21.6.17

200 år gammelt træ truet på Nørrebro!

I morges lød alarmen på Nørrebro: I en gård mellem Søllerødgade og Nørrebrogade, var man til naboernes bestyrtelse i gang med at fælde et af de sidste store gårdtræer i området, den 200 år gamle plantan. Først forlød det at det var på kommunens ordre, grundet rotter i kloakrørene. Naboerne kontaktede i al hast kommunen, der meldte klart ud, at man hverken har anbefalet eller givet påbud om at fælde det gamle træ.

Handling
Vi indfandt os på adressen, fik grundejeren i røret, og forklarede ham at der måske var opstået en miskommunikation et sted i forløbet, og spurgte om vi kunne få lidt tid at redde træet i. Den eneste måde det kunne ske på, var ved at vi indvilligede i at betale for at få arbejdet gjort færdigt en anden dag. En regning der kan løbe op i 10.000 kr. Det var det, eller fældning. Så det sagde undertegnede hårdt presset ja til (det ville han have skriftligt, så værsgo’).

Kommunen
Parkforvalteren for området var også meget ked af at træet skulle fældes, men da det står på privat grund, har kommunen ingen indflydelse på den slags. Træplejerne var hyret til at fælde træet, bortskaffe det og fræse rødderne ned. De indstillede arbejdet, og rettede beskæringerne, så træet har en mulighed for at komme igen.

Problemet
Grundejeren indfandt sig, og oplyste at det ikke var kommunen, men kloakmanden, der havde talt for fældning. Ham fik vi i røret. Det viser sig, at kloakrørene er utætte, og træet der er presset af belægning, har fundet ud af at der findes vand der. Det har på steder boret sig ind i utæthederne, og med tv har man set at rødderne er inde i rørene. Men er fældning den eneste løsning? Nej.

Løsningen
Det viser sig at man kan løse problemet meget mindre invasivt, ved at fræse rødderne inde i rørene, og strømpefore dem indefra. Det er en fuldt ud holdbar løsning, og sammenlagt med fældning, bortskafning af træ, udfræsning af rødder og efterfølgende udskiftning af kloakrør, er den mest skånsomme løsning ikke så meget dyrere. Det har simpelthen bare ikke været prioriteret.
Grundejer og hans investor har fundet den korteste vej fra A til B og har ikke på noget tidspunkt overvejet hvor afsindigt vigtigt det træ er for naboerne, børnehaven og de kommende beboerne i deres nye byggeri. Der bygges tæt, og området har forsvindende få grønne pletter og træer.

Hvad nu?
Fældningen er midlertidigt indstillet. Vi har meget kort tid til, at først høre naboerne i andelsforeningerne om de i givet fald ville være klar til at betale en del af eller hele omkostningen ved en strømpeforing på den korte strækning. Det kan i værste fald løbe op i 47.000 plus moms. Vil de det, er det helt op til grundejeren og investor om de vil komme naboerne i møde, og tage muligheden i brug.

Hvis de siger nej, skal der skrabes 10.000 ind, som det har kostet at udsætte fældningen. Men der er ingen grund til, at det træ ikke skulle overleve. Der er taget meget, men det lever endnu, og kan blive meget ældre. Med lidt god vilje.

Fortsættelse følger.
Lille dreng fra børnehaven ser til, fra det sted hvor børnene sov udenfor under træets skygge.Solsorten inspicerer skaderne, fra det sted hvor den hver dag synger solen ned, på klokkeslæt.Ja, et tørstigt plantan træ laver buler i belægningen. Mon ikke vi overlever? 

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.