18.8.16

En trist opdatering på Hillerødgade

Vi kom så tæt på, men vores kamp for at redde træerne i Hillerødgade, lykkedes ikke. Kommunen er gået i gang med at fælde 12 store og raske kastanjetræer, for at lægge en cykelsti, der hvor de står. En plan der strider imod al sund fornuft. Der skal selvfølgelig anlægges cykelsti på Hillerødgade, det er udenfor enhver diskussion. Det ingen forstår er, at det virkelig er nødvendigt at fælde 12 store træer, og endda inddrage fortorv til projektet.


Tænk på det bedste du ved..


Den berørte strækning. Biler parkeret i den oplagte cykelsti.

En kort gennemgang af sagen:

Træerne.
Hestekastanjetræerne blev plantet i 1973, og har trods elendige vækstforhold klaret sig godt. Med minimale angreb af minérmøl og kun svage spor af saltskader. Man har asfalteret plantehullerne helt til (en kendt måde at slå træer ihjel på), så for at overleve har rødderne søgt mod overfladen for at få ilt. Derfor har kommunen haft planer om at udbedre det bulede fortorv.

Lavinens start.
Samtidig har kommunen plan om en cykelsti på strækningen, og en får den geniale ide, at slå de to projekter sammen. Godt nok er træerne store og raske, men her er chancen for at få et “flot, nyt og sammenhængende projekt”.


Uddrag af intern email i kommunen, jan. 2015

Forslagene.
Grontmij hyres til at lave forslagene. Det ene er det nuværende, det andet er at skåne træerne, og lægge cykelstien på ydersiden, langs kantstenen. Der hvor der i dag er parkering. Forvaltningen fraråder det sidste, da der skal graves med håndkraft i nærheden af træerne, for at skåne rødderne, og det vil fordyre projektet.


Forslaget som gennemføres.

Lokaludvalget.
Projektet kommer i høring, og Bispebjerg Lokaludvalg blåstempler planen, uden yderligere kommentarer. Ikke et ord om træerne (!).

Borgeren.
Og her råber en borger alarm. Alle er bestyrtede. Med borgerpres lykkes det at få Teknik- og Miljøudvalget til at lytte, og forslaget sættes på hold, indtil man kan undersøge den mulighed der skåner træerne.

Politiet.
Vi kom så langt, men politiet ville af sikkerhedshensyn ikke godkende forslaget. Vi havde en lang snak. Det korte af det lange er, at de ikke vil godkende et standsningsforbud på strækningen. Fordi det kan betragtes som en tilskyndelse til at bryde loven, når motorkøretøjer med ærinde i bebyggelsen skal læsse af og på. Derved forudser man standsninger på cykelstien, der vil tvinge cyklister ud i vejbanen.

RBT’s kommentar.
Det vil sige, at i værste fald (ved ulovlig standsning på nuværende parkeringsplads), vil trafikken afvikles som hidtil. Hvor cyklister kører på ydersiden af en række parkerede biler. Det giver simpelthen ingen mening pludselig at forbyde en praksis, der er lovlig i dag.


En mulig løsning på det problem, politiet forudser, kunne være at tillade/markere af- og pålæsnings zoner mellem træerne. Evt. halvt fortorv/halv cykelsti, så alle kunne være der. Inklusive vores livsvigtige træer. Med viljen til det, kunne der findes en løsning.

Det er en uheldspræget strækning, hvor hastighedsbegrænsningen konsekvent overskrides. Jeg spurgte om de havde træernes fartbegrænsende effekt med i beregningerne. Men det havde de aldrig hørt om, og “det var da slet ikke videnskabeligt bevist”. Bortset fra, at det er det. Vejvæsen og byplanlæggere over hele verden, arbejder aktivt med træer i vejdesign. Netop for at sænke farten og skabe tryggere forhold for bløde trafikanter og gående. Det er veldokumenteret (eksempler her, her, her og her).

Det viste sig også, at dette er første gang, at nogen har ønsket at bevare træerne i et projekt politiet var forelagt. Ubegribeligt.

"Vi genplanter".
De gamle kastanjetræer udskiftes med unge plataner, så trærækken "matcher resten af  den nyplantede gade". Med dens udpinte, halvdøde unge træer, uden en chance for at overleve. Et regnestykke der kun går op på papiret. Endnu engang.Det er et tab for byen, og en forringelse af luftkvaliteten på den stærkt trafikerede strækning. Ikke mindst for beboerne i bebyggelsen lige ud for, der nu mister uerstattelige trækroner og får inddraget græsplænen, erstattet af et smalt fortorv, med trafikken helt op til hoveddøren.
 Den er jo lige dér, cykelstien!?

Hvad kan vi lære af det her?
Den sterile måde at udvikle byen på, må ophøre. De eksisterende træer skal ikke være nogen vi hver gang kæmper for i sidste minut, de skal tænkes ind fra start. At bevare de gamle træer i byen, er en enorm og fælles opgave, som borgerne ikke kan løfte alene.

Kommunen må være indforstået med, at det koster mere at passe på træer i anlægsfasen. Og forstå at store, gamle træer har meget mere end æstetisk betydning. Lokaludvalg skal fatte, at de har et medansvar, når de blåstempler projekter, der koster gamle træer. Og politiets færdselsafdeling skal være villige til at tænke i nye løsninger, og blandt andet bruge træer konstruktivt i deres planlægning.
 
Det er bare så ufatteligt trist og meningsløst, det her.


Tidligere indlæg om Hillerødgade, i kronologisk rækkefølge:
Nervepirrende nyt, 19 august 2015
Hillerødgade i dag, 23 august 2015
Godt nyt, 25 august 2015
For og imod, 26 august 2015

Læsestof om brug af træer i trafikplanlægning:
22 benefits detailed, Dan Burden, Senior Urban Designer
Safe Streets, Urban Forestry/Urban Greening Research
Why street trees aren't the hazard the traffic engineer thinks they are,  Eric Dumbaugh Assistant Professor  Program Coordinator, Graduate Certificate in  Transportation Planning

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.