12.11.17

Radikale

Radikale, ord og handling.

*******************************************************************************
Ord:
5 spørgsmål om bynaturen, op til kommunalvalg 2017. Besvaret af Tommy Petersen, Gruppeformand.

En indsats for vejtræerne
Byens vejtræer har ringe vækstvilkår. De svækkes af salt, der er ikke sat midler af til at føre tilstrækkelig opsyn eller pleje og ukoordineret anlægsarbejde forårsager alvorlige skader. Vi efterlyser en målrettet indsats for vejtræerne, hvad synes Radikale Kbh om sådan en plan?


Svar: Det bakker vi op om. Vi har tidligere forsøgt at få afsat midler til et indsatsteam, der tog rundt og holdt øje med anlægsarbejder, så de ikke skadede træerne. Vi ønsker desuden også at der saltes med kaliumformiat fremfor salt.

Trækort
I resten af verdens storbyer, kortlægger man vejtræerne, som et led i planlægningen af den grønne infrastruktur. I København mangler man derimod et samlet overblik, på tværs af forvaltningerne. Støtter Radikale Kbh, et trækort over København?


Svar: Ja, det støtter vi. Radikale initierede og fik vedtaget kommunens træpolitik i et forsøg på at beskytte byens træer fra at blive fældet uden politisk godkendelse. Næste skridt er at få et overblik over træerne, så vi kan holde endnu bedre øje.

Vejsalt vs. kaliumformiat
Vejsalt svækker vejtræerne alvorligt og slår dem i værste fald ihjel. Det skånsomme alternativ hedder kaliumformiat, og bruges på få, udvalgte steder i København. Vil Radikale Kbh bakke op om en udfasning af vejsalt, for at skåne vejtræerne og miljøet?


Svar: Ja, det vil vi.

Træer på privat grund
I modsætning til Frederiksbergs træpolitik, hvor ingen træer over 25 år må fældes uden kommunens tilladelse, beskytter Københavns nye træpolitik ikke træer på privat grund. Mener Radikale Kbh at der børe gøres mere, for at beskytte byens træer på privat grund? Hvis ja, hvad?


Svar: Vi forsøgte at få skrevet beskyttelse af træer på privat grund ind i træpolitiken, men kommunens jurister sagde, at kommunen ikke har hjemmel til det. 

Radikale Kbh’s bud
Københavns Kommune har netop vedtaget en træpolitik, med ordlyden: “Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København.” Har Radikale Kbh et bud på hvordan?


Svar: Her læner vi os op ad de trækyndige embedsmænd i Teknik- og Miljøforvaltningen samt Red Byens Træer :-)

*******************************************************************************
Handling:

Hvordan stemte Radikale i TMU, da det gjaldt? Eksempler fra sager, vi har fulgt.

Hillerødgade (24 august 2015). 
Der blev fremsat forslag om, at få udarbejdet alternative forslag, hvor træerne langs den nye cykelsti kunne bevares, indenfor den eksisterende bevilling:

FOR.

Klatreskoven på Carlsberg (30 maj 2016).
Dispensation til at fælde Klatreskoven:

IMOD.

Dispensation til at fælde 9 bevaringsværdige træer på Carlsberg (27 marts 2017):

IMOD.

Ændringsforslag til Træpolitik (2 maj 2016)
Et bevaringsværdigt træ må ikke fældes uden politisk godkendelse idet fagudvalget har
ansvaret for træerne.

FOR.

Ny periode fra januar 2018:

Dispensation til at fælde 7 bevaringsværdige træer på Carlsberg (5 februar 2018)

IMOD

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.