19.8.20

Alarm i Brønshøj!

Endnu en have bebygges! Denne gang i Brønshøj, i parken ved vandtårnet. Her har arkitekten for snart 100 år siden ladet mange forskellige træsorter plante i en særlig spiralform, i samspil med det fredede tårn. En glæde for både mennesker og dyr. Men for Københavns Kommune er det bare endnu en ledig byggegrund. Her skal der meget snart gennemtvinges et 600 m2 to etagers spejdercenter, en indre gård, læringscirkler, offentlige toiletter, seks parkeringspladser og vejareal. Der er altså ikke bare tale om en lille træhytte, men et massivt byggeri i oxideret stål.

Mindst syv af grundens gamle og fantastiske træer står til fældning, men der er åbenlyst ikke taget højde for drypzoner og hensyn til træerne under anlæg. Med det planlagte byggeri, bliver parken effektivt barberet. Det er en på alle måder grim sag, kommunen har begået grove brud på forvaltningsskikken, der alle er belyst i et overskueligt faktaark. Det er kun forventeligt at borgerne vil få medhold i deres klage, men da den ikke har opsættende virkning vil træerne være fældet før de får ret. Projektet bør derfor bremses helt, indtil klagen er behandlet.

Alle under spejderne et sted at være. Og der er mange muligheder der ligger lige for, som ikke inkluderer rydning af en sjælden oase. Kommunen har afsat knap 10 millioner kr til formålet. For dem kan man f.eks. købe det store nærliggende hus, der har stået tomt i over et år, og der er endnu flere gode alternativer til genhusning af spejderne. Men politikerne vil ikke lytte. Hverken til borgerne eller deres egne embedsmænd, der helt fra start har talt imod placeringen.

Borgernes faktaark er publiceret her (link), og det er hårrejsende læsning. De beder nu alle byens borgere om hjælp til at redde de gamle træer. Det er lige op over, men så længe træerne står, er der håb. Og det er IKKE en invitation til at få dem fældet i en fart, København. Nu stopper I!

 

Link:

Dokument: Faktaark Spejderhusbyggeri på Vandtårnsgrunden

 OPDATERET:

Så er der oprettet en underskriftindsamling for at redde træerne: skriv under her!

Spejderhus FAQ

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.