29.8.20

Listen over Københavns truede træer 2020-21

Listen over Københavns truede træer 2020 -21

(Opdateres løbende)
 
Vanløse: fire 80 år gamle robinietræer fældes for klimaprojekt (link: vanløseliv)
 
Tagensvej etape 2 mellem Fensmarksvej og Bispebjerg station, 46 træer fældes for vejudvidelse, for at spare 2 minutters transporttid. (reddet på stregen/projektet annulleret)
 
Nørrebroparken, ny kunstgræsplæne der skærer rødderne af de fredede træer

Ny lokalplan for FLSmidt i Valby, 2/3 af grundens 219 træer fældes (ATP)

Tingbjerg, ophævning af dobbeltfredning, 600+ store træer fældes for nybyggeri (pga Ghettoloven)
 
Amorparken, Stengade og Folkets Park metro stationer, ny linje (forslag)

Sundparkens haveanlæg Karolinelunden og Lergravsvej, plejecenter og parkeringspladser

Dantes Plads, parkeringskælder 

Hans Tavsens Park, ca. 58 træer fældes for klimasikring 

Emdrup Søgårds Have, byggeri (muligvis reddet, afventer endelig bekræftelse)

Lærkesletten på Amager Fælled, boligbyggeri

Stejlepladsen ved Fiskerihavnen på Sydhavnstippen, boligbyggeri

Selinevej på Kalvebod Fælled, erhvervsbyggeri

 
Gennemførte fældninger af raske træer i 2020-21, af kommunen eller med politisk godkendelse:

Lygten Nørrebro, 23 voksne vejtræer fældet for vejudvidelse

Brønshøj Vandtårn, grunden med 100 år gamle træer bebygges
Halmtorvet, klimasikring
Carlsberg, dispensation PFA/Pensam/Topdanmark til at fælde beskyttede træer af sparehensyn

Reddet på stregen:
Tagensvej etape 2 mellem Fensmarksvej og Bispebjerg station potentielt 46 træer fældes for vej, for at spare 2 min transporttid (2. etape af projektforslag for Tagensvej annulleret)
 

  Hans Tavsens Park, omkring 58 store træer fældes for klimasikring.


25.8.20

Nu udvikler det sig!

På forhånd undskyld for vandtårns træspam, men nu udvikler det sig i alle retninger.

Vi har fundet arkitektens originale tegninger af vandtårnet, der gør det tydeligt at træerne ikke er tilfældigt plantet, men sat i en Fibonacci spiral der går igen flere steder inde i tårnet. Man overså simpelthen betydningen af træerne, da man lod fredningen gælde vandtårnet alene.

Slots- og Kulturstyrelsen blev orienteret og kort efter spottet på grunden i sidste uge, og de har efter sigende i dag drøftet en evt. udvidelse af fredningen til også at gælde træerne. Men selv hvis svaret er positivt, kan det risikere det være for sent hvis vi får det i morgen, for der er lige nu lagt køreplader ud og lagt an til fældning. Det sker efter alt at dømme i morgen tidlig.

1. Er der nogen der har kontakt til Slots og Kulturstyrelsen, der kan hjælpe med at finde svar?
2. Kørepladerne er lagt under de store kroner netop hvor de skaber risikotræer, ingen lytter!
3. Borgerne kalder på hjælp til at beskytte træerne:

"Nu haster det - vi har akut brug for hjælp! - mød op i morgen kl 7 og hjælp os med at stoppe maskinerne og ødelæggelserne! Skriv til VandtaarnetsTraeer@gmail.com for koordinering."

 

OPDATERET:

Vi siger farvel til træerne søndag d 30 august kl. 16 ved Brønshøj Vandtårn. Børn er meget velkomne og der vil blive budt på en forfriskning. Der er også sørget for corona-forholdsregler og mulighed for at holde afstand. Kom og vær med.

 

 


 

Flere links til info om sagen:

Arkitektens tegninger af vandtårnet.

Børn og risikotræer i Brønshøj

 Underskriftindsamling: Stop træfældning og bebyggelse af parken ved det fredede Brønshøj Vandtårn

Dokument: Kommentar fra en ekspert i risikotræer 

Alarm i Brønshøj

 

23.8.20

Børn og risikotræer i Brønshøj


I sidste uge fældede kommunen en kæmpe bøg på en legeplads i De Gamles By, kvalt i dårligt design. Nødråbene fra borgere og trækyndige der lød i to år, druknede i forvaltningssuppen. Ingen tog nogensinde ansvar.

Nu er vi så tilbage i suppen. Kommunen, fordelt på tre forvaltninger, har givet grønt lys til at bebygge en grund med en tæt bevoksning af 100 år gamle træer. Der skal bygges både nær og under dem. En stor to etagers spejderbygning, parkeringspladser og læringscirkel, med al den tunge færdsel og gravearbejde, der følger.

Igen bygger man altså til børn på en grund med gamle træer, uden at have undersøgt følgerne. Og de er potentielt katastrofale. En ekspert i risikotræer peger på, hvor urealistisk det er at gennemføre projektet uden at fælde en stor del af træerne. Trafikken i forbindelse med anlæg og byggeri vil komprimere jorden omkring de gamle rødder, og den planlagte læringscirkel direkte under de gamle træer, kan slet ikke gennemføres uden at skade de bærende rødder. Det hele er en opskrift på risikotræer.

Ingen ønsker risikotræer i nærheden af børn. Men kommunen bliver alligevel ved med at opføre sig totalt uansvarligt. De har givet børnene en urealistisk byggegrund, uden at overholde de gældende regler og politikker (planlov, træpolitik, strategi for bynatur). Og nu hvor borgerne så er endt i en kæmpe konflikt, mødes de med en kommunal mur af tavshed. Børnene fortjener bedre. Borgerne fortjener bedre.

Status: Alle er ulykkelige og mens der ankes og knokles for bevarelsen af de gamle træer, står borgerne vagt om dem. Underskriftindsamlingen for bevarelsen af træerne har i skrivende stund nået 757.


Link til mere om sagen i Brønshøj:

Spejderhus FAQ 

 Underskriftindsamling: Stop træfældning og bebyggelse af parken ved det fredede Brønshøj Vandtårn

Dokument: Kommentar fra en ekspert i risikotræer 

Alarm i Brønshøj

Dokument: Faktaark Spejderhusbyggeri på Vandtårnsgrunden
Dokument: Kommentar fra ekspert i risikotræer

 Afsender: Iben M. Thomsen,  Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Man kan ikke bygge så tæt på træer uden at ødelægge deres rodzoner. Dette er også, fordi der skal være plads til at køre rundt på byggegrunden, så det er ikke kun der, hvor bygning og anlæg ligger, at træerne skades. Det træ, som står i gården på spejderhytten (blå prik), har ikke en chance. Det er bedre at erkende det, fjerne træet og evt. sætte et nyt. Det gør også byggeproces nemmere og billigere.

Anlæg af P-plads, containerplads og især tilkørselsvej langs træer vil ødelægge rødderne på de to nærmeste træer, nemlig træet mellem vandtårn og vej samt træet tættest på den nye vej (røde prikker). Det er bedre at fælde træet tæt på vandtårn, da det alligevel bliver ødelagt af stisystem og havde tynd krone i 2019 (Google streetview). Men allerbedst ville det være at lave indkørsel fra Thurebyholmvej.

For cirkelrummet er der to problemer: 1) Hvordan skal stolper sættes ned i træernes rodzoner, uden at der køres med maskiner? Selv hvis der ikke graves og støbes, men kun bores huller til stolper, vil der stadig være stor risiko for jordkomprimering. Og hvordan vil man undgå at ramme de store holderødder? 2) Hvordan skal stierne og amfi område anlægges? Så snart man graver i rodzonen, ødelægges træernes finrødder, som ligger i de øverste 50 cm af jorden. Terrænændringer er stærkt skadelige for eksisterende træer, især hvis de er mere end 70 år gamle. Jeg bemærker, at der i ansøgning om byggetilladelse og partshøring ikke er nævnt ordet rodzone eller beskytte nogen steder. Dette er ganske symptomatisk for byggeplaner lavet af folk, der ikke ved noget om træer.

 

19.8.20

Alarm i Brønshøj!

Endnu en have bebygges! Denne gang i Brønshøj, i parken ved vandtårnet. Her har arkitekten for snart 100 år siden ladet mange forskellige træsorter plante i en særlig spiralform, i samspil med det fredede tårn. En glæde for både mennesker og dyr. Men for Københavns Kommune er det bare endnu en ledig byggegrund. Her skal der meget snart gennemtvinges et 600 m2 to etagers spejdercenter, en indre gård, læringscirkler, offentlige toiletter, seks parkeringspladser og vejareal. Der er altså ikke bare tale om en lille træhytte, men et massivt byggeri i oxideret stål.

Mindst syv af grundens gamle og fantastiske træer står til fældning, men der er åbenlyst ikke taget højde for drypzoner og hensyn til træerne under anlæg. Med det planlagte byggeri, bliver parken effektivt barberet. Det er en på alle måder grim sag, kommunen har begået grove brud på forvaltningsskikken, der alle er belyst i et overskueligt faktaark. Det er kun forventeligt at borgerne vil få medhold i deres klage, men da den ikke har opsættende virkning vil træerne være fældet før de får ret. Projektet bør derfor bremses helt, indtil klagen er behandlet.

Alle under spejderne et sted at være. Og der er mange muligheder der ligger lige for, som ikke inkluderer rydning af en sjælden oase. Kommunen har afsat knap 10 millioner kr til formålet. For dem kan man f.eks. købe det store nærliggende hus, der har stået tomt i over et år, og der er endnu flere gode alternativer til genhusning af spejderne. Men politikerne vil ikke lytte. Hverken til borgerne eller deres egne embedsmænd, der helt fra start har talt imod placeringen.

Borgernes faktaark er publiceret her (link), og det er hårrejsende læsning. De beder nu alle byens borgere om hjælp til at redde de gamle træer. Det er lige op over, men så længe træerne står, er der håb. Og det er IKKE en invitation til at få dem fældet i en fart, København. Nu stopper I!

 

Link:

Dokument: Faktaark Spejderhusbyggeri på Vandtårnsgrunden

 OPDATERET:

Så er der oprettet en underskriftindsamling for at redde træerne: skriv under her!

Spejderhus FAQ

18.8.20

Dokument: Faktaark Spejderhusbyggeri på Vandtårnsgrunden

Afsender: Udarbejdet af naboer i Brønshøj Parcelforening, august 2020

Faktaark

Omfattende og forkert dimensioneret byggeri på grunden med Brønshøj Vandtårn

 • Dimensioneringen af det planlagte byggeri passer ikke til placeringen. To samtidige projekter karambolerer

  Udgangspunktet for at anvende vandtårnsgrunden var kommunens og den lokale Bellahøj- spejdergruppes ønske om at finde en ny placering efter at deres oprindelige hytte på 210 kvm. blev nedlagt grundet opførelsen af nye boliger ved Degnemosen. Projektet har udviklet sig, så der i stedet for en tilsvarende hytte, der kunne indpasses mellem de eksisterende træer på vandtårnsgrunden, nu etableres et næsten 600 kvm. spejdercenter samt øvrige anlægsarbejder relateret hertil. Da kommunen samtidig har etableret kulturhus i vandtårnet, betyder det, at den samlede befæstning af et mindre grønt område (svarende til 4-5 parcelhusgrunde) indebærer både opførelse af spejdercenteret, en indre gård, læringscirkler, offentlige toiletter, seks parkeringspladser og anlæggelse af en vej – samt naturligvis selve vandtårnet. Indledningsvis sagde spejderne nej tak til denne placering, som man ikke fandt passende. Kommunens økonomiforvaltning fandt desuden, at løsningen var dyr og imod kommunens øvrige politikker.

 • Mangel på grønt hensyn
  Der fældes i forbindelse med opførelsen af centeret syv gamle træer af forskellige art, der er næsten 100 år gamle og 25 m høje. Dette er imod kommunens formulerede Træpolitik 2018-2025, hvor det første princip lyder: ”PRINCIP #1 Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares”. Tillige er formuleret et princip om, at der skal der sikres et varieret træartsudvalg i København.

  I regeringens Klimapartnerskab for Bygge- og anlægssektoren, som Københavns Kommune er underlagt, anbefales det at undgå at bygge nyt, idet nedrivning og nybyggeri er 50 gange mere klimabelastende end at benytte eksisterende bygninger. Det strider tillige imod kommunens Strategi for Bynatur at bebygge et af åndehullerne i København.

 • Der står en tom spejderhytte i Brønshøj
  Der står, mellem Brønshøj Torv og mosen, et tomt, tidligere FDF/FPF-spejderhus med 412 kvm. boligareal og 112 kvm. kælder samt udhus på en grund på 902 kvm. – således tættere på Utterslev Mose og naturområderne. Huset har stået tomt i over et år (420 dages liggetid primo august 2020). En miljø- og klimavenlig tilgang ville være genbrug af eksisterende bygninger som denne, jf. punktet ovenfor.

 • Markant forringet trafiksikkerhed
  Spejdercenteret placeres som et vinkelhus med 7 meter høje, ikkegennemsigtige vægge direkte ud til skel. Dermed forringes oversigtsforholdene betydeligt i det i forvejen farlige Y-vejkryds Thurebyholmvej/Engelholmvej. Krydset er i dag risikabelt for især børn, selvom der er fuldt udsyn hen over vandtårnsgrundens ubefæstede græs, og denne risiko må vurderes at stige betydeligt, når udsynet blokeres helt ud til skel. Se plantegning med gul markering, sidste side.

 • To projekter på samme matrikel karambolerer
  Det fredede vandtårn på samme matrikel er af kommunen udnævnt til kulturhus, og kunne bruges til flere kulturelle formål hvor vandtårnsgrunden blev inddraget, såfremt der ikke også blev anlagt et stort øvrigt byggeri. Noget kan tyde på, at to større projekter på én mindre matrikel ikke er tænkt sammen.

  Kommunen har udøvet dårlig forvaltningsskik

 • Lokalplanspligten ikke opfyldt
  Ift. planlovens §13 er der lokalplanspligt ved væsentlige og indgribende ændringer i et miljø – i denne sammenhæng, at en overvejende grøn matrikel bliver tæt på 50 procent befæstet. Spejdercenteret har sammen med kommunes planer om tilhørende indre gård, læringscirkler, offentlige toiletter, parkeringspladser, vejanlæg og etablering af kulturhus så gennemgribende indvirkning på et grønt område og matriklens omgivelser, at kommunen har pligt til at inddrage de omkringboende naboer i udarbejdelsen af en lokalplan for området. Kommunen har undladt at opfylde denne forpligtelse.

 • Tallene tilpasses løbende
  Kommunen har omgået lokalplanspligten ved at opdele befæstningen på vandtårns-matriklen i flere mindre dele, som en ’omvendt salami-metode’ i stedet for at se på den samlede ændring af området. Aflukkelige overdækkede terrasser i relation til spejdercenteret er ikke talt med i etagearealet, og vandtårnsarealet blev først kun medregnet som grundareal og ikke etageareal. Kommunen videregav i den forbindelse forkerte oplysninger til klageinstanser.

 • Omgåelse af ny kommuneplan
  Kommunen valgte at trække tilladelserne tilbage og tildele ny byggetilladelse samme dag med den konsekvens, at naboernes klageproces skulle starte forfra. Pga. denne ’finte’, er klagerne efter mere end 18 mdr. fortsat ikke behandlet. Dette er ifølge Folketingets Ombudsmand brud på god forvaltningsskik. Samtidig har kommunen benyttet ovennævnte finte til at forlænge byggetilladelsen, der ellers i februar 2020 skulle have været genbehandlet efter reglerne i et nyt bygningsreglement og de nye bestemmelser i Kommuneplan 2019. Byggeriet strider nemlig mod den nye kommuneplan.

Brud på gensidig aftale
 • Byggeriet af spejdercenteret strider imod en gældende gensidig aftale, der i 1913 blev indgået mellem kommunen og ejerne af nabogrundene om anvendelsen af vandtårnsgrunden og etableringen af parkanlægget med offentlig adgang.

 • Brug af borgernes skattekroner
  Kommunen bruger – udover køb og vedligehold af vandtårnet – knap 10 mio. kr. på spejderbyggeriet. Det svarer til ca. 40.000 kr. pr. spejder. Prisen svarer desuden cirka til den pris, det tomme spejderhus tæt på mosen koster, nemlig pt. 10,99 mio. kr., men formentlig lavere grundet de pt. 420 dages liggetid.

 • Lokaludvalgets rolle
  Der er sammenfaldende kasketter mellem repræsentanter i Brønshøj Lokaludvalg og spejdergruppen, der har søgt om tilladelse samt penge til byggeriet. Desuden er der sammenfaldende interesser imellem lokaludvalget og Brønshøj-Husum Lokalavis, der gennem en årrække har promoveret byggeriet og spejdergruppen.

Man er gået videre, trods en række forbehold
I en mail den 23. september 2015 skrev en embedsmand fra Overborgmesterens kontor til Kultur- og Fritidsforvaltningen følgende: ”Jeg ved godt at du allernådigst bad mig om ikke at grave mere i det med placeringen af spejderhytten, men vi savner de gode argumenter for placeringen herinde på Rådhuset udover at der er brugt meget tid på det, der er politisk opbakning til denne løsning og andre alternative placeringer ikke er mulig. Vi finder at det er en dårlig løsning af flere årsager: 1. Det er dyrt for KK ifm. vedligeholdelsen af vandtårnet. 2. Man fjerner et grønt område fra byen og giver det til nogle spejdere hvilket clasher med vores fokus på offentlig adgang til grønne arealer. 3. Der er super meget fokus på borgerinddragelse i KK lige nu, og dette vil være en dårlig sag, da der er stor modstand mod projektet – hvor mange bliver egentlig glade for løsningen kontra dem, der er kede af den? 4. Hvorfor lægger man ikke spejdergruppen sammen med andre spejdergrupper i nærområdet? Har læst noget med nogle afstandsproblematikker ifm. hermed, men drejede det sig ikke kun om 2,5 km eller sådan noget? Jeg bliver nødt til at kunne give nogle bedre begrundelser i min OB orientering for ikke at overvejelserne herover kommer til at skygge for det man vinder ved at søsætte projektet.”

Plantegning (se næste side)
Det samlede byggeri bliver nu anslået 3-4 gange så stort som spejdernes oprindelige hytte i Bellahøj. Kommunens opdaterede matrikelkort viser, hvor stor en del af vandtårnsgrunden, spejderhuset kommer til at råde over. Herunder er med gult indsat det planlagte byggeri/anlægsarbejde-. 


Kontakt, dialog og mere info: VandtaarnetsTraeer@gmail.com

 

11.8.20

Et nede, to tilbage

Dårligt design på to legepladser ved De Gamles By har kværket de gamle træer, en eg og en bøg ved en børnehave og den ikoniske skyrækker ved Forfatterhuset overfor, der er stranguleret og begravet af COBE arkitekterne.

Den grønne gruppe, DN, Miljøpunktet, forstpatologen, alle har prøvet at råbe kommunen op i snart to år, for at udbedre skaderne og redde de gamle træer. Men bøgen bukkede under, den sprang ikke ud i år og de fælder den i morgen.

 
Sådan blev vores nødråb afvist af en jurist (!) fra kommunen, i 2018. 

Vil arkitekterne nu lære at inddrage trækyndige i designprocessen fremadrettet? Og vil kommunen endelig tage sit ansvar, og handle på nødråb mens der stadig er tid?

Et sidste kig på den døde bøg, før den fældes. (foto Miljøpunkt Nørrebro)

Bøgen da den stadig var i live. Og begravet.


Der er stadig to begravede træer i området, som ingen vil tage ansvaret for. Et egetræ i samme projekt, og den ikoniske skyrækker ved Forfatterhuset på modsatte side.

 
 

COBE arkitekter med deres prisvindende "børne by" bygget op om et træ, de er ved at slå ihjel.

Tidligere indlæg om de begravede træer:  

Livsfarlig administration, 26 sept. 2018

Registrering af træer og krat i Nordpolen, oktober 2018