24.3.21

Blomsterbede i træbede? Spørgsmål til kommunen/OPDATERES

For at imødekomme borgernes sult efter bynatur, biodiversitet og bare noget grønt, har kommunen lavet en biopulje. Her har man afsat hvad der i et kommunalt budget udgør de rene pebernødder, til at støtte forskellige tiltag. Et af dem er, overfladisk beskrevet: "planter og frø til at etablere bede omkring gadetræer".

Gadetræer har ekstremt trange kår og i forvejen alt for små plantehuller. Finrødderne som de får næring igennem, bor i overfladen af jorden. Hvis man graver dem over, graver for tæt på stammen, graver for dybt eller skovler for meget jord på bagefter, så rødderne ikke får ilt, så er der overhængende fare for at træet tager skade eller ligefrem går ud. Det er ingen jo interesserede i. Så for at ingen gør skade på vores dejlige bytræer, er spørgsmålene til kommunen nu: 
 
Hvordan graver man korrekt i et gadetræs bed, uden at skade træet? Afstand til stammen, dybde og max jordlag? Er der en grænse for, hvor gamle træerne må være, når man graver under dem? Hvilke instruktioner gives? Er retningslinjerne udarbejdet med en arborist?

Dette indlæg opdateres når der kommer konkrete svar (udenomssvar deles ikke). Og når vi får svar, så skal de bare deles så vidt og bredt som muligt, så vi ikke får gjort skade i vores forsøg på at gøre noget godt.
 
Opdateret: Der er ikke kommet svar på de konkrete spørgsmål, vi er blevet anbefalet at læse en bog om emnet, og at "eventuelle instrukser udarbejdes ...målrettet et konkret projekt og fremsendes sammen med tilsagnet om støtte – naturligvis såfremt der er opnået støtte og såfremt det vurderes, at en instruks er påkrævet."

Ved en gentagelse af spørgsmålet er seneste svar pr. 24 marts: "du får alene svar, hvis jeg vurderer, at henvendelsen tilfører væsentligt nyt med henblik på en eventuel videre dialog."

Altså ingen svar på vores spørgsmål. Men det er også en slags svar: Man har ikke tænkt planen igennem og udarbejdet kriterier for forstyrrelse af træbede. Fortsættelse følger.
 
 

 

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.