11.12.13

Biler over træer

Så har vi fundet svar på de meningsløse fældninger ved Tagensvej. Parkforvalteren var ude og inspicere de fældede træer på Tagensvej, og kunne oplyse at det var lindetræer fra 1933. Gamle kæmper der i firs år har udgjort et værn mod den ottesporede motorvej.

Det er slemt, men det bliver værre: den siddende teknik og miljøforvaltning, ledet af Ayfer Baykal, er i færd med at gennemføre projekt “Bedre Bus”, der løber fra Ryvangen St. til Nørreport St. Og det kommer til at koste os 131 træer! Mange af dem ligger direkte ud til motorvej, hvor man altså har valgt *ikke* at inddrage asfalt, og genere bilismen, men at gøre indhug i vores rekreative områder. Planen er selvfølgelig at busserne skal have bedre fremkommelighed, og der skal være bedre plads på de nye og større perroner. Den tager vi så fra træerne. Fra borgerne.

Et af de groteske eksempler på prioriteringen i det her, finder man i Amorparken ved Rigshospitalet, hvor man inddrager et fortorv (igen: ud til en motorvej), og skubber cyklister og fodgængere ind i en fredet park, som man asfalterer (!). Fredet betyder ingenting, så længe der frit gives dispensation.

I detektivarbejdet er jeg stødt på et skræmmende fænomen: flere af de trækyndige og -ansvarlige vidste slet ikke hvad fældningen gik ud på. Da jeg endelig fandt frem til en, der gjorde, fik jeg beskeden: “jeg er ked af at sige det, men vi kan ikke gøre noget, det er politisk besluttet.”

Her er hvad man prioriterede: at inddrage et skrøbeligt værn mod en motorvej, som åbenbart er urørlig. Bemærk hvor lidt plads der i det offentlige rum er afsat til rekreative områder, fodgængere og cyklister. Et rystende overblik.Her er vi på Tagensvej, man hæfter sig ved de smalle fortorve og den mikroskopiske plads træerne optager (optog), sammenlignet med noget der ligner seks-otte spor til biler.Politikerne repræsenterer os. Det kan ikke siges nok. Det er ikke i borgernes interesse at give endnu mere af vores offentlige rum til biler. Hvilket reelt er hvad der sker, når man flytter busserne længere ind i vores landskab. Det er ikke i vores interesse at miste flere træer. Stormene har gjort og forventes fortsat at gøre massive indhug i den resterende bestand, vi er på bristepunktet nu. Vi skal råbe højt, og markere at grænsen er nået. Det er vigtigt.

Her er hvad vi mistede i denne uge, igen fra google streetview. Hvor man som bekendt må lede efter byens træer.Næste indgreb bliver på Nørre Alle. Alle de unge lindetræer fra 1990‘erne skulle oprindeligt have været fældede, i forbindelse med projektet, men de bliver nu flyttet og sat i depot indtil næste efterår, hvor de bliver genplantede. Det er måske det, vi opnåede da vi lavede larm og startede den her gruppe, under den meningsløse massakre på Dag Hammarskjölds Alle: at kommunen endelig prøver at flytte træer.

Det er ikke lykkedes at komme igennem til Vibeke Jørgensen projektlederen på Bedre Bus, og Center for Park og Natur har forgæves rykket efter en oversigt over de berørte (fældningstruede) træer. Så snart vi ved, hvilke træer der er på listen, melder vi ud. Hvis nogen derude ved noget, så sig endelig til. Vi er sammen om det her, og det er vores træer!

********

Projektet.
Hvis du vil læse mere om projektet, ligger der et link på Østerbro Lokaludvalgs side, til en tung pdf fil. Her er et par af de ting, der er meget relevante for os:


"Det vil desuden være nødvendigt at nedlægge et-to af de bevaringsværdige træer i udkanten af Amorparken, for at etablere... fortorv og cykelsti." Det er det, Danmarks Naturfredningsforening kalder salami metoden. Herunder: fredningsgrænsen overskrides/inddrages.

Der "nedlægges" (vi kalder det skamfældes, men okay) 46 træer, og genplantes 20...


Og endelig regnestykket. Et træ er et træ, så det går vist lige op.


Eller hvad?

*********************

OPDATERING:

Den plan vi kan se her, har de afveget fra. I stedet for at fælde 131 og genplante 161 som vi ser i skemaet ovenfor, fælder de 190 og genplanter kun 40. Altså en forskel på 121 træer. Der bliver taget andre og flere træer end dem der blev ansøgt om, og godkendt. Danmarks Naturfredningsforening København har skrevet en pressemeddelelse om det her, hvor de siger ligeud at høringsprocessen og borgerne er til grin: link.


No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.