21.8.13

Hvordan spiser man en elefant?

Hvordan spiser man en elefant? En bid ad gangen. Det er lidt det samme med byens træer, opgaven kan virke uoverskuelig, men med alt det træerne giver os hver dag, har vi pligt til at prøve. Vi slås stadig for at bevare Dametræet, det 150 år gamle Gingko huntræ på Sølundgrunden. Det og de hundrede andre træer, buske og planter, der står til at blive revet op med rode.

På Superkilen på Nørrebro, er alle træerne enten døende eller fældede. Jeg skrev til Nørrebros afdeling for Park og Natur, for at høre hvorfor. Djævlen hedder (dårligt design og) salt, og her skal vi virkelig sætte hårdt ind, hvis vi vil bevare vores bytræer. Nedenfor er svaret fra parkforvalteren fra Nørrebro og Østerbro, Henriette Lunn Vonsbæk (gengivet med tilladelse).

*****

Kære Sandra

Min kollega Thomas har videresendt et spørgsmål fra dig vedrørende træerne i Superkilen på Nørrebro.

Allerførst vil jeg dog lige rose jeres initiativ - det er rigtigt godt at I interesserer jer for byens træer og er med til at passe på dem. Jo flere der har ejerskab til byens træer, jo bedre, så tak for det.

Jeg ved ikke, hvor meget du kender til historikken ude i Superkilen, men de fældede træer, som du kan se resterne af på den Røde Plads var gået ud.

Vi har en formodning om, at det skyldes at pladsen er blevet saltet i vinterperioderne og at saltvandet så løb ned til træerne, det kan de ikke holde til. Pladsen skulle egentlig ikke saltes, men fordi belægningen var glat, blev vi nødt til det. Problemet er, at en del af træerne står i samme højde med belægningen og at der ikke er nogen kantsten der hindrer saltvandet i at løbe ned i plantehullet. Regnvandet resten af året løbet også henover plantehullerne, og flere af træerne på denne del af den røde plads har sandsynligvis fået for meget vand og er gået ud på grund af "drukning" (iltmangel omkring rødderne). En skønsmand, der har set på forholdene på pladsen, kunne bekræfte at det er en kombination af saltvand og drukning, der er skyld i de udgåede træer.
Træer er jo skovvæsner, og at plante dem i vores urbane byrum kan give nogle store udfordringer. Det er ikke kommunen der har stået for plejen af træerne men der i mod den eksterne entreprenør, der har plantet træerne.

Når de bliver gentilplantet (i 2014) vil vi gøre hvad vi kan for at sikre, at eventuelt saltvand samt regnvand fra hele pladsen ikke kan trænge ned til træerne mere (fx ved at forhøje bedene med kantsten ligesom omkring træerne der står ved p-pladsen tæt ved Mimersgade).

Generelt har det været en tør forsommer, og det kan ses på vores træer mange steder i byen. Enkelte træer (især lærketræerne) i den grønne del af Superkilen hen mod Tagensvej bærer præg af dette. I Superkilen skal en del træer skiftes, disse træer er endnu ikke overgået til kommunens drift, men vil blive skiftet inden vi overtager dem.

Du skal ikke være bekymret for, om der kan trænge vand ned til træerne, den belægning du kan se udenom er et materiale der hedder arboresin og det er helt vandgennemtrængeligt.

Heldigvis er der også en masse flotte træer i Superkilen, blandt andet er de store Cedertræer (tæt på Midgårdsgade) efter min mening ret imponerende. På sigt skal Superkilen gerne fremstå med et antal pæne træer, der kan klare sig i det urbane rum, og det arbejder vi på.

*****

Vi vender stærkt tilbage med mere om saltning. Snart er der kommunalvalg, og her er det vigtigt at gøre det klart for Teknik og Miljøborgmesteren, om det bliver den siddene eller en ny, at der skal strammes gevaldigt op.


No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.