8.9.20

Sidste chance

Om et år skal vi sætte et hold til at lede byen igen. Og den her gang er det ikke bare et valg, det er en håndbremse. Den aller sidste chance for at redde resterne. Vælger vi de samme, så er løbet kørt. Det er slet ikke muligt at overdrive hvor langt ud vi er kommet, under Frank Jensen. De ødelæggelser der er sket i bynaturen under hans ledelse er uoprettelige, og lige nu afvikles resterne af det, der kunne tegne en grøn infrastruktur.

Ingen midler, intet overblik.
Parkforvaltningen er væk, der tilføres fortsat ingen midler til bynaturen og plejen udliciteres til lavest bydende der hakker vores træer ihjel. Der er ingen stadsgartner og stadig intet samlet overblik over byens træer, private som statesejede og kommunale. Ansvaret for de kommunale træer er fordelt udover forvaltningerne, hvor ingen vil handle når det brænder på. Som det jo gør konstant.

Vejtræer udgår.
Dårligt vejdesign betyder at de sidste vejtræer afvikles, dem man “genplanter” levnes så ringe plads og vækstbetingelser at de har svært ved at overleve. Vores parker udhules for klimasikring, fortolket som badekar til håndtering af vandmasser. Ikke en fremtid med ekstrem hede eller tørke.

Ophævninger af fredninger
Mere metro betyder også flere ophævninger af fredninger, enten fordi man sælger naturgrunde fra til byggeri for finansiering, eller fordi ruten og stationerne placeres i vores grønne områder. Den næste foreslåede metro er planlagt med bl.a. ødelæggelser i Østre Anlæg og stationer i den fredede Amorparken, Folkets Park og ved Stengades træer.

Haver bebygges, parker sløjfes, borgere der vil noget andet latterliggøres af vores folkevalgte. De kaldes ligusterfacister, NIMBY og får at vide at de har to ører og én mund for at de skal tie stille og lytte. Som i Tingbjerg, hvor man vil ophæve en dobbeltfredning og fælde 600 træer for at anlægge en vej og bl.a. lade en privat investor bebygge et naturareal. Og alle byens byggetilladelser gives uden betingelser og retningslinjer for at beskytte træerne.

Det politiske svigt
Det hele sker med et politisk flertal, for ingen af vores politikere har endnu fattet alvoren. De har enten valgt ikke at sætte sig ind i hvad man ved i resten af verden, eller også er de bare ligeglade. Alle har de deres mærkesager og ingen af dem er bynaturen, der som det første udgår i deres byttehandler. Fokus er ikke på at vi skal have en bedre by, men en større by. Og det skal ikke være så godt som muligt, men så billigt som muligt. Og hvis det virkelig er sådan vi gerne vil have det, så skal vi bare blive ved med at stemme på de samme, uden at stille krav til dem.

Vi har alle valgt et parti eller en bestemt politiker til at repræsentere os, og dem skal vi kende e-mail adressen på. Vi skal holde øje med hvordan de stemmer og skrive til dem når de stemmer forkert, eller forsømmer opgaven. Hver gang. Ja, det kræver en indsats, men udebliver den så mister vi alt. Find din politikers email, hold øje med hvordan de forvalter din stemme og skriv til dem hvis de ikke gør det godt nok. Vi har et år tilbage med det her hold, og det bliver også det sidste år med Red Byens Træer. Efter det, har vi fortjent hvad vi ender med.

Kronedækket som kommunen fældede i sidste uge, Vandtårnets dejlige træer.

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.