27.2.18

De Gamles By i dag


Nej, nej, nej, hvad er der sket her?

“Jeg har fældet træerne.”

Men hvorfor?

“Der var et, der var råddent.”

Men hvad med alle de andre?

“De var også syge....”

Deres ved ser ellers fint ud?

“Men de ødelagde hegnet.”

Du har fældet træerne for at passe på et metal hegn???

Har du fældet flere træer?

“Kun de selvsåede ud mod gaden.”

Men hvorfor?

“Fordi vi prøver at lave en lige allé.”

Har nu spurgt den ansvarlige for området, der jo var så betænksom at involvere borgerne, da de måtte fælde lærketræet i ByOasen, og han havde *ikke* godkendt ulykkerne. To be continued...
 

26.2.18

Bilag: email om søkastanjerne i Overførselssagen budget 2018

Email afsendt 26 februar, til Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Kære Ninna,

Endnu engang tillykke med borgmesterposten for byens træer. Vi aftalte på Twitter før kommunalvalget, at mødes og tale om byens træer, og det glæder jeg mig stadig til. Men før vi når det, er der jo Overførselssagen, hvor du ville se om der kunne findes plads til den livsforlængende plejeplan, for søernes gamle og stærkt pressede kastanjetræer.

Hvis kommunen ikke sætter ind nu, og intensiverer opsyn og pleje, så mister vi vores gamle træer hurtigere end nødvendigt er. I budgetnotatet af 9 juni 2017, punkt TM24 (side 202-206, vedhæftet udsnit) gøres der bl.a. opmærksom på, at intensiveret monitorering er afgørende, for at undgå personskade ved nedfaldne grene, og at levetiden for de gamle træer kan forlænges ved ekstra pleje. Det gemmer sig i et forslag om en større renovering, og er måske derfor blevet overset, men det har I en oplagt mulighed for, at rette op på nu. Den del der kun berører plejen, er et beløb på 1,5 millioner kr, fordelt over tre år.

Jeg håber at det lykkes dig og de øvrige forligsparter at blive enige om, at hjælpe søernes gamle kastanjetræer. Det er så vigtigt.

mange hilsner fra
Sandra Høj
Red Byens Træer


***********************************************************************
 (Svar 8 marts 2018)

Kære Sandra Høj

Mange tak for din henvendelse og for din interesse i byens træer.

Jeg håber, vi kan finde penge til træerne og jeg tager jeres budgetønske med til resten af Enhedslisten, når vi i løbet af de næste par uger prioriterer, hvad Enhedslisten tager med til forhandlingerne om overførselssagen.


Med venlig hilsen

Ninna Hedeager Olsen

Teknik- og Miljøborgmester

***********************************************************************
(opfølgende mail sendt 12 april 2018)

Kære Ninna Hedeager Olsen,

Fandt I midlerne i overførselssagen i Budget 18, til den livsforlængende plejeplan for søernes kastanjetræer? Behovet er akut.

Med venlig hilsen

Sandra Høj

Red Byens Træer
***********************************************************************

23.2.18

Blegdamsvej 1967 vs. 2017

Præcis 50 år imellem de to billeder, det er her de graver lige nu. Se hvor grøn København kan være? Hvis vi bare planlægger rigtigt og passer godt på vores vejtræer.21.2.18

Blegdamsvej / Hjælp!

Blegdamsvej, tirsdag d. 20 februar 2018. Trækyndige må meget gerne hjælpe nu. Fortæl hvad det her kommer til at betyde for træets trivsel fremover. På forhånd tusind tak.

PS! Der er 14 træer mere på ruten, så det haster!
Alarm på Blegdamsvej, 13 februar 2018
Det søde og det sure, 16 februar 2018 19.2.18

Det var dråben, Carlsberg

Carlsbergs seneste dispensation, og omstændighederne bag, har nået medierne. I Politiken i dag, kan man læse at flere politikere føler sig ført bag lyset, af forvaltningen. Sagen var nemlig fremlagt på en måde, der ikke lagde op til at der fandtes andre løsninger. Alternativet fortryder i dag sin stemme, og lover at fremover kæmpe for byens træer. Og DF siger ligeud at de som borgerrepræsentanter, ikke kan godkende at der bare i flæng hugges træer ned.

Den her sag udstiller ikke bare Carlsbergs skamløse byplanlægning, men noget langt vigtigere: at der skal ske en markant holdningsændring i forvaltningen. Dens opgave er ikke, at finde grunde til at fælde vores bytræer. Opgaven er at søge løsninger, der bevarer dem.


 Sådan, Rudaizky!16.2.18

Det søde og det sure

Nyt om de 15 træer på Blegdamsvej, der lige nu befinder sig midt i et byggefelt, for en ny bussluse. Det søde: kommunens parkfolk er usædvaligt dedikerede, det lykkedes at få dem alarmeret og i dialog med brolæggeren. Kantstenene pilles op omkring træerne, og man udbedrer plantehullerne. I de tilfælde hvor træernes rødder er viklet ind i beton underlaget, vil man løbende tage stilling til, om den skal fjernes eller kan få lov at blive.

Det sure: det viser sig, at der allerede næste år skal graves på præcis samme sted igen. Næste gang for skybrudssikring. Nørrebro Lokaludvalg og Miljøpunkt Nørrebro har forgæves forsøgt at få de to projekter lagt sammen. Det næste hug bliver langs hele Blegdamsvej, og her skal vi igen sikre os, at der fra start er trækyndige med indover. 

Som borger er det afsindigt frustrerende at stå på sidelinjen og se træerne udsættes for så ukoordinerede og ødelæggende indgreb. Hvordan får vi det her rettet op? Det er ikke jo træerne der skal underkastes en rigid planlægning, men kommunen der skal rette sig ind, for at passe på naturen.

Nå. God weekend, derude. : )Link:
 

13.2.18

Alarm på Blegdamsvej!

På Blegdamsvej udvides busbanen lige nu, og en brolægger har fået til opgave at grave asfalt op og flytte kantstenene. Det berører 15 vejtræer, flere med vitale rødder filtret ind i den beton som kantstenene er sat i. River man den op, slår man træerne ihjel. Kommunen har instrueret brolæggerne i at håndgrave nær træerne, så vidt så godt, men indsatsen er ikke koordineret med trækyndige. Ingen har fortalt dem hvad træerne kan tåle.

De gik i gang i dag, og er selv stoppet ved de to træer i billedet her, fordi de kan se at de ikke overlever, hvis de løser opgaven. Parkforvalteren er nu pinget, og håbet er at nogen når at koordinere den her sag, før det er for sent. Vejtræer er så svære at få op i den størrelse og nye koster 75.000 kr pr stk, at anlægge. Det er over en million kr.?!

Kan vi snart få det bygge- og anlægs- prep team prøvet af? Alternativt kunne man stoppe med, at sætte vores gartnere til at rydde skrald op, og i stedet sætte dem til at overvåge og beskytte byens udsatte vejtræer?

8.2.18

Endnu en dispensation til Carlsberg

København har fået nyt Teknik- og Miljøudvalg. Venstre, der konsekvent stemte imod træerne er ikke længere med, men det er DF og Alternativet som noget nyt. I det seneste møde, har man truffet en beslutning om træer. Som lovet holder vi øje med hvordan partierne stemmer, som her i mandags, hvor Carlsberg endnu engang søgte dispensation til at fælde bevaringsværdige træer. Syv bad de om denne gang.

For:
Socialdemokratiet, Konservative, Liberal Alliance, SF og Alternativet.

Imod:
Radikale, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Indstillingen blev altså godkendt. Det kommer til at koste yderligere 7 bevaringsværdige træer, hvoraf det ene kan reddes hvis, og kun hvis, naboerne kæmper for det når der kommer en naboorientering. Den holder vi et knivskarpt øje med!

Adspurgt begrundede Alternativet sin godkendelse med, at man havde vurderet at tabet af biodiversitet ikke var nævneværdigt, i dette tilfælde. Hertil må vi bare sige, at bytræer og især vejtræer som her, bidrager med så meget mere end biodiversitet. Det kommer vi til at tale meget mere om.

https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/05022018/edoc-agenda/f0f14325-3d6c-48e6-8a6b-f1d89a984717/cc31d6e9-2517-4de2-96bd-7be0521abce7Københavns Teknik- og Miljøudvalg pr. 1 januar 2018:Opdateret: Seneste satellit skud af Carlsberg. Og det var endda før Klatreskoven blev fældet.


Over 300 træer fældet.


Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti, ord og handling.

Dansk Folkeparti ønsker ikke at forholde sig til byens natur/har ikke svaret på de 5 spørgsmål om bynaturen, op til kommunalvalg 2017.
*******************************************************************************
Ord:
Kommentar: I sidste periode havde DF ikke et medlem i Teknik- og Miljøudvalget, men det har de i denne. Herunder noteres hvordan de har stemt i spørgsmål om bynaturen, fra Januar 2018.

*******************************************************************************
Handling:

Hvordan stemte Dansk Folkeparti i TMU, da det gjaldt? Eksempler fra sager, vi har fulgt.

Dispensation til at fælde 7 bevaringsværdige træer på Carlsberg (5 februar 2018)

IMOD