kære Sandra Høj

Mange tak for din henvendelse d. 20 oktober 2017 vedr. omkostningerne ved at sprede kaliumformiat på Søgadesiden langs søerne og sløjfen ved Fredens Bro.

Cykelsti-strækningen langs søerne på Søgadesiden, hvor der i dag spredes salt er ca. 8.550 m2. Såfremt der skal spredes kaliumformiat frem for salt vil det betyde en merudgift på ca. 85.500 kr. per sæson for en gennemsnitsvinter (50 udkald).  Skulle vi opleve en hård vinter vil kvadratmeterprisen for brugen af både salt og kaliumformiat blive fordoblet.

Vi har været inde, og vurderer hvorvidt det er muligt at tilføje Sløjfen til vores kaliumformiatrute. Da der er tale om en meget lille strækning, finder vi, at dette godt kan lade sig gøre. Vi vil derfor fremover sprede kaliumformiat ved Fredensbro Sløjfen.

Som Jon Pape tidligere har skrevet til dig i et svar d. 19. januar 2017, har vi fået tilført midler, så vi kan bruge kaliumformiat på udvalgte strækninger. I den forbindelse har vi valgt at prioritere brugen af kaliumformiat i de områder, hvor der er et særligt behov for naturbeskyttelse. Vi har ikke tidligere benyttet kaliumformiat på de strækninger, du her henviser til. Skulle vi sprede kaliumformiat på strækninger, som eksempelvis Søgadesiden, hvor der i dag spredes salt, vil det betyde, at vi enten skal omprioriterer de strækninger, hvor vi i dag benytter kaliumformiat, eller også vil det medfører en merudgift for at omlægge fra salt til kaliumformiat. Derfor er forvaltningen afhængigt af, at der bliver bevilliget yderligere midler til omlægning af kaliumformiat. Samtidig er det værd at pointere, at selv om vi skulle begynde at benytte kaliumformiat frem for salt på Søgadestrækningen, har træerne ved søerne fortsat svære vækstbetingelser, grundet sygdomme og anlægsarbejde over tid der har påvirket rodnettet, hvilket en omlægning til kalilumformiat ikke vil kunne rette op på.

Endnu en gang tak for din henvendelse.

Med venlig hilsen

Vibeke Vedel
Centerchef
Center for Bydækkende Drift
Byens Drift
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen