30.6.15

Magnolie alarm!

Sidste chance for at se de fine magnolietræer ved Røde Kors på Østerbro, Blegdamsvej 27. De bliver nemlig fældet nu, for at lave nyt hus og have. Træerne er allerede flyttet en gang for længe siden, så man mener ikke at de kan klare en omgang mere.

Det der med ikke at have respekt for naturen, er åbenbart ikke en ny ting. Men den må gerne stoppe nu!Artikel i Østerbro Avisen side 15, online udgave link.


Opdatering: På twitter siger Anders Ladekarl fra Røde Kors, at eksperter mener flere af træerne vil kunne flyttes, bare ikke alle. De vil gerne give dem væk, men det kræver at kommunen er villig til at modtage dem. De er ved at gå i gang med projektet nu, så der skal handles hurtigt.


Sidste opdatering (6 juli 15): træflyttemanden har inspiceret træerne, og fundet at han ikke kan flytte dem. De er cirka 60 år gamle og for krogede til at han kan få fat om dem. Så trist. Men vi prøvede.


28.6.15

Kildevældsparken nyt

En lun søndags nyhed: Kommunen havde søgt om dispensation fra fredningen af Kildevældsparken på ydre Østerbro, for at fælde ni gamle lindetræer. Igen i forbindelse med en grøn cykelrute. Her kæmpede vores venner fra Danmarks Naturfredningsforening København en brav kamp, og reddede de ni træer. I stedet kommer der en gangsti på den anden side af træerne.

Alt kan løses med god vilje og løvkærlighed. Det var bare det.

23.6.15

Endelig afklaring på Nørrebro Runddels træer, af Morten Kabell

Efter at vi fik reddet tre ud af seks af de store lindetræer på Nørrebros Runddel, opstod der tvivl om hvorvidt det var nødvendigt at fælde de sidste tre. Træeksperter sagde nej. Morten Kabell har vendt det med sin forvaltning en ekstra gang, og skriver:

*****

Jeg har lovet en tilbagemelding - og her kommer den:

Der er ikke helt enighed om træernes tilstand. Men der er enighed om, at de to træer, der var tvivl om, ikke er risikotræer i dag. Og derfor er der ikke en _akut_ grund til, at de fældes. Og derfor får de også lov til at blive stående.

Træernes tilstand medfører, at der er risiko for at, træerne taber grene og/eller med tiden i yderste konsekvens kan vælte. Træer i den tilstand, er såkaldte potentielle risikotræer, det vil sige, at træet vil udvikle sig til at blive et risikotræ. Hvor lang tid, der kan gå, før end træerne når en tilstand, hvor de bliver risikotræer, er det vanskeligt præcist at udtale sig om.

Der fældes dermed kun ét træ - det ud for Nørrebrogade 140. Det er et risikotræ i dag, og her er det svært som tidligere nævnt at argumentere for, at det bliver stående, taget i betragtning den situation, der tidligere har været med et træ i Fælledparken, der var skyld i en alvorlig ulykke.

Når vi så lader de 2 potentielle risikotræer blive stående, så vil vi altså ikke kunne plante 6 nye træer. Det er muligt at plante 2-3 nye træer, og det vil ske. Det vil betyde en reduktion i muligheden for den pladsdannelse, som der ellers var lagt op til.

Ved en eventuelt senere fældning, kan pladsen omkring de nuværende træer omlægges, og der vil kunne plantes nye. Så at undlade at fælde træer nu, betyder altså ikke på lang sigt, at der kommer færre træer - udskiftningen tager blot længere tid, og træerne får lov til at se forskellige ud.

For alle tilbageværende træer vil det være nødvendigt med en beskæring (kronereduktion) indenfor ca. 1 år. Sådan en foretages hvert syvende-ottende år, og det er ved at være tid, enten denne eller næste december. Men det har hørt med til at træernes udvikling indtil nu, så der er ikke noget nyt i det.

Så status er altså, at yderligere to træer får lov at blive stående - og så ser jeg og forvaltningen på en mere generel politik for at bevare eller fælde træer; det er vist nødvendigt.

******

Intet mindre end fantastisk! 

Vi er gået fra at miste 6 kæmpestore gadetræer, til 1. Tusind tak til Biolog Mogens Hansen, Skovbiolog Thor Jarsen og Arboristen fra Byens Træpleje, for at bidrage med jeres ekspertise. Og tusind tak til Morten Kabell, for at kæmpe så bravt for vores gamle, smukke træer. Hurra! 


22.6.15

Alarm på ydre Nørrebro, Hillerødgade og Borups Alle

Der er lige løbet en alarm ind fra en ulykkelig borger: Kommunen vil fælde alle kastanjetræerne langs en 10 meter bred vej (!) for at lave cykelsti. Fortorvet kommer helt ind til væggen. 

Håbet er, at der er nogen her i gruppen der bor i nærområdet, som vil være med til at bremse det vanvittige projekt. Jeg har hænderne fulde med Nørrebros Runddel og Møllegade/Guldbersgade, og kan ikke organisere flere. Men vi vil opleve mange af de her sager fremover, så det er op til borgerne at mødes herinde og hjælpes hvor vi kan.

Mail fra Anna Louise Kurre:

Københavns kommune vil fælde 10-12 gamle kastanietræer på Hillerødgade fra krydset Hillerødgade/Borups Alle ind mod Nordre Fasanvej. Grunden er at der skal anlægges cykelsti (hvilket er super godt), vejen er dog bred nok til at cykelstien kan anlægges i selve vejen (det har Frederiksberg kommune gjort på den sidste del af Hillerødgade, mod Nordre Fasanvej).

Vejen er, der hvor Københavns Kommune ønsker at fælder træerne, 10.8 m og en vejbane skal i følge vejdirektoratet være mellem 3 og 3.5 m. Planen fra kommunes side er at fjerne græsarealet mellem fortorv og bygningerne, fælde træerne for så at lave fortov, cykelsti og parkeringsbåse helt op af bygningerne, med genplantniger af nye træer mellem (der står ikke noget om hvor mange nye træer).

Vi synes jo det er helt forkert at fælde træerne når der nu er plads til at cykelstien kan ligges i vejbanen, dette ville også medføre at der ikke bliver kørt så stærkt på den strækning. Som en lille sidebemærkning kan cykelstien sjovt nok godt ligge ude på vejen når vi kommer hen foran Novozymes grund.

Håber i kan hjælpe med at sætte fokus på problemet, så vi her på ydre Nørrebro kan beholde vores fine træer og undgå alt for meget vand i vores forvejen udsatte kældre.

*****

Kender du nogen der kan hjælpe? Hvis du bor i nærheden eller kender nogen der gør, så skriv i kommentarfeltet, eller send en mail, så vi kan forbinde jer.

Foto af de truede træer, taget af Anna Louise.


Man tror simpelthen at det er løgn, det her. Så meget plads sat af til asfalt, fordelt på kørebane og parkering, og alligevel vil man tage pladsen fra træerne og den smalle stribe græs? Livskvalitet er der desværre ikke plads til i Københavns Kommune.19.6.15

Modstridende nyt om lindetræerne på Nørrebros Runddel

Fra flere uafhængige kilder, løber rapporterne nu ind, om træernes sundhedstilstand på Nørrebros Runddel. Kommunen vil fælde tre af de gamle lindetræer fordi et af dem er et “risiko træ” (man er bange for at det taber grene i hovedet på folk), og de to andre er “på vej i samme retning”. Både biologer og trækyndige har inspiceret træerne, og siger at *ingen* af dem er syge, eller en risiko. Der er hverken kronedød eller svampetegn. Det eneste de træer kunne trænge til, er en beskæring.
Kommunens grunde til at fælde.
Biolog Mogens Hansen: 
Jeg kunne ikke se nogen sygdomstegn på træerne. De så alle særdeles livskraftige ud. To af dem havde skader på stammen formentlig pga. af påkørsel, men der var ingen svaghedstegn at spore på de to træer som følge heraf.

Det var tydeligt at se, at træernes kroner ikke havde en harmonisk form, men en kraftig beskæring af træerne vil rette fint op på de gamle beskæringsskader. Netop en kraftig beskæring vil gøre træerne mere livskraftige og i bedre stand til at modstå sygdomme. Det er velkendt.

Plantehullerne kan forøges for de eksisterende træer blot ved at fjerne nogle flere brosten omkring dem. Derefter kan man give den frigjorte jord den nødvendige behandling til gunst for træerne.Et plantehul, der kan udbedres.

*****

Skovbiologen.
Vi har tidligere hørt fra en skovbiolog fra Verdensnaturfonden, der tilbageviser at gamle beskæringsskader overhovedet er en ulempe, de er ligefrem fremhævet som en fordel for fugle og insekter.******

Træplejeeksperten, arborist i Byens Træpleje.
En træpleje ekspert siger, at træerne helt klart har været udsat for en voldsom beskæring engang, men at lindetræer er utroligt hårdføre. Uden døde sektioner i kronen eller svampelegemer på stammen, er der ingen grund til bekymring. Anbefalingen er en kronereduktion, hvor man max fjerner 1/3 af krone volumen, og så vender tilbage hvert 3 år. Så er træet sikkert og det overlever. Det bedste kompromis for træ og mennesker.

******

De her oplysninger kan vi ikke sidde overhørig. Vi fremsender nu evalueringerne til kommunen. Med henvisning til Lov om offentlighed i forvaltningen, vil vi i samme forbindelse bede om aktindsigt i en sundhedsattest for træerne, og vide hvem der er blevet hørt i beslutningen om at fælde dem.

Vi er selvsagt dybt taknemmelige for at det lykkedes os at bevare de tre gamle træer, men vi har ikke råd til at miste tre andre store og raske vejtræer på Nørrebro. Vi ser os nødsaget til at gå videre med den her sag, fordi der tegner sig et mønster (se også sagen i Møllegade), som vi bliver nødt til at bryde nu.


Mere om Nørrebros Runddel, med de nyeste indlæg først:

17.6.15

Red Møllegades træer, skriv under

Så har vi søsat vores første underskriftindsamling!

Vi er nået til endestationen i vores dialog med projektlederne bag Møllegade projektet på Nørrebro, hvor kommunen vil fælde 14 ud af 17 store, levedygtige træer. Det gør de for at lave en smutvej til cyklister gennem De Gamles By. Planen er, at rive en del af hjørnevæggen ved Guldbergsgade/Møllegade ned, fælde 14 træer, inddrage et par kolonihaver og flytte børnene om på den anden side. På den måde kan man lave en åben flisebelagt plads, med en asfalteret cykelvej i midten.

Fra start.
Siden vi hørte om projektet første gang sidste vinter, har vi forsøgt at blive hørt. Vores bekymring var, at man ikke tænkte træerne ind fra start, og den har vist sig at holde stik. Dengang hed det at møderne var forebeholdt en udvalgt sammensætning af lokale grupper. Deriblandt Miljøpunkt Nørrebro, der forsikrede os, at man ville kæmpe for træerne.

Undervejs.
Fra sidelinjen har vi set, hvordan forslagene til pladsen blev stadigt mere barberede. Det måtte følgegruppen bøje sig for, fordi den tilstandsrapport de havde efterlyst, afslørede at træerne var i “en gevaldig dårlig forfatning”, og til fare for borgerne. I december står det klart at vi er på vej mod en ren afskovning. Vi beder projektlederen om en opdatering, og får besked på at træerne er syge, de har travlt, og vil gerne have fred til at arbejde. De får fred. Vi kontakter Danmarks Naturfredningsforening, der inspicerer træerne, og konstaterer at de er sunde og raske.


Herefter bliver dialogen anstrengt. Projektlederen bliver, konfronteret med sin usande tilstandsrapport på træerne, rasende og beder os om ikke at dele det på de sociale medier. Det ender med at hun råber og smider røret på. Vi skriver til træernes borgmester Morten Kabell, for at gøre det klart at planen er bygget på urigtige informationer. Projektlereden indkalder os herefter til møde under den vildledende overskrift “mulig bevarelse af træer”. Et møde, hvor det fremgår at budgettet for denne plads fra start har været urealistisk småt, og at planen om at fælde 14 træer ligger fast.

Efter dette møde følger også svaret på vores brev til borgmsteren, besvaret af projektlederne selv. De mener at processen har været god, at borgerne er hørt, og man undgår helt at røre ved kernen af problemet, nemlig at der er løjet om træernes tilstand. Til gengæld vedlægges et notat til borgmesteren, hvor der pludselig står, at seks træer bevares, og 11 fældes. Altså én historie til borgerne og en anden til borgmesteren.

Endestationen.
Vi skriver og beder om en afklaring (Virker forhalingsteknikken? Er borgerne kørt trætte endnu? Hæng i, hold ud!), og endelig kommer den: træerne er i vejen for planen. Det kan ikke lade sig gøre at gennemføre planen, uden at fælde 14 træer. Men de borgere der har efterlyst en åben og lys plads, får nogle kasser med løgplanter, og desuden genplanter man 4 tulipantræer på pladsen. Nu siger vi stop!
Nørrebro er den bydel i København med færrest m2 grønt pr borger. Hvor gennemsnittet for en Københavner er 35 m2 grønt, har Nørrebro borgeren 6 m2. Det påvirker både luft- og livskvalitet. En plan der koster 14 store, levedygtige Nørrebrotræer, er en dårlig plan. Den må enten tænkes om, eller slet ikke gennemføres. Måske må cyklister endda nøjes med en enkelt cykelvej gennem De Gamles By, nemlig den de laver længere oppe af Møllegade.

(Ifølge en undersøgelse foretaget af Københavns Kommune 2009)

Projektet sendes nu til politisk godkendelse. Projektlederne siger at det sker i august, men de har tidligere sagt juni. Vi kan kun gå ud fra, at det haster med at mobilisere den borgermodstand der skal til, for at undgå at det bliver godkendt.

Nu har vi startet vores første underskriftindsamling, det skal gå stærkt, og det skal være stort. Ellers mister vi vores træer. Skriv under for bevarelsen af Møllegades træer, og spred ordet!Find os på Facebook: her.

Vi nåede det!

Omtale af Runddelsens tre reddede træer,  i Jyllands Posten, 15 juni 2015.

http://jyllands-posten.dk/indland/kbh/ECE7795203/Tre-fældningstruede-træer-reddet-i-skæbnetimen/

15.6.15

Endelig status, fra Morten Kabell

Så er der svar fra Morten Kabell, og endelig status på Runddelens fældningstruede træer.

Kære alle. 

Jeg har haft min forvaltning til møde i dag for at redde træerne. Der er godt nyt og knap så godt nyt. Ét træ er et såkaldt risikotræ, som har det så dårligt, at det kan risikere at knække grene af i hovedet på forbipasserende. To andre er godt på vej i samme retning. Det er træls. Efter det alvorlige uheld i Fælledparken for et par år siden er det svært at argumentere for ikke at reagere i en sådan situation.
Men de sidste tre træer kan vi derimod bevare, og det sker. Samtidig vil vi plante seks nye træer, der alle vil have en starthøjde på fem til syv meter. Det vil i alt give flere træer og mere grønt. Og når træerne ikke er små, vil der gå kortere tid, inden de får en størrelse, der passer til Runddelen.

Så må I til gengæld ikke blive chokeret til vinter eller næste vinter, når lindetræerne beskæres, som de altid bliver hvert syvende eller ottende år. Det hører med til deres almindelige pleje.

Og så skal nye træer være så hjemmehørende som muligt. Tulipantræer er ikke nødvendigvis ringe, for klimaforandringerne gør, at de nu er velegnede som vejtræer. Jeg har bedt forvaltningen undersøge, om bierne går i dem, eller om vi har samme problem med tulipantræer som med plataner - for det vil jeg ikke.

*********** (slut på citat)

En stor tak til den, der nåede at advare os om de forestående fældninger. Det er jo formålet med gruppen, og det virker, hurra for det. 3 reddede træer er bedre end ingen, trods alt. Vi afventer svar på, præcis hvilke der får lov at blive stående.

Også en stor tak til Morten Kabell, der har taget situationen og borgernes reelle bekymring alvorligt. 

Næste kamp er for de 14 store træer på hjørnet af Møllegade og Guldbergsgade, hvor kommunen vil lave en smutvej til cyklister. Her starter vi snart en underskriftindsamling, Nørrebro har nemlig ikke råd til at miste flere træer nu.

 
Links til tidligere indlæg om Runddelens truede træer:
Opdatering på Nørrebro Runddels fældningstruede træer, 14 juni 2015

OPDATERING:

Vores træer er kommet i Jyllands Posten, hurra. Træerne har sådan brug for opmærksomheden!
Link til artikel: her.

http://jyllands-posten.dk/indland/kbh/ECE7795203/Tre-f%C3%A6ldningstruede-tr%C3%A6er-reddet-i-sk%C3%A6bnetimen/


14.6.15

Opdatering på Nørrebro Runddels fældningstruede træer!

Det står klart, at borgerne ønsker at bevare de store, gamle lindetræer på Runddelen. Støtten til træerne vælter ind fra alle kanter. Thor Jarsen, skovbiolog fra Verdensnaturfonden, har skrevet til Morten Kabell (og cc’et gruppen), argumenteret for at bevare de gamle træer, og endda fremhævet de gamle beskæringsskader som en fordel. 

Morten Kabell, vores Teknik og Miljøborgmester, var forundret over nyheden om fældningerne, og skrev i en kort besked at hvis træerne havde det fint, var der ingen grund til at fælde dem. Han ville bede sin forvaltning om af- og forklaring.

Da vi ved at kommunen fælder i nattetimerne, og vi nu går ind i fældningsugen, har det været på tale at være tilstede på pladsen i nat, for at sikre at der ikke bliver fældet før borgmesteren har fået overblik. Nu har han bedt mig at hilse alle bekymrede borgere og forsikre dem om at der ikke bliver fældet i nat. “I morgen mandag, er den ansvarlige chef kaldt til møde, dels for at afklare situationen og dels for at begrænse fældningerne til et minimum, helst 0.”

Vi krydser fingre for et rundt nul. De store gamle træer er selve Runddelens sjæl, og indtil vi er sikre på at de er reddede, beholder de deres øjenbind på.

12.6.15

Alarm på Nørrebro's Runddel!

Nej, nej, nej! I næste uge vil kommunen fælde alle de store lindetræer på Nørrebros Runddel. Det sker i forbindelse med den nye Nørrebrogade. Grunden opgives til at være "dårlige vækstbetingelser" med for små plantehuller, og "gamle beskæringsskader". Derfor vil man fælde dem, og sætte nogle tulipantræer i større plantehuller. Væk med de gamle og forfra.

Her er street view fotos af de træer, det drejer sig om. Med store, grønne kroner. Desværre har vi så dårlige erfaringer med Københavns Kommune, at vi ikke længere kan stole på deres angivede grunde, til at fælde vores træer. Det er helt galt, det her.

Foto lånt fra facebook opslag (tak for alarmen!)OPDATERING:

Vores Teknik og Miljøborgmester Morten Kabell skriver:

Hej Sandra og andre
Jeg er forundret. Jeg har bedt forvaltningen om en hurtig af- og forklaring, for hvis træerne har det fint, så er der ikke nogen grund til at fælde dem.

***** (gengivet med tilladelse)*****

Vi krydser fingre!

10.6.15

New York tæller træer, fordi træer tæller

"New York City count trees, because trees count". I andre førende storbyer, har man forstået vigtigheden af træer i byen. Bystyret kalder på borgere, til at hjælpe med den vigtige opgave. Stærkt gået, New York!

https://treescount.nycgovparks.org/

Læs mere om det fantastiske initiativ her (link).

8.6.15

Trækort status, juni 2015

Før den store Møllegade ballon revner, kommer der lige en status på vores vigtige trækort. Der sker det fantastiske, at støtten til byens træer vælter ind (velkommen til). Siden vi sidst talte om trækortet er vi blevet endnu flere, så for at alle kan være med, følger først en lynintro til projektet. Garvede læsere springer selvfølgelig bare over.

Lynintro. 
København mangler et overblik over byens træer. Lige nu ved kommunen ikke præcis hvor mange der er, hvor de står, endsige hvor mange der fældes. Uden det overblik både byplanlægger, vejudvider og anlægsarbejder man, uden at træerne indgår i beregningerne. Det er især kritisk for vejtræerne, og her er trækortet et uundværligt redskab. Heldigvis behøver vi ikke at begynde helt forfra, vi har talt med Open Tree Map folkene i USA, der har udviklet et utroligt brugervenligt trækort (bl.a. Philly Tree Map), og vi er lige nu ved at tilpasse kortet til København. Det kan opdateres både fra computer og via en app. Trækortet er brugerdrevet og brugerbetalt, et kæmpe projekt som vi skal banke op sammen. Her er status på, hvor langt vi er nået:

Status på trækortet. 
Det er lutter glædelige nyheder: vores samarbejdspartner Danmarks Naturfredningsforening København, har sagt god for at vi samler ind gennem dem. Det sparer os for en masse skatteteknisk fnidder, så stort hurra for det.  

Kortet er baseret på de typiske amerikanske trætyper, af International Society of Arboriculture & Urban Forestry opdelt i 16 zoner, kaldet I-Tree-Zones. Opgaven er nu, at finde den der ligger os nærmest, og derpå at tilføje de mest almindelige danske trætyper. Vi får hjælp af IGN (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning) på Københavns Universitet, der er ved at indsnævre feltet. Kortet skal ligge helt klar før vi samler ind, så vi kan tage det i brug straks, vi får det finansieret.

Kommunen har en database på ca. 38.000 træer. Dem har Søren Johannessen, selvudnævnt open geodata evangelist, hjulpet os med at læse ind på kortet (tusind tak, Søren!). Kommunens data er langt fra komplet, træerne er ikke arts- eller aldersbestemte, og mange af dem er forlængst fældede.  Hullet i midten på skærmbilledet af vores prøvekort, er Frederiksberg. Dem har vi også talt med, og fundet data på. I modsætning til København, har de fuldt overblik over og sætter endda Danmarks rekord i vejtræer, med ca. 6500 stk. De skal selvfølgelig også med på kortet.