20.6.16

Kalder alle rejsende!

Vi er jo et rejselystent folkefærd, og det er højsæson. Tag endelig fotos af gode beskyttelses løsninger for gadetræer, som I ser på jeres vej. Til vores store inspirationskatalog.

Og god ferie. : )

Fotos herunder, fra Diana Jensen, fra Kiev.


Det kunne være godt med noget input fra trækyndige. Er det her rent design, eller er det en god løsning for træet?

Og herunder Søren Have, i San Francisco.10.6.16

Et inspirationskatalog

I anledning af Københavns nye træpolitik, vil vi opbygge et inspirationskatalog til vores politikere. Her kan de orientere sig om andre byers løsninger, til beskyttelse og bevarelse af gadetræer. Og gerne sætte midlerne af, til at matche dem. Vi lægger ud med en stribe fra Paris, taget i april og august:

De nye træer:
Nye træer får k æ m p e afskærmede bede, med vild natur. Der skiltes, orienteres og formanes: her skal passes meget på, et træ skal gro. Når det har fået rodfæste, fjernes rammen, og der lægges rist på for beskyttelse af rodzonen, så de unge rødder ikke dør i komprimeret jord. Og der sættes selvfølgelig gitter op om stammen. 
 Et fint, vildt bed til et nyplantet træ. Paris i august udgaven.


 Først anlægges det store bed, og der skærmes af. Så plantes træet, og der skiltes. Paris i april.


Når træet har fået rodfæste, fjernes hegnet. Paris i april.


Så får fortorvet lidt plads tilbage, der lægges en rist i rodzonen, og sættes gitter op til beskyttelse af stammen og den sårbare unge bark. Paris i april.


Spritnyt set up. Paris i april.

De voksne træer:
De voksne træer får også beskyttelse, mod trafik og parkerede biler. Smukke, svungne jern installationer, der indimellem tager nogle hug, der ellers ville have kostet træet uoprettelig skade.


Her har risten ikke kun den funktion at den aflaster rodzonen, den bruges også til at montere parkerings- og trafikværnet.

  
Hvert andet træ har en afskærmning, og bilerne holder som man kan se så tæt på som de kan. Uden jern, havde biler uundgåeligt skrabet træerne og de var blevet ramt af bildøre m.m.

  
Genial ramme, der tillader at man monterer bilværn, uden at grave i rodzonen.

  
En anden model, der her har reddet et stort platantræ.

Vejarbejde: 


Det er ikke til fortolkning hvor man må grave og aflæsse tunge sten og maskiner. Klare og respekterede grænser!

I Paris behandles træerne retteligt som en del af infrastrukturen. Som en investering, og med stor respekt. Det her, er hvad der skal til, for at udsatte gadetræer kan overleve og trives. Intet mindre.

Rigtig god weekend.

6.6.16

“Bare rolig, vi genplanter”

“Bare rolig, vi genplanter.” Blåstemplet der hives frem, hver gang man fælder store, raske gadetræer i København. Typisk fordi de er lettere at fælde end at tænke ind, eller fordi en bygherre har hede planer for grunden (host: Carlsberg). Kommunen gør det selv, se bare de 15 store fældningstruede træer i Møllegade.

Det kronedække man fjerner, kommer ikke igen i vores levetid. I mange tilfælde vil de træer man fjerner fra byrummet, være væk for evigt, for nye træer har nær umulige vækstbetingelser i den moderne byjord. Derfor er den gennemsnitlige levealder for nyplantede gadetræer, kun 7 år. En af de store udfordringer, er trængsel. Jorden stampes så hårdt at rødderne ikke kan nå at etablere sig, før de går ud. Der graves konstant omkring dem, og pladsen skal deles med kabler, fibre og rør. Træerne i byen nyder ingen beskyttelse mod trafik og almindelig tankeløs adfærd, barken skades og sårene svækker træet, der bliver modtagelig for svamp og råd. Og endelig saltes de ihjel.

Ved søerne på Nørrebro har et ungt træ kæmpet en ulige kamp siden 2014. Uden afskærmning af den lille rodzone, og uden den fjerneste beskyttelse af stammen. Det har overlevet henkastede cykler og hensynsløst ophængte valgplakater men en vild gadefest blev dets endeligt. Kommunen har oplyst at de lader det stå, til det går ud.

To år, overlevede det på gaden. 

Google streetview skud fra 2014, af det lille nyplantede træ.Og så smider man sin cykel op af et såret træ?! Respektløst.


En ubeskyttet investering. Hul i træet. Hul i hovedet.


1.6.16

Omtale af Klatreskoven


Politiske modstandere af fældningen, har gode pointer, der til fulde afspejler den frustration vi borgere føler. Hvem tilgodeser vores repræsentanter, med den her beslutning?

En af dem, der valgte Carlsbergs interesser, mener ikke at det er et problem, da man jo genplanter. 

Der findes altså stadig beslutningstagere, som ikke kender den forventede levealder, på et nyplantet træ i bymiljøet? Det er 7 år. 

http://www.licitationen.dk/article/view/271542/klatreskov_ma_lade_livet_for_nybyggeri


Links: