4.9.13

Opdatering på Willemoesgade træerne

En opdatering fra Bjørn Westerbeek Dahl, på træerne i Willemoesgade på Østerbro:

***
I juni kom jeg med en meddelelser om, at to træer i Willemoesgade var fældet, og - hvad værre var - at de ikke ville blive genplantet, så nye træer kunne indgå i den allébeplantning, som gaden er kendt for. I stedet var stedet, hvor træerne stod, blevet asfalteret over og indrettet til parkering.

Siden har der været arbejet hårdt på at få de to træer - ud for nr. 55 og 61 tilbage: Der har været afholdt et møde med Center for Park og Natur og en andelsboligforening har skrevet til borgmesteren. Alle sejl har således været sat til, og i det har vi så fået den glædelige meddelelse, at de to træer vil blive genplantet, når plantningssæsonen begynder igen til efteråret.

Det gode budskab er dog krydret med oplysningen om, at andre og lignende genplantninger har måttet udskydes som følge af mangel på penge, og undervejs har vi fået fornemmelsen af, at Center for Park og Natur er underlagt Center for Trafik og Center for Parkering, forstået på den måde, at Center for Park og Natur hver gang skal argumentere for genplantning - og at argumenterne skal sættes op mod trafikale og parkeringsmæssige hensyn.
Så meget for et "grønt København"! Som borgere og gruppe bør vi kræve, at der lægges midler til ordene om den grønne by, og at træer prioriteres højere end parkering og trafik, når der er tale om genplantninger!

Bjørn Westerbeek Dahl

***

Når en parkeringsplads nedlægges i København siger loven at den skal genoprettes et andet sted. Hvorfor gør det samme ikke sig gældende for træer?

Det skal vi have rettet op på. Tak for opdatering, Bjørn.

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.