3.11.17

Korrespondance med Vintertjenesten om salt

Mail til Vibeke Vedel fra Vintertjenesten og Servicechef i Byens Drift Jon Pape, fra Red Byens Træer 20 oktober 2017.

Kære Vibeke og Jon,

Her er en hilsen fra Red Byens Træer, hvor vi med gru har fulgt udviklingen for de træer langs søerne, der stadig saltes. Det gælder vejsiden og det punkt på den heldige side, ved Fredens Bro, hvor kaliumformiat ruten springer over, og saltvognen sætter ind. Jeg har vedhæftet fotos, og illustrationer.

Det er ikke min opfattelse at saltningen sker af ond vilje, men fordi der mangler en forståelse af, hvor meget skade saltet gør på netop denne (disse) strækning(er). Det skylles ikke bare ud i kloakken, men ophobes i jorden, og skader træerne alvorligt. For de i forvejen stærkt belastede træer, kan det være det, der endeligt slår dem ihjel. Adskillige arborister har tilset de træer, der stadig saltes, og alle er enige om, at saltet gør alvorlig skade.

Derfor vil vi prøve at få politikerne til at bevilge de midler der skal til, for at koble de sidste sø-træer på kaliumformiat ruten. I håbet om, at vi kan bevare vores gamle træer lidt længere.

To spørgsmål:
Hvad vil det koste i merudgift, at skåne vejsiden langs søerne for salt?
Er det muligt at føje sløjfen* ved Fredens Bro, til kaliumformiat ruten?

med venlig hilsen
Sandra Høj
Red Byens Træer

*Sløjfen = vedhæftede fotos af det lille stykke op til Fredens Bro. 

 

 

 

 

 

*****

Svar fra Vintertjenesten 3 november 2017.

Kære Sandra Høj

Mange tak for din henvendelse d. 20 oktober 2017 vedr. omkostningerne ved at sprede kaliumformiat på Søgadesiden langs søerne og sløjfen ved Fredens Bro.

Cykelsti-strækningen langs søerne på Søgadesiden, hvor der i dag spredes salt er ca. 8.550 m2. Såfremt der skal spredes kaliumformiat frem for salt vil det betyde en merudgift på ca. 85.500 kr. per sæson for en gennemsnitsvinter (50 udkald).  Skulle vi opleve en hård vinter vil kvadratmeterprisen for brugen af både salt og kaliumformiat blive fordoblet.

Vi har været inde, og vurderer hvorvidt det er muligt at tilføje Sløjfen til vores kaliumformiatrute. Da der er tale om en meget lille strækning, finder vi, at dette godt kan lade sig gøre. Vi vil derfor fremover sprede kaliumformiat ved Fredensbro Sløjfen.

Som Jon Pape tidligere har skrevet til dig i et svar d. 19. januar 2017, har vi fået tilført midler, så vi kan bruge kaliumformiat på udvalgte strækninger. I den forbindelse har vi valgt at prioritere brugen af kaliumformiat i de områder, hvor der er et særligt behov for naturbeskyttelse. Vi har ikke tidligere benyttet kaliumformiat på de strækninger, du her henviser til. Skulle vi sprede kaliumformiat på strækninger, som eksempelvis Søgadesiden, hvor der i dag spredes salt, vil det betyde, at vi enten skal omprioriterer de strækninger, hvor vi i dag benytter kaliumformiat, eller også vil det medfører en merudgift for at omlægge fra salt til kaliumformiat. Derfor er forvaltningen afhængigt af, at der bliver bevilliget yderligere midler til omlægning af kaliumformiat. Samtidig er det værd at pointere, at selv om vi skulle begynde at benytte kaliumformiat frem for salt på Søgadestrækningen, har træerne ved søerne fortsat svære vækstbetingelser, grundet sygdomme og anlægsarbejde over tid der har påvirket rodnettet, hvilket en omlægning til kalilumformiat ikke vil kunne rette op på.

Endnu en gang tak for din henvendelse.

Med venlig hilsen

Vibeke Vedel
Centerchef
Center for Bydækkende Drift
Byens Drift
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
 

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.