23.6.15

Endelig afklaring på Nørrebro Runddels træer, af Morten Kabell

Efter at vi fik reddet tre ud af seks af de store lindetræer på Nørrebros Runddel, opstod der tvivl om hvorvidt det var nødvendigt at fælde de sidste tre. Træeksperter sagde nej. Morten Kabell har vendt det med sin forvaltning en ekstra gang, og skriver:

*****

Jeg har lovet en tilbagemelding - og her kommer den:

Der er ikke helt enighed om træernes tilstand. Men der er enighed om, at de to træer, der var tvivl om, ikke er risikotræer i dag. Og derfor er der ikke en _akut_ grund til, at de fældes. Og derfor får de også lov til at blive stående.

Træernes tilstand medfører, at der er risiko for at, træerne taber grene og/eller med tiden i yderste konsekvens kan vælte. Træer i den tilstand, er såkaldte potentielle risikotræer, det vil sige, at træet vil udvikle sig til at blive et risikotræ. Hvor lang tid, der kan gå, før end træerne når en tilstand, hvor de bliver risikotræer, er det vanskeligt præcist at udtale sig om.

Der fældes dermed kun ét træ - det ud for Nørrebrogade 140. Det er et risikotræ i dag, og her er det svært som tidligere nævnt at argumentere for, at det bliver stående, taget i betragtning den situation, der tidligere har været med et træ i Fælledparken, der var skyld i en alvorlig ulykke.

Når vi så lader de 2 potentielle risikotræer blive stående, så vil vi altså ikke kunne plante 6 nye træer. Det er muligt at plante 2-3 nye træer, og det vil ske. Det vil betyde en reduktion i muligheden for den pladsdannelse, som der ellers var lagt op til.

Ved en eventuelt senere fældning, kan pladsen omkring de nuværende træer omlægges, og der vil kunne plantes nye. Så at undlade at fælde træer nu, betyder altså ikke på lang sigt, at der kommer færre træer - udskiftningen tager blot længere tid, og træerne får lov til at se forskellige ud.

For alle tilbageværende træer vil det være nødvendigt med en beskæring (kronereduktion) indenfor ca. 1 år. Sådan en foretages hvert syvende-ottende år, og det er ved at være tid, enten denne eller næste december. Men det har hørt med til at træernes udvikling indtil nu, så der er ikke noget nyt i det.

Så status er altså, at yderligere to træer får lov at blive stående - og så ser jeg og forvaltningen på en mere generel politik for at bevare eller fælde træer; det er vist nødvendigt.

******

Intet mindre end fantastisk! 

Vi er gået fra at miste 6 kæmpestore gadetræer, til 1. Tusind tak til Biolog Mogens Hansen, Skovbiolog Thor Jarsen og Arboristen fra Byens Træpleje, for at bidrage med jeres ekspertise. Og tusind tak til Morten Kabell, for at kæmpe så bravt for vores gamle, smukke træer. Hurra! 


No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.