12.11.17

Alternativet

Alternativet, ord og handling (handling opdateres løbende, efter valg).

*******************************************************************************
Ord:

5 spørgsmål om bynaturen, op til kommunalvalg 2017. Besvaret af Bjarke Charlie Serritslev, Naturordfører.

En indsats for vejtræerne
Byens vejtræer har ringe vækstvilkår. De svækkes af salt, der er ikke sat midler af til at føre tilstrækkelig opsyn eller pleje og ukoordineret anlægsarbejde forårsager alvorlige skader. Vi efterlyser en målrettet indsats for vejtræerne, hvad synes Alternativet Kbh om sådan en plan?


Svar: Det synes Alternativet i København lyder som en god plan :-) For os er det vigtigt, at vi ikke bare tænker i at etablere nye grønne områder, for os betyder det langt mere at sikre kvalitet i naturen og ikke nødvendigvis kvantitet.

Trækort
I resten af verdens storbyer, kortlægger man vejtræerne, som et led i planlægningen af den grønne infrastruktur. I København mangler man derimod et samlet overblik, på tværs af forvaltningerne. Støtter Alternativet Kbh, et trækort over København?


Svar: Ja, det vil vi også gerne støtte. Det væsentlige for os, hvis vi skal lave en ordentlig indsats er selvfølgelig, at vi har et overblik over byens træer.

Vejsalt vs. kaliumformiat
Vejsalt svækker vejtræerne alvorligt og slår dem i værste fald ihjel. Det skånsomme alternativ hedder kaliumformiat, og bruges på få, udvalgte steder i København. Vil Alternativet Kbh bakke op om en udfasning af vejsalt, for at skåne vejtræerne og miljøet?


Svar: JA! Og det kræver ekstra midler, ja, men det må vi betale, hvis vi vil have sunde træer i byen.

Træer på privat grund
I modsætning til Frederiksbergs træpolitik, hvor ingen træer over 25 år må fældes uden kommunens tilladelse, beskytter Københavns nye træpolitik ikke træer på privat grund. Mener Alternativet Kbh at der børe gøres mere, for at beskytte byens træer på privat grund? Hvis ja, hvad?


Svar: I Alternativet København vil vi gerne følge Frederiksbergs eksempel, da vi mener, at det er en del af en god træpolitik at passe på træerne - også på privat grund. Vi vil dog ikke lægge os fast på en bestemt alder for træerne på nuværende tidspunkt, men vi vil forsøge at finde var fra træ-eksperter for at høre, hvad der giver mening.

Alternativet Kbh’s bud
Københavns Kommune har netop vedtaget en træpolitik, med ordlyden: “Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København.” Har Alternativet Kbh et bud på hvordan?

Svar: Ud over de punkter, der er nævnt ovenover dette svar, så kræver en god træpolitik i vores optik også, at vi er bedre til passe på træerne ved byggeri og andet arbejde i byen. Derfor bør der udarbejdes retningslinjer for, hvordan både kommunens egne ansatte og entreprenører bør behandle byens træer. Og så kræver en god træpolitik selvfølgelig, at det ikke bare er en hensigtserklæring, men at der rent faktisk også følger penge med til at udføre og efterleve træpolitikkens punkter.

Til sidst vil en efterlevelse af træpolitikken i vores optik også kræve specialiserede træmedarbejdere, der kan passe og pleje træerne. Udfordringen for mange af træerne er nemlig også, at de er udsatte, og sommetider vil kræve ekspertpleje. Det kan eksempelvis være ved vildt vejr eller trafik. I det daglige skal træerne selvfølgelig også passes, hvorfor det er vigtigt, at det er personer med god viden om træer, der står for det.   

*******************************************************************************

Handling:

Dispensation til at fælde 7 bevaringsværdige træer på Carlsberg (5 februar 2018)

FOR

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.