12.11.17

Liberal Alliance

Liberal Alliance, ord og handling.

*******************************************************************************
Ord:
5 spørgsmål om bynaturen, op til kommunalvalg 2017. Besvaret af Heidi Wang, Teknik- og Miljøudvalget.


En indsats for vejtræerne
Byens vejtræer har ringe vækstvilkår. De svækkes af salt, der er ikke sat midler af til at føre tilstrækkelig opsyn eller pleje og ukoordineret anlægsarbejde forårsager alvorlige skader. Vi efterlyser en målrettet indsats for vejtræerne, hvad synes Liberal Alliance Kbh om sådan en plan? 

Svar: Ok så længe der er videnskabelig belæg for det. Vejtræer er et godt redskab i sikringen af København mod skybrud, da de optager en stor del af regnvandet og de giver et bedre mikroklima. Ved at give træerne optimale vækstbetingelser sikres også færre løbende drifts- og anlægsudgifter.

Trækort
I resten af verdens storbyer, kortlægger man vejtræerne, som et led i planlægningen af den grønne infrastruktur. I København mangler man derimod et samlet overblik, på tværs af forvaltningerne. Støtter Liberal Alliance Kbh, et trækort over København? 

Svar: Ja, hvis forvaltningen prioriterer dette og det ikke fratager tid/ressourcer til den borgernære service.

Vejsalt vs. kaliumformiat
Vejsalt svækker vejtræerne alvorligt og slår dem i værste fald ihjel. Det skånsomme alternativ hedder kaliumformiat, og bruges på få, udvalgte steder i København. Vil Liberal Alliance Kbh bakke op om en udfasning af vejsalt, for at skåne vejtræerne og miljøet? 

Svar: Det kan være nødvendigt at anvende alternative tømidler, men disse er væsentligt dyrere end vejsalt. Det må derfor prioriteres, hvor det er nødvendigt at anvende disse.

Træer på privat grund
I modsætning til Frederiksbergs træpolitik, hvor ingen træer over 25 år må fældes uden kommunens tilladelse, beskytter Københavns nye træpolitik ikke træer på privat grund. Mener Liberal Alliance Kbh at der børe gøres mere, for at beskytte byens træer på privat grund? Hvis ja, hvad? 

Svar: Liberal Alliance mener at vi må respektere privat ejendomsret. Oplysninger til borgere må være et bedre værktøj.

Liberal Alliance Kbh’s bud
Københavns Kommune har netop vedtaget en træpolitik, med ordlyden: “Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København.” Har Liberal Alliance Kbh et bud på hvordan? 

Svar: Det skal ske i forbindelse med skybrudsprojekterne.

*******************************************************************************

Handling:

Hvordan stemte Liberal Alliance i TMU, da det gjaldt? Eksempler fra sager, vi har fulgt.

Hillerødgade (24 august 2015). 
Der blev fremsat forslag om, at få udarbejdet alternative forslag, hvor træerne langs den nye cykelsti kunne bevares, indenfor den eksisterende bevilling:

IMOD

Klatreskoven på Carlsberg (30 maj 2016).
Dispensation til at fælde Klatreskoven:

FOR.

Dispensation til at fælde 9 bevaringsværdige træer på Carlsberg (27 marts 2017):

FOR.

Ændringsforslag til Træpolitik (2 maj 2016)
Et bevaringsværdigt træ må ikke fældes uden politisk godkendelse idet fagudvalget har
ansvaret for træerne.

IMOD

Ny periode fra januar 2018:

Dispensation til at fælde 7 bevaringsværdige træer på Carlsberg (5 februar 2018)

FOR

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.