15.11.13

En glædelig opdatering

En glædelig opdatering: efter onsdagens kedelige valgmødeoplevelse, tog Morten Kabell fra Enhedslisten kontakt, og tilbød at svare på de spørgsmål vi måtte have. Jeg efterlyste på gruppens vegne blandt andet en træpolitik, et oversigtskort over træer, og beskyttelse af de gamle, raske træer. Og pointerede det urimelige i at kalde et træ for et træ, når man erstatter kæmper med kviste. Ikke mindst i lyset af nyplantede bytræers elendige overlevelsebetingelser. Og så påpegede jeg det akutte behov for at finde et alternativ til vejsalt, der er på hastig vej til at tage livet af alle vores vejtræer.

Her er et uddrag af Morten Kabell’s gode og uddybende svar, gengivet med tilladelse:

Vi er ikke uenige. Det ER et stort problem med de gamle træer i byen. Der er meget få sanktioner over for entreprenører, som “kommer” til at fælde gamle træer ved et uheld. For Lars Weiss havde faktisk ret i, at det politiske udvalg vedtager rigtigt mange planer, hvori vi slår fast, at de gamle træer ikke må fældes. Så der er faktisk retningslinjer og regler - men for få sanktioner ved overtrædelse. Og en 1:1-erstatning er ikke nok; det kan jeg godt se.

Jeg har kritiseret teknik- og miljøforvaltningen i denne valgperiode for, at den ikke følger op på det, udvalget vedtager. Dét er en af de ting, jeg vil ændre i de kommende fire år. Træerne er et af de områder, hvor reglerne skal følges op på.

Ét af jeres ønsker er faktisk allerede opfyldt, delvist. Der er nemlig foretaget en kortlægning af træerne på gaderne. Tjek http://kbhkort.kk.dk/ og vælg Grønne Område og Gadetræer, så kan jeg fx se, at der stort set kun er kejserlind her, hvor jeg bor. Det er jo ikke særlig mangfoldigt. Men der mangler en registrering af andre træer i parker, langs voldene og så videre. Det vil jeg gerne se på, om jeg kan få flertal for i den kommende borgerrepræsentation.

Udover dét, så skal vi have flere træer i byen. Borgerrepræsentationen har, også med Enhedslistens stemmer, vedtaget at plante 100.000 træer mere end i dag. Det skal være en blanding af mange forskellige sorter og arter, så den ensretning af træerne, som skete tidligere, kan ændres. Det betyder for mig også frugttræer af alle arter. OK, det bliver lidt mere bøvlet at rydde op efter, når frugterne modner, men jeg kunne godt tænke mig, at byens børn ikke bare tror, at æbler, pærer, blommer og så videre er noget, der bare kommer fra supermarkedet, men at de kan se, at de faktisk gror på træerne.

Den korte levetid skal vi gøre noget ved. Dybere huller, de kan gro i; bredere plantehuller, så rødderne får en chance - fx. Det betyder nok færre p-pladser til bilerne, men så er der jo slået to fluer med ét smæk.

Om vejsaltet: Enig! Jeg vil bede teknik- og miljøforvaltningen om et bud på, hvad vi kan gøre i København for at erstatte saltet. Det bliver ikke i denne vinter, for der er saltet vist allerede købt. Men forhåbentlig i 2014-15-vinteren?

Skriv endelig igen. Jeg håber, at jeg har svaret lidt bedre på dine spørgsmål og forventninger. Og ellers må du tage mig i skole - det er ikke viljen, jeg mangler.

Med venlig hilsen

Morten


*****
Det er stærkt opmuntrende at se en politiker tage situationen alvorligt. Og dejligt at der er taget spadestik til en kortlægning over byens træer. Det bliver rigtig godt når alle træer en dag bliver ført til protokols. Og visionen om 100.000 nye træer er god, men vi hører også fra flere at der ikke er budgetteret med den. Så alle de her gode intentioner og drømme skal vi holde dem op på. Vi holder aldrig op med at kæmpe for vores bytræer.

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.