14.6.17

Ikoniske træer, kommunen beder om hjælp

Kommunen har efterhånden opdaget, at vi borgere er meget, meget glade for vores træer. Det er kommet bag på dem, at fældninger og “udskiftninger” har vakt så stærke følelser, og nu har de altså taget initiativ til at udpege dem, vi er allermest knyttede til. De får titlen ikoniske træer.
 
Der er ingen juridisk beskyttelse for et ikonisk træ, men står det på kommunal grund, bliver det i det mindste ikke fældet uden at have været til politisk afstemning først. Står det på privat grund, vil kommunen forsøge at indgå aftaler med grundejerne.

Der er syv kriterier, af hvilke mindst fire skal være opfyldt, for at et træ kan udpeges som ikonisk. De har især brug for at vide hvilke træer vi bare ikke VIL af med (altså dem alle, haha). 

Kriterierne:
1. Træet skal være fuldt udvokset.
2. Der skal være et særligt lokalt tilhørsforhold
3. Træet skal have en særlig arkitektonisk/rumlig værdi
4. Træet har en særlig biologisk værdi
5. Træet har en særlig aktiv betydning for det lokale mikroklima
6. Træet giver sanselige oplevelser
7. Træet har en særlig historisk betydning

Kommunen efterspørger især de ikoniske træer som står på kommunale arealer – altså dem langs vejene, på byens pladser, foran biblioteket, i skolegården eller ved en institution.

Man har indtil d. 30 juni til at udpege træer, og indsende sine forslag til den rare dame, der står for projektet. Hvis ens træ opfylder 4 af de 7 kriterier, så send en mail til evaekb@tmf.kk.dk, mærket ”Ikonisk træ - forslag”. Husk at skrive hvilke kriterier det opfylder, præcis hvor det står og vedhæft om muligt et foto af træet. 

Miljøpunkter og lokaludvalg har allerede slået på tromme for det her, men skulle der være nogen, de ikke har nået, så er det nu sidste chance. 

De er jo alle sammen ikoniske..
 

 

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.