7.7.17

Opdatering på den gamle platan

I en baggård på Nørrebro, mellem Søllerødgade og Nørrebrogade, står et af områdets sidste store gårdtræer, en majestæt af en platan. For to uger siden ringede naboerne i panik, fordi man var begyndt at fælde det. Det forlød at kommunen havde påbudt det, men naboerne fandt hurtigt ud af, at det ikke var tilfældet. Kommunen havde hverken anbefalet eller påbudt fældning.

Årsagen angivet: at kloakrørene er utætte, og træets rødder søger ind i dem efter vand. Et problem vi hurtigt fandt ud af, kan løses uden at fælde det gamle træ. Jeg nåede derhen mens der stadig var tid til at redde det, og fik dem mirakuløst stoppet. Parkforvalteren som jeg havde i røret, bekræftede overfor træ teamet, at træet vel var beset af kommunen, men under ingen omstændigheder påbudt fældet.

Så dukkede grundejeren Kaj Thougaard op. Hans ord var “jeg ønsker ikke et politisk stormvejr”. Men eneste måde de ville indstille arbejdet på, var hvis jeg ville betale omkostningerne ved at vente. Som kunne løbe op i 10.000 kr. Det var dét, eller de gjorde arbejdet færdigt nu. Med en stadig levedygtig, prægtig platan foran mig, traf jeg beslutningen, og de indstillede arbejdet. Nu var der tid til, at vi sammen med borgere, kommune og investorer, kunne finde en bedre løsning, der lod det gamle træ stå. Parkforvalter og træ team vurderede at et hårdført træ som platan, sagtens kunne overleve i sin nuværende stand.

Beslutningen ligger hos investor, FH Management, som jeg blev henvist til. De er stærkt aktive i området, hvor de bygger nyt, tæt og til. Hver tomme repræsenterer en formue, og træer og bynatur betyder intet i det regnestykke. Investor forstod ikke den lokale modstand mod deres nybyggeri. De havde da vist godt naboskab ved at lave parkeringskælder? Men godt naboskab er mere end at tilføje. Nogen gange er det at bevare. De bad mig skrive, og fik prompte en forbøn (kan læses her).

Siden da har vi ventet og håbet. Men ikke engang et svar, var træet værd for dem. Det blev manden der skal fælde træet, der overbragte det triste budskab. Han ville vide hvor faktura skulle sendes hen. Pålydende 8700 kr.

Det her er en sag i kaliber med den store træflytning. Den, der viste vores politikere præcis hvor stærkt borgerne føler for byens træer. At de i yderste konsekvens er klar til, at betale for dem selv. Og så fulgte en træpolitik, og en helt ny politisk bevågenhed.

Men sagen her udstiller en tandløs træpolitik. På Frederiksberg dikterer samme, at et træ på privat grund over 25 år ikke må fældes uden politisk godkendelse. Det skal til! Vores eneste andet redskab i København er, at træerne tegnes ind som bevaringsværdig beplantning i lokalplanerne. Men selv her er de sjældent nævnt.

Om en uge fældes den gamle platan. Den må ikke dø forgæves. Lad det her blive vendepunktet, en opvågen til vores politikere. Hvis de ikke træder til lige nu, så bliver tabet for København enormt. Stram op! Beskyt de gamle træer, også på private grunde. Og skriv dem ind i lokalplanerne.

Regnskabet:
Det var mig alene, der traf beslutningen. Der var ingen tid til at konferere med nogen, og høre om andre i værste fald ville spæde til. Det kommer ligesom den store træflytning ikke til at ske igen, men det skulle til. Ethvert bidrag til den onde regning, for at udsætte fældningen, modtages med taknemmelighed. Skriv en besked hvis du vil hjælpe, så får du info.Video skudt af en beboer, på gerningsdagen.(Platanen står endnu, del, del, del)Tidligere indlæg om den gamle platan:


No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.