26.2.18

Bilag: email om søkastanjerne i Overførselssagen budget 2018

Email afsendt 26 februar, til Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Kære Ninna,

Endnu engang tillykke med borgmesterposten for byens træer. Vi aftalte på Twitter før kommunalvalget, at mødes og tale om byens træer, og det glæder jeg mig stadig til. Men før vi når det, er der jo Overførselssagen, hvor du ville se om der kunne findes plads til den livsforlængende plejeplan, for søernes gamle og stærkt pressede kastanjetræer.

Hvis kommunen ikke sætter ind nu, og intensiverer opsyn og pleje, så mister vi vores gamle træer hurtigere end nødvendigt er. I budgetnotatet af 9 juni 2017, punkt TM24 (side 202-206, vedhæftet udsnit) gøres der bl.a. opmærksom på, at intensiveret monitorering er afgørende, for at undgå personskade ved nedfaldne grene, og at levetiden for de gamle træer kan forlænges ved ekstra pleje. Det gemmer sig i et forslag om en større renovering, og er måske derfor blevet overset, men det har I en oplagt mulighed for, at rette op på nu. Den del der kun berører plejen, er et beløb på 1,5 millioner kr, fordelt over tre år.

Jeg håber at det lykkes dig og de øvrige forligsparter at blive enige om, at hjælpe søernes gamle kastanjetræer. Det er så vigtigt.

mange hilsner fra
Sandra Høj
Red Byens Træer


***********************************************************************
 (Svar 8 marts 2018)

Kære Sandra Høj

Mange tak for din henvendelse og for din interesse i byens træer.

Jeg håber, vi kan finde penge til træerne og jeg tager jeres budgetønske med til resten af Enhedslisten, når vi i løbet af de næste par uger prioriterer, hvad Enhedslisten tager med til forhandlingerne om overførselssagen.


Med venlig hilsen

Ninna Hedeager Olsen

Teknik- og Miljøborgmester

***********************************************************************
(opfølgende mail sendt 12 april 2018)

Kære Ninna Hedeager Olsen,

Fandt I midlerne i overførselssagen i Budget 18, til den livsforlængende plejeplan for søernes kastanjetræer? Behovet er akut.

Med venlig hilsen

Sandra Høj

Red Byens Træer
***********************************************************************

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.