23.8.20

Dokument: Kommentar fra ekspert i risikotræer

 Afsender: Iben M. Thomsen,  Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Man kan ikke bygge så tæt på træer uden at ødelægge deres rodzoner. Dette er også, fordi der skal være plads til at køre rundt på byggegrunden, så det er ikke kun der, hvor bygning og anlæg ligger, at træerne skades. Det træ, som står i gården på spejderhytten (blå prik), har ikke en chance. Det er bedre at erkende det, fjerne træet og evt. sætte et nyt. Det gør også byggeproces nemmere og billigere.

Anlæg af P-plads, containerplads og især tilkørselsvej langs træer vil ødelægge rødderne på de to nærmeste træer, nemlig træet mellem vandtårn og vej samt træet tættest på den nye vej (røde prikker). Det er bedre at fælde træet tæt på vandtårn, da det alligevel bliver ødelagt af stisystem og havde tynd krone i 2019 (Google streetview). Men allerbedst ville det være at lave indkørsel fra Thurebyholmvej.

For cirkelrummet er der to problemer: 1) Hvordan skal stolper sættes ned i træernes rodzoner, uden at der køres med maskiner? Selv hvis der ikke graves og støbes, men kun bores huller til stolper, vil der stadig være stor risiko for jordkomprimering. Og hvordan vil man undgå at ramme de store holderødder? 2) Hvordan skal stierne og amfi område anlægges? Så snart man graver i rodzonen, ødelægges træernes finrødder, som ligger i de øverste 50 cm af jorden. Terrænændringer er stærkt skadelige for eksisterende træer, især hvis de er mere end 70 år gamle. Jeg bemærker, at der i ansøgning om byggetilladelse og partshøring ikke er nævnt ordet rodzone eller beskytte nogen steder. Dette er ganske symptomatisk for byggeplaner lavet af folk, der ikke ved noget om træer.

 

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.