25.8.20

Nu udvikler det sig!

På forhånd undskyld for vandtårns træspam, men nu udvikler det sig i alle retninger.

Vi har fundet arkitektens originale tegninger af vandtårnet, der gør det tydeligt at træerne ikke er tilfældigt plantet, men sat i en Fibonacci spiral der går igen flere steder inde i tårnet. Man overså simpelthen betydningen af træerne, da man lod fredningen gælde vandtårnet alene.

Slots- og Kulturstyrelsen blev orienteret og kort efter spottet på grunden i sidste uge, og de har efter sigende i dag drøftet en evt. udvidelse af fredningen til også at gælde træerne. Men selv hvis svaret er positivt, kan det risikere det være for sent hvis vi får det i morgen, for der er lige nu lagt køreplader ud og lagt an til fældning. Det sker efter alt at dømme i morgen tidlig.

1. Er der nogen der har kontakt til Slots og Kulturstyrelsen, der kan hjælpe med at finde svar?
2. Kørepladerne er lagt under de store kroner netop hvor de skaber risikotræer, ingen lytter!
3. Borgerne kalder på hjælp til at beskytte træerne:

"Nu haster det - vi har akut brug for hjælp! - mød op i morgen kl 7 og hjælp os med at stoppe maskinerne og ødelæggelserne! Skriv til VandtaarnetsTraeer@gmail.com for koordinering."

 

OPDATERET:

Vi siger farvel til træerne søndag d 30 august kl. 16 ved Brønshøj Vandtårn. Børn er meget velkomne og der vil blive budt på en forfriskning. Der er også sørget for corona-forholdsregler og mulighed for at holde afstand. Kom og vær med.

 

 


 

Flere links til info om sagen:

Arkitektens tegninger af vandtårnet.

Børn og risikotræer i Brønshøj

 Underskriftindsamling: Stop træfældning og bebyggelse af parken ved det fredede Brønshøj Vandtårn

Dokument: Kommentar fra en ekspert i risikotræer 

Alarm i Brønshøj

 

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.