12.11.17

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet, ord og handling.

*******************************************************************************
Ord:

5 spørgsmål om bynaturen, op til kommunalvalg 2017. Besvaret af Frank Jensen, Overborgmester.

En indsats for vejtræerne
Byens vejtræer har ringe vækstvilkår. De svækkes af salt, der er ikke sat midler af til at føre tilstrækkelig opsyn eller pleje og ukoordineret anlægsarbejde forårsager alvorlige skader. Vi efterlyser en målrettet indsats for vejtræerne, hvad synes Socialdemokratiet Kbh om sådan en plan?

Svar: Vejtræerne er et flot varemærke på københavnske vejstrækninger. Det er vigtigt, at hensynet til træerne tænkes ind i den løbende drift og vedligehold på vejområdet. Københavns Kommune har allerede en træpolitik og en politik for bynatur – her står det som et hovedprincip, at der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København. Så jeg synes egentlig, at kommunen gør meget. Hvis I har helt konkrete ideer, eller eksempler på træer, som ikke passes ordentligt, bør I kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen direkte.

Trækort
I resten af verdens storbyer, kortlægger man vejtræerne, som et led i planlægningen af den grønne infrastruktur. I København mangler man derimod et samlet overblik, på tværs af forvaltningerne. Støtter Socialdemokratiet Kbh, et trækort over København?

Svar: Lige det spørgsmål undrer mig en smule, men jeg kan forhåbentlig glæde jer ved at oplyse, at der allerede eksisterer et kort over eksisterende gadetræer. På Københavnerkortet (kbhkort.kk.dk) kan man under "grønne områder" i menuen til venstre vælge "gadetræer" og på kortet se træernes placering, arten og året, hvor det blev plantet. De nye partnerskabstræer vil i øvrigt også blive registreret her.


Vejsalt vs. kaliumformiat
Vejsalt svækker vejtræerne alvorligt og slår dem i værste fald ihjel. Det skånsomme alternativ hedder kaliumformiat, og bruges på få, udvalgte steder i København. Vil Socialdemokratiet Kbh bakke op om en udfasning af vejsalt, for at skåne vejtræerne og miljøet?

Svar: Det er vigtigt, at hensynet til træerne tænkes ind i den løbende drift og vedligehold på vejområdet. Mit indtryk er, at Teknik- og Miljøforvaltningen er opmærksom på muligheden for at bruge alternativer til vejsalt der, hvor saltet kan skade træerne, og at vejsalt primært bruges, hvor saltet forsvinder ned i kloakken og dermed efter rensning ender i det salte Øresund. Hvis I har konkrete eksempler på områder, hvor I mener, at der bør bruges alternativer, vil jeg opfordre jer til at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen.

Træer på privat grund
I modsætning til Frederiksbergs træpolitik, hvor ingen træer over 25 år må fældes uden kommunens tilladelse, beskytter Københavns nye træpolitik ikke træer på privat grund. Mener Socialdemokratiet Kbh at der børe gøres mere, for at beskytte byens træer på privat grund? Hvis ja, hvad?

Svar: Reglerne på Frederiksberg og i København er grundlæggende de samme, nemlig at ældre træer kan beskyttes som bevaringsværdige gennem konkrete lokalplaner, og det er selvfølgelig et redskab, vi bruger og er villige til at bruge i fremtiden. Det er nærmere beskrevet i træpolitikken, hvor det fremgår, at der allerede er over 1.000 bevaringsværdige træer.

Socialdemokratiet Kbh’s bud
Københavns Kommune har netop vedtaget en træpolitik, med ordlyden: “Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København.” Har Socialdemokratiet Kbh et bud på hvordan?

Svar: Socialdemokraterne er meget opmærksomme på, at konsekvenser for træer beskrives nøje i de indstillinger, der udarbejdes ifm. f.eks. veje og cykelstier. Derudover skal vi naturligvis arbejde på at realisere de målsætninger der er opstillet i træpolitikken.

*****

(En personlig besked fra Frank Jensen)

Kære Byens Træer

Jeg sætter stor pris på jeres engagement i byens træer, da det selv ligger mig på sinde at få flere træer i byen. Det er faktisk et af de (relativt få) punkter, hvor jeg synes, Københavns grønne profil i forhold til andre storbyer halter lidt.

I kender Københavns Kommunes træpolitik, som jeg egentlig synes besvarer mange af jeres spørgsmål. Desuden har vi i kommunen lanceret et nyt koncept i form af partnerskabstræer, som er blevet taget rigtig godt imod. Her indgår en privat grundejer et partnerskab med kommunen, hvor kommunen betaler for træet, og grundejeren til gengæld forpligter sig til at passe på det. Det synes jeg, er en meget fin ordning, som forhåbentlig gør, at vi får flere træer i byen. I kan læse mere om partnerskabstræer her: (link)

Mvh
Frank Jensen

Kommentar: Kommunens kort over træer begrænser sig til en enkelt forvaltning, data er ufuldstændige. Salt løber ikke bare filtreret ud i Øresund, men siver ned i grundvandet og ophober sig i jorden hvor det gør stor skade. Overborgmesteren er desværre fejlorienteret.

*******************************************************************************
Handling:

Hvordan stemte Socialdemokratiet i TMU, da det gjaldt? Eksempler fra sager, vi har fulgt.

Hillerødgade (24 august 2015). 
Der blev fremsat forslag om, at få udarbejdet alternative forslag, hvor træerne langs den nye cykelsti kunne bevares, indenfor den eksisterende bevilling:

FOR.

Klatreskoven på Carlsberg (30 maj 2016).
Dispensation til at fælde Klatreskoven:

FOR. (Afgørende stemme)

Dispensation til at fælde 9 bevaringsværdige træer på Carlsberg (27 marts 2017):

FOR.

Ændringsforslag til Træpolitik (2 maj 2016)
Et bevaringsværdigt træ må ikke fældes uden politisk godkendelse idet fagudvalget har
ansvaret for træerne.

IMOD

Ny periode, 2018: 

Dispensation til at fælde 7 bevaringsværdige træer på Carlsberg (5 februar 2018)

FOR

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.