22.5.13

Kalder alle arkitekter

Der løb et suk ind fra Carl-Fredrik Olof Vogel, efter fældning af de kun ti år gamle træer ved DR-byen og IT Universitetet ved Emil Holms Kanal i Ørestaden. Vi satte os for at opklare hvem der fældede dem, og hvorfor. I Ørestad Sekretariatet forklarede man hvordan det hang sammen, der var flere problemer. Træsorten (pil) er slet ikke egnet til den hårde belastning, med stærk vind, genspejl fra vandet og frost. De unge træer var blevet syge, de døde dele angrebet af borebiller, og man frygtede at et stormvejr kunne få dem til at vælte, og gøre skade på mennesker. 

Hvorfor blev de syge og bukkede under? Arkitekter har for vane at pynte med grønt der eksempelvis vokser hurtigt og ser godt ud (samme problem på Superkilen, hvor alle træerne også er røget). Derudover var underlaget slet ikke lavet godt nok til træer, gruset var stampet for hårdt. 

Dem, der sidder med problemerne efterfølgende, beder indtrængende om at arkitekterne samarbejder med træ-kyndige. Det gør vi også. Arkitekter må simpelthen indse at de skalter og valter med noget livsvigtigt, hver gang de slår en streg på et stykke papir, og sætter et træ.

En træsort der egner sig bedre til de forhold skal findes blandt de Nordiske. Der var tale om at erstatte piletræerne med eg fra Norge. Før de kommer op, skal de resterende træer langs kanalen fjernes, og bunden skal udbedres. Det kommer til at ske til efteråret. De næste træer bliver små og kommer til at vokse langsomt, men forhåbentlig bliver de så stående.


(foto: Carl-Fredrik Olof Vogel)

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.