25.3.17

Et blowjob

På mandag afgør kommunen om Carlsberg må fælde ni bevaringsværdige træer. Tre af dem skal vige for skurvogne, og andre seks støder op til et område hvor man skal lægge forsyningsnet til en ny bygning. Ved brug af gravemaskiner, kan det kappe rødderne, men der findes en skånsom metode, der er midst lige så effektiv, og som man bruger i andre storbyer: vacuum sugning. Man bruger ikke gravemaskiner, men suger jorden væk. En metode der skåner bl.a. rør, ledningsnet og trærødder.I håbet om, at vi kan nå at redde de seks træer, som Carlsberg forventes at få tilladelse til at fælde, har vi samlet foto dokumentation og links til omtale af metoden, maskinerne og et af de firmaer, der arbejder med maskinen i Danmark.

Veg Tech:
Veg Tech er et dansk firma der med egne ord arbejder med produkter og systemer til et grønnere bymiljø. Her er et kort uddrag af deres omtale af bytræer og vacuumsugningsteknikken, fra Stads- og Haveingeniøren 2004 (!): 

Livredning af bytræer
Rodnet og trækroner kommer let i konflikt med de forskellige ledningsnet og befæstelser. For at beskytte veletablerede bytræer mod overlast er Malmø Kommune også her gået foran ved at undlade brug af konventionelle gravemaskiner inden for træernes drypzoner og ved at udskifte jorden i de øverste jordlag af rodnettet på eksisterende træer, der mistrives, men som efter forbedring af vækstforholdene kan bringes på fode igen. Den eksisterende dårlige og ofte kompakterede jord fjernes ved hjælp af en vakuumsugningsteknik og udskiftes med skeletjord med en vedvarende, mere åben og rodvenlig struktur. 

Og så det her: teknikken er velkendt i Københavns kommune!

Vakuumsugeteknikken er også blevet benyttet til at fjerne forurenet jord fra legepladser i Københavns og Frederiksberg kommuner og har på denne måde bidraget til at skåne store træer og hække fra måske fatale læsioner på rodnettet som det er sket i andre tilsvarende projekter.

Maskinen blev omtalt af Dagens Byggeri i 2009, "Blowjob til undergrunden" (et par uddrag):

Fli-Dan
Hvorfor skal jordarbejde udføres med en skovl? Hos Silkeborgfirmaet Fli-Dan opererer de med et helt andet princip, nemlig sugning.

Siden september sidste år har firmaet løst jordflytningsopgaver med deres multisuger BigBlow. Systemet finder især anvendelse på såkaldte kritiske steder, hvor der er mange rør og kabler i jorden, og hvor man skal have adgang til en specifik ledning uden at forstyrre de øvrige.

“Meget mere skånsom end en skovl på en gravemaskine nogensinde vil være.”

Man skal huske på, at det er stærke kræfter, vi er oppe imod. Man har brugt en gravemaskine til at grave i jorden i mange år, men det er lidt det samme, som da minigravemaskinen kom frem. I starten kunne ingen se behovet for den, men i dag har alle entreprenører en i deres maskinpark, påpeger Steen Andersen.

********

Hvis denne metode kan skåne de seks træer på Carlsberg, så bør den tages i brug. Helst burde kommunen betinge sig at den blev implementeret. Hvis Carlsberg får tilladelse til at fælde de seks træer, vil vi alligevel kontakte dem, og fortælle dem om muligheden.

Tusind tak til Britt Hjerl Abildtrup for uvurderlig viden.

Links:

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.