20.3.18

Reaktionen på reaktionen

Efter den overvældende reaktion fra Københavnerne (stærkt!), på planen om at fælde kirsebæralleen langs Islands Brygge, udfærdigede forvaltningen et nyt internt notat, med erkendelsen: “Med denne fremgangsmåde, som oprindeligt er foreslået i budgetnotat om sagen, vil der blive fældet flere træer, som af Københavnerne opleves som levedygtige, og forvaltningen vurderer, at processen vil blive oplevet som meget indgribende af Københavnerne.” Forslaget er nu ændret til, at man fælder og udskifter træerne i sektioner, over en fireårig periode.

Planen begrundes med, at nogle af træerne ikke trives, så for at holde alleen ensartet vil man altså på sigt fælde alle 131 træer og begynde forfra. Evt. med en ny træart. Afgørelsen ligger nu hos forligsparterne i Budget 18, der i denne uge fordeler de overskydende midler.

Tilstanden.
Men er træerne virkelig fældningsmodne? Dansk Træplejeforening har inspiceret alleen. Status er, at den inderste række af kirsebærtræerne klarer sig godt, mens den yderste plages af dårlige vækstforhold og vejsalt. Det aflæses i toppen på nogle af træerne, med udgåede grene. Kastanjetræet og poplerne, der i sammenhængens navn også ønskes fældet, er raske og trives. Ingen af træerne er syge eller risikotræer og der er ikke noget akut behov for at fælde nogen af dem. Den sektion af kirsebærtræer, der har det sværest, støder op til den private grund.

De lokale har bemærket, at træerne viser tegn på at have fået det sværere i takt med, at kommunen har stampet et nyt lag grus ud, og optrappet størrelsen på det tunge maskinel, som de kører gennem alleen flere gange dagligt. Nye træer vil selv i forbedrede plantehuller, lide under samme tunge trafik og salt. Forslaget herfra skal lyde, at man lader levedygtige træer leve, og i stedet strammer op, i omgangen med byens træer.

Mere om kirsebæralleen:

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.