18.10.17

Godt nyt for Assistensen!

Fredningsnævnet afgør sagen: Kommunen må ikke bruge Assistens kirkegården til skrald, skrot og affaldsdepot. Ikke flere lastvogne på den gamle kirkegård, der allerede bærer tydelige spor, af den tunge trafik.

Tusind tak til vores venner fra Miljøpunkt Nørrebro og Danmarks Naturfredningsforening København, for at tage kampen op.

Fotos: buen i jorden angiver hvor den gamle port gik, før man fik udvidet den til lastbiltrafik. 
Dagens gode nyhed i Nørrebro/Nordvest Bladet: her (link).


No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.