6.3.21

46 vejtræer fældes, 2 min og 44 sek spares

Så er der revideret forslag til Tagensvej udvidelse, "for bedre bus og cykelfremkommelighed". Hvor 46 træer fældes, 2 stoppesteder nedlægges og cykelsti og fortov flere steder indsnævres. Gevinst: anslået tidsbesparelse på 2.44 min. morgen/1.35 min. eftermiddag.

Hvor meget af den gevinst kunne man opnå ved at nøjes med at nedlægge de to stoppesteder og lade resten være? Eller måske reducere plads til biler på strækningen? Det er som om vi ligefrem søger efter grunde til at fælde vejtræer i Kbh.
 
Fra mødematerialet, linket flyttes straks efter mødet til referat, i skrivende stund virker det.


 Bilag til mødematerialet, med fuld oversigt over alle træer der fældes. (Linket ændres efter mødet)

OPDATERING:
 
Sagen blev udsat.
 
ENDELIG OPDATERING, 16 marts 2021:
 

(Tak til Å for forslag om at redde 18 vejtræer i projektet)

Ændringsforslaget (ÆF1) blev godkendt med 10 stemmer mod 1. Ingen undlod at stemme.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø. Imod stemte: Å.


No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.