30.12.13

Livet uden træer

Svenske Vi-skogen  har lavet et kampagne mod afskovning ved Victoriasøen i Afrika. For at illustrere hvor fattigt livet ville være uden træer, har de lavet en visualisering af scenariet i deres egne byer. Minder det om noget vi kender?
 

24.12.13

En lille julehilsen

En lille julehilsen fra Jagtvej, hvor klaveret virkelig spiller. Når noget er i vejen for et træ, fjerner man forhindringen. Ikke omvendt.


Rigtig god jul!
 

18.12.13

Post fra to af jer

Nej! Nu tager de endnu et, på hjørnet af Sjællandsgade og Tagensvej. Post fra to af jer:

Anders Andersen
De er netop NU ved at fælde endnu et stort lindetræ, på hjørnet af Sjælandsgade og tagensvej, har jeg lig fået oplyst af Rune fra, Danmarks Naturfredningsforening København. Der er virklig pres på parker og grønne områder i Kbh! pga. den store grundværdi (nybyggeri) Da træerne ikke er beskytte af en trælov som i mange andre byer som fx. Berlin, her kan man bare fælde løs! For mange "skrivbords-paver" er træer bare nogle pinde der stikker op af jorden... Folkes, vågn nu op for fanden!

Helen Dworak
Iflg mail fra Tina Windahl Halle, projektleder færdsel til min mand, skal der fældes endnu et træ ud mod Tagensvej. At dømme ud fra det arbejde, der netop nu pågår kunne det tyde på, at det er det store smukke træ på hjørnet af Sjællandsgade/ Tagensvej! Tillykke til de ansvarlige for byforgrimmelsen!!!

ØV! (og tak for opråb!)

17.12.13

En lille video om modertræer

Træer er nogle forunderlige nogen. Og det tyder på at de er forbundne med hinanden, at de ældste træer ligefrem er med til at beskytte de yngre, åh. Se den lille video, hvis du trænger til at blive varm om hjertet.

12.12.13

Massakren i Lorry

Aftenens indslag i Lorry nyhederne afslører ikke ligefrem at Mogens er biolog og har afdækket hver en milimeter af De Gamles By, og nummereret hvert træ og plante. Eller at Rune, som trækyndig og formand for Danmarks Naturfredningsforening København, ved en masse om den problematik og hensynsløse prioritering vi står overfor. Og så er der Red Byens Træer, en gruppe borgere der ser sig nødsaget til at tage sagen i egen hånd, og opklare et så massivt og unødvendigt overgreb på vores by. Det må vi finde en anden måde at få kommunikeret ud, på.

Jeg undrer mig over hvordan kommunen slipper afsted med den uhyrlige påstand, at de fem store lindetræer udgjorde en fare for trafiksikkerheden? En usandhed, for at sige det mildt. Hvorfor bliver der ikke boret i det?

Vi er lige nu i en kamp for de sidste grønne områder i København. Når de arealer som de store træer står på først bliver inddraget til andet formål, får vi dem aldrig tilbage igen. Det er en utrolig vigtig kamp vi har gang i lige nu, og vi har ikke råd til at give op!


11.12.13

Biler over træer

Så har vi fundet svar på de meningsløse fældninger ved Tagensvej. Parkforvalteren var ude og inspicere de fældede træer på Tagensvej, og kunne oplyse at det var lindetræer fra 1933. Gamle kæmper der i firs år har udgjort et værn mod den ottesporede motorvej.

Det er slemt, men det bliver værre: den siddende teknik og miljøforvaltning, ledet af Ayfer Baykal, er i færd med at gennemføre projekt “Bedre Bus”, der løber fra Ryvangen St. til Nørreport St. Og det kommer til at koste os 131 træer! Mange af dem ligger direkte ud til motorvej, hvor man altså har valgt *ikke* at inddrage asfalt, og genere bilismen, men at gøre indhug i vores rekreative områder. Planen er selvfølgelig at busserne skal have bedre fremkommelighed, og der skal være bedre plads på de nye og større perroner. Den tager vi så fra træerne. Fra borgerne.

Et af de groteske eksempler på prioriteringen i det her, finder man i Amorparken ved Rigshospitalet, hvor man inddrager et fortorv (igen: ud til en motorvej), og skubber cyklister og fodgængere ind i en fredet park, som man asfalterer (!). Fredet betyder ingenting, så længe der frit gives dispensation.

I detektivarbejdet er jeg stødt på et skræmmende fænomen: flere af de trækyndige og -ansvarlige vidste slet ikke hvad fældningen gik ud på. Da jeg endelig fandt frem til en, der gjorde, fik jeg beskeden: “jeg er ked af at sige det, men vi kan ikke gøre noget, det er politisk besluttet.”

Her er hvad man prioriterede: at inddrage et skrøbeligt værn mod en motorvej, som åbenbart er urørlig. Bemærk hvor lidt plads der i det offentlige rum er afsat til rekreative områder, fodgængere og cyklister. Et rystende overblik.Her er vi på Tagensvej, man hæfter sig ved de smalle fortorve og den mikroskopiske plads træerne optager (optog), sammenlignet med noget der ligner seks-otte spor til biler.Politikerne repræsenterer os. Det kan ikke siges nok. Det er ikke i borgernes interesse at give endnu mere af vores offentlige rum til biler. Hvilket reelt er hvad der sker, når man flytter busserne længere ind i vores landskab. Det er ikke i vores interesse at miste flere træer. Stormene har gjort og forventes fortsat at gøre massive indhug i den resterende bestand, vi er på bristepunktet nu. Vi skal råbe højt, og markere at grænsen er nået. Det er vigtigt.

Her er hvad vi mistede i denne uge, igen fra google streetview. Hvor man som bekendt må lede efter byens træer.Næste indgreb bliver på Nørre Alle. Alle de unge lindetræer fra 1990‘erne skulle oprindeligt have været fældede, i forbindelse med projektet, men de bliver nu flyttet og sat i depot indtil næste efterår, hvor de bliver genplantede. Det er måske det, vi opnåede da vi lavede larm og startede den her gruppe, under den meningsløse massakre på Dag Hammarskjölds Alle: at kommunen endelig prøver at flytte træer.

Det er ikke lykkedes at komme igennem til Vibeke Jørgensen projektlederen på Bedre Bus, og Center for Park og Natur har forgæves rykket efter en oversigt over de berørte (fældningstruede) træer. Så snart vi ved, hvilke træer der er på listen, melder vi ud. Hvis nogen derude ved noget, så sig endelig til. Vi er sammen om det her, og det er vores træer!

********

Projektet.
Hvis du vil læse mere om projektet, ligger der et link på Østerbro Lokaludvalgs side, til en tung pdf fil. Her er et par af de ting, der er meget relevante for os:


"Det vil desuden være nødvendigt at nedlægge et-to af de bevaringsværdige træer i udkanten af Amorparken, for at etablere... fortorv og cykelsti." Det er det, Danmarks Naturfredningsforening kalder salami metoden. Herunder: fredningsgrænsen overskrides/inddrages.

Der "nedlægges" (vi kalder det skamfældes, men okay) 46 træer, og genplantes 20...


Og endelig regnestykket. Et træ er et træ, så det går vist lige op.


Eller hvad?

*********************

OPDATERING:

Den plan vi kan se her, har de afveget fra. I stedet for at fælde 131 og genplante 161 som vi ser i skemaet ovenfor, fælder de 190 og genplanter kun 40. Altså en forskel på 121 træer. Der bliver taget andre og flere træer end dem der blev ansøgt om, og godkendt. Danmarks Naturfredningsforening København har skrevet en pressemeddelelse om det her, hvor de siger ligeud at høringsprocessen og borgerne er til grin: link.


9.12.13

Nattefældninger i De Gamles By

Lige nu foregår der vanvittige ting i De Gamles By. Heidi Damgaard har lagt billeder op med teksten: “Massakre på Tagensvej mod De Gamles By”. På facebook gruppen Bevar de grønne arealer i De Gamles By, har man også fotodokumenteret ødelæggelserne. Danmarks Naturfredningsforening København er også på bar bund i den her sag, men har flere træer på grunden de ønsker at udnævne til Evighedstræer, det tætteste vi kommer en form for beskyttelse.

Fældningerne er åbenbart foregået i nattens mulm og mørke, hvilket gør det endnu mere suspekt. Vi skal have opklaret hvad der foregår på grunden, og have stoppet ødelæggelserne. Så hurtigt som muligt. Skriv, hvis du ved noget om hvad der foregår


Opdatering: der er foretaget fældninger flere steder i De Gamles By. Der er også fældet træer på det andet hjørne af Frederik Bajers plads, i parken ved Rigshospitalet. Det forlyder at en af dem, er for at gøre plads til et busstoppested, på en ny rute. Er det for meget at bede om, at man tænker store levedygtige træer ind i designet? Vi mener nej! 

Fotos: Heidi Damgaard.  

22.11.13

Flere gode nyheder

Det er som om, at vi står lidt stærkere for hver dag. Vores gruppe vokser støt, vi har fået positive tilkendegivelser fra politikerne og som den seneste udvikling har Red Byens Træer indgået et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, København.

Hvordan kan vi hjælpe hinanden? DN drives for en stor del af frivillige ildsjæle. De bliver hørt i mange af de sager, vi som borgere først opdager når det er forsent (med mindre det er lykkes dem at afværge katastrofen, selvfølgelig). De blev for eksempel hørt ved haveprojektet på Statens Museum for Kunst, men deres anbefalinger blev ikke taget til efterretning.

Og her kan jeg ikke lade være med at tænke: bare vi havde vidst det. Bare vi havde haft muligheden for at råbe så højt i kor, som jeg ved at vi kan. For jeg har stadig tilgode at møde en Københavner, der ikke græder over det uerstattelige tab.

Sager af den slags sidder de med i hundredevis: ansøgninger om dispensation til at fælde og regere i fredede områder. DN ligger inde med alle informationerne om truede træer, men har ikke kapacitet til at redde alt. Da jeg så dem i arbejde, blev jeg overvældet af både taknemmelighed og borgerskam. De kæmper så hårdt for os, og de har brug for vores hjælp. Borgere, der står sammen om en sag, er nemlig et stærkt redskab.

DN går også ind for at kommunen indfører en træpolitik, og vi er enige om at der skal kigges på et alternativ til saltning. De mileskridt vi har taget sammen i den her gruppe, er beviset på at naturen er vigtig for os, og at når vi står sammen, så kan vi alt.

Og nu skal vi redde nogle træer.


Links:

20.11.13

Hurra for byens træer

Det er meget svært at få armene ned efter kommunalvalget i København. Red Byens Træer ønsker Morten Kabell hjerteligt tillykke med posten som vores nye Teknik- og Miljøborgmester. Det er ufatteligt godt nyt for træerne, at vi får en mand på Rådhuset, der forstår situationens alvor. Hurra for København og byens træer!

Og så krydser vi selvfølgelig stadig fingre for, at Erik Willumsgaard bliver valgt ind. Træerne har brug for al den hjælp, de kan få.

Knit bombing in Copenhagen

18.11.13

En Socialdemokrat for træerne

Vi har fået en hilsen fra Erik Willumsgaard, der stiller op for Socialdemokraterne i København. Han kan også godt lide træer:

(han skriver)

Vi bliver nødt til at indføre en decideret træpolitik i Københavns Kommune:

Der fældes i et meget stort omfang. Når en bygherre bygger på kommunal grund, er han foreksempel ikke forpligtet til at bevare gamle træer, blot “opfordret”. Fælder han dem alligevel, går det kommunale regnestykke op, blot han planter et nyt. Og det er ikke godt nok.

København mister alt for mange gamle træer, og med det, en løvmasse og en biodiversitet, der ikke bare lader sig erstatte med en genplantnings indsats. Unge træer i byrummet, har en forventet levetid på ca. 7 år. Deres vækstbetingelser er ikke gode nok, med asfalt, jordbund, plads og ikke mindst slår vejsalt dem langsomt ihjel. Nyplantede træer er ikke det samme som vores store, stærke gamle træer, og vi kæmper for at bevare dem vi har tilbage. Vi må have en klar politik på dette felt. En træplan. Byens træer bør kortlægges og fældning af raske, gamle træer burde ikke kunne ske uden særlig tilladelse.

En anden af de ting man skal arbejde på, er et alternativ til vejsaltning. En synder der på landsplan alene i 2010 kostede os en fjerdedel af alle vejtræer. Der skal kigges på et alternativ til saltning, som man bruger det i ex. Berlin og Stockholm.

***
Vi sætter krydser og krydser fingre, og håber at der kommer fokus på træerne fra nu af.

 

15.11.13

En glædelig opdatering

En glædelig opdatering: efter onsdagens kedelige valgmødeoplevelse, tog Morten Kabell fra Enhedslisten kontakt, og tilbød at svare på de spørgsmål vi måtte have. Jeg efterlyste på gruppens vegne blandt andet en træpolitik, et oversigtskort over træer, og beskyttelse af de gamle, raske træer. Og pointerede det urimelige i at kalde et træ for et træ, når man erstatter kæmper med kviste. Ikke mindst i lyset af nyplantede bytræers elendige overlevelsebetingelser. Og så påpegede jeg det akutte behov for at finde et alternativ til vejsalt, der er på hastig vej til at tage livet af alle vores vejtræer.

Her er et uddrag af Morten Kabell’s gode og uddybende svar, gengivet med tilladelse:

Vi er ikke uenige. Det ER et stort problem med de gamle træer i byen. Der er meget få sanktioner over for entreprenører, som “kommer” til at fælde gamle træer ved et uheld. For Lars Weiss havde faktisk ret i, at det politiske udvalg vedtager rigtigt mange planer, hvori vi slår fast, at de gamle træer ikke må fældes. Så der er faktisk retningslinjer og regler - men for få sanktioner ved overtrædelse. Og en 1:1-erstatning er ikke nok; det kan jeg godt se.

Jeg har kritiseret teknik- og miljøforvaltningen i denne valgperiode for, at den ikke følger op på det, udvalget vedtager. Dét er en af de ting, jeg vil ændre i de kommende fire år. Træerne er et af de områder, hvor reglerne skal følges op på.

Ét af jeres ønsker er faktisk allerede opfyldt, delvist. Der er nemlig foretaget en kortlægning af træerne på gaderne. Tjek http://kbhkort.kk.dk/ og vælg Grønne Område og Gadetræer, så kan jeg fx se, at der stort set kun er kejserlind her, hvor jeg bor. Det er jo ikke særlig mangfoldigt. Men der mangler en registrering af andre træer i parker, langs voldene og så videre. Det vil jeg gerne se på, om jeg kan få flertal for i den kommende borgerrepræsentation.

Udover dét, så skal vi have flere træer i byen. Borgerrepræsentationen har, også med Enhedslistens stemmer, vedtaget at plante 100.000 træer mere end i dag. Det skal være en blanding af mange forskellige sorter og arter, så den ensretning af træerne, som skete tidligere, kan ændres. Det betyder for mig også frugttræer af alle arter. OK, det bliver lidt mere bøvlet at rydde op efter, når frugterne modner, men jeg kunne godt tænke mig, at byens børn ikke bare tror, at æbler, pærer, blommer og så videre er noget, der bare kommer fra supermarkedet, men at de kan se, at de faktisk gror på træerne.

Den korte levetid skal vi gøre noget ved. Dybere huller, de kan gro i; bredere plantehuller, så rødderne får en chance - fx. Det betyder nok færre p-pladser til bilerne, men så er der jo slået to fluer med ét smæk.

Om vejsaltet: Enig! Jeg vil bede teknik- og miljøforvaltningen om et bud på, hvad vi kan gøre i København for at erstatte saltet. Det bliver ikke i denne vinter, for der er saltet vist allerede købt. Men forhåbentlig i 2014-15-vinteren?

Skriv endelig igen. Jeg håber, at jeg har svaret lidt bedre på dine spørgsmål og forventninger. Og ellers må du tage mig i skole - det er ikke viljen, jeg mangler.

Med venlig hilsen

Morten


*****
Det er stærkt opmuntrende at se en politiker tage situationen alvorligt. Og dejligt at der er taget spadestik til en kortlægning over byens træer. Det bliver rigtig godt når alle træer en dag bliver ført til protokols. Og visionen om 100.000 nye træer er god, men vi hører også fra flere at der ikke er budgetteret med den. Så alle de her gode intentioner og drømme skal vi holde dem op på. Vi holder aldrig op med at kæmpe for vores bytræer.

13.11.13

Nul sex

Til aftenens valgmøde, der i virkeligheden viste sig at være et orienteringsmøde om Ladegårdsåen, præsenterede jeg vores bekymring, og spurgte hvem vi skulle stemme på, for at få en træpolitik. Panelet kiggede væk, kun en påtog sig at svare, og det udenom.

Socialdemokrat Lars Weiss rejste sig op og afviste vores bekymring blankt: “Kommunen er skam meget striks med at plante nye træer, når der fældes gamle.” Jamen, nye træer overlever jo ikke, vi er interesserede i en målrettet indsats der går ud på at værne om de eksisterende træer. “Vi planter nye træer, og det går godt”. Slut. Næste. De forstår simpelthen ikke at vi har et problem, og deres virke går åbenlyst ikke ud på at lytte, men at vinde.

En fremmødt miljøforkæmper citerede en politiker for at sige “der er ikke sex i naturen”. Forstået på den måde at det ikke trækker stemmer, det interesserer simpelthen ikke folk, og dermed er det ikke politisk prioriteret. Også her mener jeg at de tager fejl. Salen var pakket med fremmødte borgere, med naturen på sinde. Men efter i aften står det klart: vi skal ikke regne med hjælp fra politisk side.

Netop derfor er der brug for at vi som borgere tager ansvar, står sammen og råber op. Om vi så skal kæmpe for træerne stykvis, så sender vi et klart signal om at det rager os. Vi skal vokse som gruppe, fortsat indrapportere når træer er truede, og kæmpe med næb og kløer for at bevare vores resterende bytræer. 

 

11.11.13

Hvem skal man stemme på for at få en træpolitik?

Dagens gode spørgsmål: Hvem skal man stemme på, for at få sat fokus på byens træer? Danmarks Naturfredningsforening i København, og Nørrebro Miljøpunkt inviterer til valgmøde nu på onsdag d. 13 november 17-19 i Korsgadehallen på Nørrebro. Red Byens Træer har tænkt sig at spørge de fremmødte politikere, den siddende og måske den kommende Teknik og Miljøborgmester, om de er villige til at lave en træpolitik.

Vi tager Frederiksbergs med, og giver dem et par ideer til hvad sådan en går ud på. Ordet “grøn” bruges lidt for bredt, og det går ud over træerne. Fokus er på energibesparelser og klimatiltag, men noget så basalt som vores træer er totalt overset. Indsatsen er ikke gjort med at sætte penge af til nye træer, vi ved jo at deres overlevelsesbetingelser er umulige. Vi beder om at man sætter fokus på dem vi har tilbage. De ryger med skræmmende hast, og lige nu går vi en sæson i møde, hvor man uden hensyn til træer og natur, salter alt ihjel.

Alle er velkomne til mødet. Er der noget vil skal huske at spørge om, så sig endelig til. Eller mød op og vis vores politikere, at vi mener det alvorligt.
 
 
 

10.11.13

Alarm på Frederikssundsvej 257!

Så er to store bevaringsværdige Københavnertræer i farezonen igen, pga. kommunalt byggeri. På Frederikssundsvej 257 vil man rive en bygning ned, og lave en såkaldt randbebyggelse, der går helt ud til gaden.

Er der nogen naboer på linien? Nogen, der kender nogen der kender de gamle træer, og vil kæmpe for at de bliver respekterede og bevaret? Så længe træerne står, er det ikke forsent at redde dem!

Tak til Gabriela Spulirova for at råbe alarm!

3.11.13

Et øjebliks stilhed

Ak, stormen som efterfølgende blev opgraderet til en orkan, var brutal ved vores bytræer. Det sidste tal jeg læste var på 400 væltede træer. Fem af vores flyttede kirsebærtræer i De Gamles By klarede det ikke. Desto mere grund til at værne om dem, vi har tilbage.

På Grønningen mindes Verdens Skove vores faldne venner med maner.


In memory of our lost friends

23.10.13

Sådan skal de se ud!

Aldrig har Ørstedsparken været smukkere, end lige nu. Jeg ved ikke med jer, men jeg havde helt glemt hvordan store, raske og glade bytræer ser ud. De går lige i hjertekulen!

Uden salt, og med god plads til rødderne.  Først nu står det klart, hvor hårdt ramte vores bytræer er, på den anden side af hegnet. 
 

22.10.13

En optur fra Fie

Er der nogen der har brug for en lille optur, derude? Der lå en glad besked fra Fie i postkassen:

Hej.

Jeg ved ikke helt hvilket ben jeg skal stå på. Har mest lyst til at hoppe op og ned af stolthed og glæde. I dag er der blevet plantet 12 paradisæbletræer på min gade. Vi har været to, der i et halvt år, har knoklet for at det kunne lade sig gøre, og i dag kom de endelig i jorden. Jeg har også glædet mig til at skrive det til jer. Måske som et lille plaster på såret, over alle dem der er blevet fældet hist og her.

KH Fie

Godt kæmpet, Fie. Tak for optur, og tillykke med dine fine paradisæbletræer!


7.10.13

En sidste tur igennem haven

Det er ikke for sjov, når jeg siger at den bedste måde at se Københavner træer på, er at klikke sig gennem en tur Google Streetview. Her bliver det tydeligt hvor meget vi har mistet alene siden 2010. Inspireret af Dan Turell og hans sidste tur igennem byen, har jeg lavet os et billedalbum fra den smukke, hedengangne museumshave på Statens Museum for Kunst.

Google var forbi ad flere omgange, og til alt held fangede de byens mest imponerende syrenbusk i fuldt flor. Billedkvaliteten må vi leve med. God tur. 

Hvis man selv vil tage turen helt privat, er der et link her til Google Streetview, vent et øjeblik på at den loader, og så hopper den til street view og den rigtige vinkel. 


26.9.13

Skammens dag

København har i dag mistet et stykke uerstatteligt natur: hele forhaven til Statens Museum for Kunst er væk. De smukke, tunge syrener og alle de gamle træer er revet op med rode, og pladsen er forvandlet til en flået græsplæne. Hvorfor? Fordi man vil anlægge en ny “museumshave”, med vandspejl og græs. Med udsigt til et stærkt befærdet kryds og en motorvej, der tæller 8 spor. Igen har man ladet en arkitekt slippe afsted med et uvirkeligt scenarie. En fantasi om én bil og én cykel. Uagtet at haven ligger ud til et af byens mest trafikerede kryds. 

Hvordan kan der på nogen måde gives tilladelse til det? Og hvorfor hørte vi først om det, når det er forsent? Hvorfor kæmpede ingen for det historiske stykke Københavner natur? København burde indføre totalt fælde-stop, og påtænker man at fælde store, uerstattelige og sunde bytræer, burde der, som på Frederiksberg, ansøges om dispensation. Lige nu sidder man tilbage med en følelse af, at ingen tager vare på træerne i den her by.

Det sidste træ.Det sidste træ var en kæmpe, ligesom alle de andre. Se den lille mand i nederste højre hjørne, for at få en idé om hvor store og fantastiske de træer var.


Sunde og raske træer.

De gamle træer lige på den anden siden af der-var-engang-en-have. En påmindelse om hvad vi lige har mistet. Det er en skammens dag for København. 
 

20.9.13

Dette budget indeholder ikke træ

Vores borgmester er på twitter, og det er Red Byens Træer også. Vi spurgte ham om der var gjort plads til byens træer i det netop aftalte budget14. Svaret var: "Vi har afsat 48 mio kr. til Harrestrup Å-projektet. Det giver et stort løft til naturen ved Vanløse og Valby".

Hvorfor får man en fornemmelse af at træerne slet ikke har været i fokus? Specifikt vores træer i byen lider hårdt. Der er ikke råd til at genplante i det tempo man fælder, vi salter stadig vores træer ihjel og der er ikke taget stilling til en egentlig træpolitik.

Vi har lang vej igen, men vi giver ikke op!
 
 
 
 
 

16.9.13

En beskytter fra Dametræets fortid, melder alarm

Vi nytter noget! Jeg har lige haft en god samtale med landskabsarkitekten for det eksisterende Sølund. “Straks jeg slog op i Politikens Lørdagsliv, kunne jeg kende træet fra dengang”, sagde han. Og han var meget forfærdet over at vedbenden havde fået lov at nå så højt. Det er til decideret fare for træet på nuværende tidspunkt, og skal hurtigst muligt fjernes, før det omslutter og kvæler det gamle træ. Dengang de byggede Sølund sidst i 1970erne, lå der klare ordrer fra den daværende stadsarkitekt: den gamle Gingko skulle bevares, og hvis den ikke overlevede byggeriet, var det fyringsgrund. Det var selvfølgelig sagt med et glimt i øjet, men illustrerede hvordan alle stod sammen om at bevare det historiske træ.

"Vi brugte mange kræfter på at holde kranerne ude af kronen, og passe på at det ikke kom til skade." "Hvis man skal bygge på grunden igen, må det stadig kunne bevares, så den store indsats vi gjorde dengang, ikke skal være forgæves." Vi er ubestridt enige.

Nu tager den tidligere landskabsarkitekt kontakt til John Pape, leder af Center for Park og Natur, for at høre hvad de vil gøre med den truende vedbend. Opdateringer på udviklingen følger naturligvis her.

14.9.13

Godt nyt og en byge løvkærlighed fra Politiken

Vores Dametræ, Gingkoen ved plejehjemmet Sølund har i dag fået føste parket i Politikens tillæg Lørdagsliv. Annemette Grundtvig sætter et fint fokus på byens træer og hvad de betyder for os: “Når man bor i en by med alt hvad den indeholder af trafik, støj, glas, stål, sten, beton og kunstigt lys er træer måske det mest iøjnefaldende eksempel på, at naturen er omkring os alligevel. “ Man lunes langt ind i sit træelskende hjerte!

Og der er flere gode nyheder: I stedet for at rive et velfungerende byggeri ned næste år, og destruere en oase, har kommunen indset det fornuftige i at tænke sig om en ekstra gang, og i mellemtiden leje de tomme lejligheder ud. Det giver os indtil videre tre år til at kæmpe for Dametræet og de hundrede andre træer og buske på grunden.

Løvkærlighed i stride strømme, til alle.


4.9.13

Opdatering på Willemoesgade træerne

En opdatering fra Bjørn Westerbeek Dahl, på træerne i Willemoesgade på Østerbro:

***
I juni kom jeg med en meddelelser om, at to træer i Willemoesgade var fældet, og - hvad værre var - at de ikke ville blive genplantet, så nye træer kunne indgå i den allébeplantning, som gaden er kendt for. I stedet var stedet, hvor træerne stod, blevet asfalteret over og indrettet til parkering.

Siden har der været arbejet hårdt på at få de to træer - ud for nr. 55 og 61 tilbage: Der har været afholdt et møde med Center for Park og Natur og en andelsboligforening har skrevet til borgmesteren. Alle sejl har således været sat til, og i det har vi så fået den glædelige meddelelse, at de to træer vil blive genplantet, når plantningssæsonen begynder igen til efteråret.

Det gode budskab er dog krydret med oplysningen om, at andre og lignende genplantninger har måttet udskydes som følge af mangel på penge, og undervejs har vi fået fornemmelsen af, at Center for Park og Natur er underlagt Center for Trafik og Center for Parkering, forstået på den måde, at Center for Park og Natur hver gang skal argumentere for genplantning - og at argumenterne skal sættes op mod trafikale og parkeringsmæssige hensyn.
Så meget for et "grønt København"! Som borgere og gruppe bør vi kræve, at der lægges midler til ordene om den grønne by, og at træer prioriteres højere end parkering og trafik, når der er tale om genplantninger!

Bjørn Westerbeek Dahl

***

Når en parkeringsplads nedlægges i København siger loven at den skal genoprettes et andet sted. Hvorfor gør det samme ikke sig gældende for træer?

Det skal vi have rettet op på. Tak for opdatering, Bjørn.

21.8.13

Hvordan spiser man en elefant?

Hvordan spiser man en elefant? En bid ad gangen. Det er lidt det samme med byens træer, opgaven kan virke uoverskuelig, men med alt det træerne giver os hver dag, har vi pligt til at prøve. Vi slås stadig for at bevare Dametræet, det 150 år gamle Gingko huntræ på Sølundgrunden. Det og de hundrede andre træer, buske og planter, der står til at blive revet op med rode.

På Superkilen på Nørrebro, er alle træerne enten døende eller fældede. Jeg skrev til Nørrebros afdeling for Park og Natur, for at høre hvorfor. Djævlen hedder (dårligt design og) salt, og her skal vi virkelig sætte hårdt ind, hvis vi vil bevare vores bytræer. Nedenfor er svaret fra parkforvalteren fra Nørrebro og Østerbro, Henriette Lunn Vonsbæk (gengivet med tilladelse).

*****

Kære Sandra

Min kollega Thomas har videresendt et spørgsmål fra dig vedrørende træerne i Superkilen på Nørrebro.

Allerførst vil jeg dog lige rose jeres initiativ - det er rigtigt godt at I interesserer jer for byens træer og er med til at passe på dem. Jo flere der har ejerskab til byens træer, jo bedre, så tak for det.

Jeg ved ikke, hvor meget du kender til historikken ude i Superkilen, men de fældede træer, som du kan se resterne af på den Røde Plads var gået ud.

Vi har en formodning om, at det skyldes at pladsen er blevet saltet i vinterperioderne og at saltvandet så løb ned til træerne, det kan de ikke holde til. Pladsen skulle egentlig ikke saltes, men fordi belægningen var glat, blev vi nødt til det. Problemet er, at en del af træerne står i samme højde med belægningen og at der ikke er nogen kantsten der hindrer saltvandet i at løbe ned i plantehullet. Regnvandet resten af året løbet også henover plantehullerne, og flere af træerne på denne del af den røde plads har sandsynligvis fået for meget vand og er gået ud på grund af "drukning" (iltmangel omkring rødderne). En skønsmand, der har set på forholdene på pladsen, kunne bekræfte at det er en kombination af saltvand og drukning, der er skyld i de udgåede træer.
Træer er jo skovvæsner, og at plante dem i vores urbane byrum kan give nogle store udfordringer. Det er ikke kommunen der har stået for plejen af træerne men der i mod den eksterne entreprenør, der har plantet træerne.

Når de bliver gentilplantet (i 2014) vil vi gøre hvad vi kan for at sikre, at eventuelt saltvand samt regnvand fra hele pladsen ikke kan trænge ned til træerne mere (fx ved at forhøje bedene med kantsten ligesom omkring træerne der står ved p-pladsen tæt ved Mimersgade).

Generelt har det været en tør forsommer, og det kan ses på vores træer mange steder i byen. Enkelte træer (især lærketræerne) i den grønne del af Superkilen hen mod Tagensvej bærer præg af dette. I Superkilen skal en del træer skiftes, disse træer er endnu ikke overgået til kommunens drift, men vil blive skiftet inden vi overtager dem.

Du skal ikke være bekymret for, om der kan trænge vand ned til træerne, den belægning du kan se udenom er et materiale der hedder arboresin og det er helt vandgennemtrængeligt.

Heldigvis er der også en masse flotte træer i Superkilen, blandt andet er de store Cedertræer (tæt på Midgårdsgade) efter min mening ret imponerende. På sigt skal Superkilen gerne fremstå med et antal pæne træer, der kan klare sig i det urbane rum, og det arbejder vi på.

*****

Vi vender stærkt tilbage med mere om saltning. Snart er der kommunalvalg, og her er det vigtigt at gøre det klart for Teknik og Miljøborgmesteren, om det bliver den siddene eller en ny, at der skal strammes gevaldigt op.


4.6.13

Østerbro alarm på Willemoesgade

Ny alarm løbet ind. Bjørn Westerbeek Dahl fortæller: da Willemoesgade på Østerbro blev etableret med træer, var der 75. Sidste år på denne tid var der 39. Og nu er kommunen i færd med at bringe dem ned på 14. 14! Asfalt i hullerne. Hvad sker der?

Bjørn Westerbeek Dahl:
Nu er turen så kommet til træerne i Willemoesgades nordlige side: Her stod indtil efterået 39 træer, men 6 blev fældet, angiveligt som følge af dårlige vækstbetingelser forårsaget af placering i nogle meget små bede elller ”kummer”, så det var ret beset forventeligt.

Desværre vil Center for Park og Natur ikke genplante træerne, da man heller vil plante ét levedygtigt træ i stedet for to med dårlige vækstbetingelser, så i stedet for at give nye træer bedre betingelser, er de huller, hvor de gamle træer stod, blevet asfalteret over. Det giver jo mere plads til parkering, og det er der jo også nogen, der synes er godt.

Foruden de fællede træer er der seks træer, der står i tilsvarende små kummer, og tretten træer, der står i fortovsareal (knaster) med ligeså lidt jord omkring sig. Summa summarum er så, at ialt 25 træer enten er forsvundet eller snarest må forudses at forsvinde. I sommeren 2012 var der 39 træer i trærækken, og der vil således være 14 – fjorten – tilbage, når Center for Park og Natur har været ude ved saven!

Da gaden blev etableret med træer var der til almindelig historisk oplysning 75 træer på pågældende strækning! Ja, femoghalvfjerds! Der arbejdes lokalt med sagen, da Center for Park og Natur vil blive opfordret til snarest at sikre de tilbageværende træers overlevelse!

Bjørn Westerbeek Dahl
Willemoesgade 61.4.th.
2100 København Ø

2.6.13

En kærlig hilsen

En gruppe diverse borgere samlede sig i Istanbul. Der skulle fjernes en park til fordel for et indkøbscenter, og træerne skulle fældes først, så forsamlingen satte telt op, og overnattede for at forhindre nedrivningsarbejdet morgenen efter.

De skete for fire dage siden. Nu ved hele verden hvad der sker i Tyrkiets hovedstad. Og nu handler det ikke længere om at bevare nogle træer.

Det tyrkiske folk i Istanbul, resten af Tyrkiet, og Danmark har nærværende gruppes respekt og støtte.  


(postet af Jennie) 

30.5.13

Træpolitik

En af vores mærkesager er, at Københavns Kommune skal lave en træpolitik. Det er uforståeligt at vi ikke har en, især da København er udråbt til Europas Grønne Hovedstad 2014. På Frederiksberg giver man os baghjul, med en træpolitik, der blandt andet forbyder fældning af træer der er ældre end 25 år, private som offentlige, uden særtilladelse. Stærkt! Her er ordlyden (taget fra kommuneplanen 2010):

Træer
• Træer, der er over 25 år gamle, må på såvel offentligt som privat areal ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
• Værdifulde privatejede træer og beplantningsstrukturer skal beskyttes gennem bevaringsbestemmelser i lokalplaner.
• Ved etablering af parkeringskældre skal det sikres, at friarealer
på terræn over parkeringskældrene kan beplantes med træer.

Grønne forhaver
• I villaområder skal præget af villakvarter med forhaver og beplantning mv. bibeholdes, ligesom hegningen skal indpasses i villakvarteret og fortrinsvis være levende hegn. Dette gælder især ved indretning af institutioner og erhvervsvirksomheder i villaområder.
• I etageboligområder, hvor der er grønne forarealer, skal disse bevares med grøn karakter.
• Inventar til affaldshåndtering skal, hvis dette placeres i forhaver eller på grønne forarealer, gives en udformning og placeres, så det grønne præg fastholdes.   

Og så kan man, med inspiration fra Berlin, gå ind på et kort og se en oversigt over alle byens træer (se under "veje og trafik"). Alle de private træer er ikke komplet optegnede endnu, men det er et stormskridt i den rigtige retning. Kom så København!

24.5.13

Må ikke fjernes

Den lille skov der omkranser det nedrivningstruede plejehjem Sølund er en oase i byen. Den frodige grund gemmer på en biodiversitet og hele økosystemer, med frugttræer, buske, urtebede, blomster, insekter og fugle, og ikke mindst de uerstattelige store, smukke træer. Kronjuvelen er selvfølgelig Dametræet, den sjældne Gingko Biloba.

Til dem der ikke kender grunden, er der en lille serie billeder her (link), man kan fryde sit øje på.  Henover sommeren, og så længe skoven står, vil jeg fotografere løs. København har ikke råd til at miste det her. Det er så åbenlyst ikke hverken et grønt forslag, eller i borgernes interesse.Parkeringskælder Sølund


Indgangen til den underjordiske parkeringskælder, en fin kålorm af blomster og blade.
  An endangered oasis 
Untitled
  Endangered tree  
Der er også et indlæg om den lille skov på Classic Copenhagen (link)