14.9.20

Nørrebroparkens træer

Nørrebro Lokaludvalg skriver: Det viser sig desværre, at forvaltningen havde tegnet forkert og at de planlagte kunstgræsbaner fylder væsentligt mere i Nørrebroparken end først meldt ud. Forvaltningen beklager, men det ændrer jo ikke på, at næsten hele græsplænen i Nørrebroparken nu forsvinder til kunstgræs. Vi synes stadig det er virkelig ærgerligt og et stort tab for alle os, der bruger plænen og for bydelen.

De vil fylde sådan her.

***************************************************
Kultur og fritidsudvalget har stillet forslaget og Teknik og miljøudvalget har godkendt placeringen. At der skal anlægges endnu et par indhegnede kunstgræsbaner i Nørrebroparken. De første har ellers vist, at hvis man graver så tæt på de gamle træer, så tager de skade. Det vedhæftede foto er fra den ene side af den eksisternde kunstgræsbane, hvor forvaltningen skar kronerne helt ned af frygt for at de døde dele ville knække af og i håbet om at de ville skyde igen. Det er ikke sket. 

Den ene side som den ser ud i dag.

Banerne skal gøres mindre, reduceres til én, eller der skal findes en anden placering. Ellers dør træerne.

En alternativ placering på befæstet areal er allerede udpeget af borgerne, og der er en kunstgræsplæne på vej i Hans Tavsens Park, så ingen siger at der ikke skal spilles bold. Vi skal bare løse det på en måde så byens gamle træer overlever. 


No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.