30.5.13

Træpolitik

En af vores mærkesager er, at Københavns Kommune skal lave en træpolitik. Det er uforståeligt at vi ikke har en, især da København er udråbt til Europas Grønne Hovedstad 2014. På Frederiksberg giver man os baghjul, med en træpolitik, der blandt andet forbyder fældning af træer der er ældre end 25 år, private som offentlige, uden særtilladelse. Stærkt! Her er ordlyden (taget fra kommuneplanen 2010):

Træer
• Træer, der er over 25 år gamle, må på såvel offentligt som privat areal ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
• Værdifulde privatejede træer og beplantningsstrukturer skal beskyttes gennem bevaringsbestemmelser i lokalplaner.
• Ved etablering af parkeringskældre skal det sikres, at friarealer
på terræn over parkeringskældrene kan beplantes med træer.

Grønne forhaver
• I villaområder skal præget af villakvarter med forhaver og beplantning mv. bibeholdes, ligesom hegningen skal indpasses i villakvarteret og fortrinsvis være levende hegn. Dette gælder især ved indretning af institutioner og erhvervsvirksomheder i villaområder.
• I etageboligområder, hvor der er grønne forarealer, skal disse bevares med grøn karakter.
• Inventar til affaldshåndtering skal, hvis dette placeres i forhaver eller på grønne forarealer, gives en udformning og placeres, så det grønne præg fastholdes.   

Og så kan man, med inspiration fra Berlin, gå ind på et kort og se en oversigt over alle byens træer (se under "veje og trafik"). Alle de private træer er ikke komplet optegnede endnu, men det er et stormskridt i den rigtige retning. Kom så København!

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.