23.6.20

En opdatering

Mon københavnerne helt fatter hvor tæt vi lige kom, på at miste store dele af vores nære bynatur? Det vanvittige forslag om at omdanne grønt til gråt areal og nedlægge dyr og besværlig natur, blev nedstemt, andre dele ændret og vedtaget og et enkelt af punkterne sendt til omformulering.

Men hele udgangspunktet for kommunens “harmoniseringsplan” består. En  69 sider lang rapport, der helt har udeladt bynaturens og især træers værdi. Mere end herlighedsværdi udgør træer også en målbar økonomisk og miljømæssig værdi. Netop den arbejder man med i byplanlægning i resten af verden. Men for EY og forvaltningen tæller naturen alene som en udgift, og det gør hele regnestykket værdiløst.

Derudover brydes løftet fra den gældende træpolitik, punkt 4: “at sikre træer en høj faglig pleje på alle kommunale arealer” med det foreslåede fokus på pris i licitation. Kvalitet må her max veje 30% og pris 70%.

Og måske værst af alt, så er begreber som gartner, naturpleje og træer helt fjernet fra kommunens ordforråd. Nu hedder det “driften”, natur er byrumsinventar og gartnere renholds arbejdere. I medierne rapporteres udfaldet som en sejr for skraldesituationen. At vi på et hængende hår slap for en “standardisering af grønne byrum” (afvikling) og fyring af endnu flere gartnere, registreres ikke engang. Nu bruger vi bare “grøn”, og det er jo et ord med en dejlig elastik.

Så man kan godt sige at konsulenterne har vundet. Vi er stadig en storby uden en parkforvaltning, stadsgartner og øremærkede budgetter til byens træer og natur. Uden et fuldt overblik over eller samlet plan for den grønne infrastruktur. Det kommer til at koste fremtidens København dyrt, at rette op på vores ødelæggelser. I den udstrækning det overhovedet lader sig gøre.

Men et hurra fordi der denne ene gang blev sagt stop for forringelser og tak for den intense deling og omtale af det seneste farlige forslag. Det gør en kæmpe forskel, at så mange siger fra nu.

(Foto: dugfrisk hilsen fra en reddet oase, en daglig glæde <3)Et udsnit fra side 32, af den 69 lange sider rapport fra YE og forvaltningen:

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/25713726-36904059-1.pdf

https://www.dec.ny.gov/lands/40243.html

Det burde være fast pensum for både politikere, forvaltning og EY.

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.