12.11.17

5 spørgsmål om bynaturen

De 5 spørgsmål om bynaturen, sendt til partierne op til kommunalvalget 2017. 

**************************************************************************

Kære (parti),

Træerne og byens natur er højt prioriteret af borgerne, og vi ønsker at sætte fokus på emnet op til kommunalvalget. København markedsfører sig som en grøn by, men det faktisk grønne, nemlig vores vejtræer og bynatur, har trange kår.

Vi er borgerbevægelsen Red Byens Træer, Danmarks Naturfredningsforening Kbh og Miljøpunkt Nørrebro.

For at få et overblik over, hvor de forskellige partier står, har vi fem spørgsmål, som vi gerne vil have svar på. Svarene vil blive publiceret og delt på de sociale medier.

En indsats for vejtræerne
Byens vejtræer har ringe vækstvilkår. De svækkes af salt, der er ikke sat midler af til at føre tilstrækkelig opsyn eller pleje og ukoordineret anlægsarbejde forårsager alvorlige skader. Vi efterlyser en målrettet indsats for vejtræerne, hvad synes (partiet) om sådan en plan?

Trækort
I resten af verdens storbyer, kortlægger man vejtræerne, som et led i planlægningen af den grønne infrastruktur. I København mangler man derimod et samlet overblik, på tværs af forvaltningerne. Støtter (partiet), et trækort over København?

Vejsalt vs. kaliumformiat
Vejsalt svækker vejtræerne alvorligt og slår dem i værste fald ihjel. Det skånsomme alternativ hedder kaliumformiat, og bruges på få, udvalgte steder i København. Vil (partiet) bakke op om en udfasning af vejsalt, for at skåne vejtræerne og miljøet?

Træer på privat grund
I modsætning til Frederiksbergs træpolitik, hvor ingen træer over 25 år må fældes uden kommunens tilladelse, beskytter Københavns nye træpolitik ikke træer på privat grund. Mener (partiet) at der børe gøres mere, for at beskytte byens træer på privat grund? Hvis ja, hvad?

(Partiets) bud
Københavns Kommune har netop vedtaget en træpolitik, med ordlyden: “Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København.” Har (partiet) et bud på hvordan?

Vi glæder os til at høre hvor (partiet) står, i beskyttelsen og bevarelsen af byens træer og natur, senest 1. november.

med venlig hilsen
Red Byens Træer, Danmarks Naturfredningsforening Kbh og Miljøpunkt Nørrebro

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.